Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'ценности' von Bulgarisch nach Deutsch
Werte {pl}ценности {мн}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ценности' von Bulgarisch nach Deutsch

ценности {мн}
Werte {pl}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Асоциация „Общество и ценности“ е българска неправителствена организация със седалище в София.
 • Сродния термин „европеизъм“ се отнася до твърдението, че хората в Европа имат отличителен набор от политически, икономически и социални норми и ценности, които водят до бавното намаляване и подмяна на съществуващите вече национални или държавни базирани норми и ценности.
 • в Дрезден срещу ислямизацията и за запазване на традиционните ценности.
 • Движимите културни ценности – национално богатство, формират Национален музеен фонд.
 • Движими културни ценности са всички материални културни ценности, включително и под вода, които не са закрепени трайно към земята и чиято значимост не се променя в зависимост от местонахождението им.
 • Повечето западни ценности биват отхвърляни, като причина за това предишният премиер Ли Куан Ю посочва несъвместимостта на западната демокрация и „азиатските ценности“.
 • Склад е помещение, сграда или район, предназначени за съхраняване на стоки и ценности.
 • Потребителското поведение е повлияно от демографски, психогеографски, личностни характеристики, мотивация, вярвания, ценности и чувства.
 • VALS (абревиатура от английските думи "Values, Attitudes and Life styles", „Ценности, виждания и начин на живот“) е система за сегментиране на потребителите според техните ценности и начина им на живот, като очертава факторите, които мотивират потребителското поведение на консуматорите.
 • Също така трява да се има предвид, че в различни общества, периоди и култури различни ценности (обществени ценности) могат да поставят различни приоритети, например за последните 30 години в медицинската грижа на Запад силно се набляга на автономността на пациента да взима решения.
 • Той различава "постоянна" и "лична" функционална автономия (ценности).
 • Каква е разликата между финансовата (без създаване на ценности) и бизнес (чрез създаване на ценности) пирамида?
 • Ницшеанската критика на Просвещенските ценности в "Думите и нещата" става влиятелна за културната история.
 • Забелязва се завръщане към старите католически ценности, прави се опит за прилагане на патернализъм под контрола на държавата.
 • Дейността на отдела е съсредоточена в три главни направления: фондова – включва съхраняване на движимите културни ценности на територията на Хасковска област; експозиционна – свързана с представянето културните ценности, както и информация за миналото на региона пред широката публика; и изследователска, която включва осъществяване на археологически разкопки, теренни издирвания, научна обработка на материалите от фонда.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!