Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'цели' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   цел | целта | цели | целите
zu Wohnzwecken {adv}за жилищни цели
abendelang {adv}по цели вечери
nächtelang {adv}по цели нощи
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тя е важна, тъй като ресурсите за постигане на тези цели обикновено са ограничени.
 • Основните цели на мисията са изследване на планетите Юпитер и Сатурн, както и техните спътници и пръстени.
 • Въпреки че би трябвало да се използва изключително за комерсиални цели, много от хората не знаят значението му и го използват за други цели.
 • Защитената от смущения антена с ФАР и електронно управление на лъча, позволява да се засекат голям брой цели на далечина до 45 км и да се насочват до 8 ЗУР по 4 цели едновременно (в сектора 60х60°).
 • Сумата, разликата и произведението две цели числа също са цели числа. Z е "безкрайно" множество.
 • Обикновено такъв кораб е отворен за обществеността за образователни или възпоменателни цели.
 • Атомната електрическа централа в Цвентендорф никога не е използвана с първоначалните си цели.
 • Освен за лабораторни цели, блюдото на Петри е много удобен инструмент за хоби и дребни производствени цели.
 • Размити вътрешни граници на отговорността към другите, в дългосрочното планиране и в следването на цели.
 • За разлика от атеизма, антиклерикализмът не отрича съществуването на Бог, не цели забрана и изкореняване на религията, а цели разумно ограничаване на влиянието на църквата и религията върху обществените отношения.
 • Целите функции се делят на "цели рационални" (с полюс в безкрайност - полиномите) и "цели трансцендентни" (със съществена особеност в безкрайност – напр.
 • Първото използване на въздуха за военни цели е било по време на военна операция от балони за разузнавателни цели и за направляване огъня на артилерията.
 • В по-тесен смисъл автоматизацията характеризира присъщите усилия на системите да постигат цели чрез автоматично или независимо (автономно) действие, да следват променливи цели, да формират и поддържат цели или, когато целите са постигнати, да развиват дейности за стабилизиране на системата въпреки съществуващите смущения.
 • Основния елемент в новата машина е системата за управление на въоръжението „"Hughes AN/AWG-9"“, която позволява командването ѝ от двама души, да атакува цели на противника на разстояние до 315 km, а с крилатите ракети на разстояние до 120 km.
 • Космическите станции са използвани, както за граждански, така и за военни цели.
 • Проектът цели да се проучат основните механизми за защита на тези лица в 10 държави членки на Европейския съюз.
 • Радиолокационите установки на крайцера са: SC (на откриване на въздушни цели) – 1; SG (за откриване на надводни цели) – 1; Мк.3 (за наводка на оръдията) – 2.
 • Целите за устойчиво развитие (ЦУР; също Глобалните цели; en: Sustainable Development Goals; Global Goals) са набор от цели, свързани с бъдещото международно развитие за периода 2016-2030 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!