Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Hz' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
Hertz {n} <Hz> [Maßeinheit]
херц {м} <Hz> [единица]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Hz' von Bulgarisch nach Deutsch

херц {м} <Hz> [единица]
Hertz {n} <Hz> [Maßeinheit]физ.
Werbung
 • Hertz {n} <Hz> [Maßeinheit] = херц {м} <Hz> [единица]
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Да предположим, че тонът от 60 Hz е B с две октави под средния C, A ще бъде настроен на 427,63 Hz.
 • За горна граница на инфразвуковите вълни се приемат честотите от 16 Hz до 20 Hz (минималната честота, която се улавя от човешкото ухо), а долната е неопределена.
 • Допускат се играчи със загуба на слуха 55 dB на 500, 1000 и 2000 Hz.
 • Стандарта цифрова телевизия HDTV – High Definition (English високо качество) включва резолюция до 1920 × 1080 при честота от 50 Hz (60 Hz за САЩ).
 • Единицата херц (означение по SI: Hz) се използва за измерване на честотата на периодични процеси.

 • Човешкото ухо улавя шум с честоти от 16 Hz до 20000 Hz, като с възрастта този диапазон намалява.
 • Както стана ясно по-горе, при хората долната граница на слуха е 16 Hz, а горната 20 kHz, въпреки че тези граници варират и не са строго определени.
 • Качественият стерео звук се дължи на стрийма с честота 48 000 Hz вместо обичайните за българския ефир 44 000 Hz, а битрейтът е 192 kb/s.
 • Човешката слухова система възприема звук със сила от 0 до 125 dB в обхват от 16 – 20 до 20 000 – 25 000 Hz (долната граница на чувствителност на човешкия слух е около 16 Hz).
 • По дефиниция 1 phon е равен на 1 dB за ниво на звуковото налягане при честота f=1000 Hz (1kHz).

 • "векторметри" за ниски честоти, които представляват електромеханични измервателни уреди за определяне на "амплитудата" или "ефективната стойност" и "началната фаза" на "синусоидални напрежения" и токове с честоти от порядъка на 50 Hz до 100 Hz.
 • В ранните ТВ системи главен осцилатор, контролиран от волтаж, действа на честота два пъти по-голяма от тази на хоризонталните редове, и тази честота се рязделя на броя използвани редови (тук 525), за да се получи честотата на полетата (60 Hz в този случай).
 • В приемника на детектора се подават едновременно две напрежения – от приемания сигнал и от спомагателен генератор, който работи на различна честота от 500 Hz до 1000 Hz.
 • Човешката слухова система възприема звук със сила от 0 до 125 dB в обхват от 16 – 20 до 20 000 – 25 000 Hz (долната граница на чувствителност на човешкия слух е около 16 Hz).
 • Така например, ако един тон има честота 400 Hz (херца), тонът една октава над него е 800 Hz, а тонът с една октава по-ниско е 200 Hz.

 • Акулите възприемат най-вече нискочестотни звуци 100 – 2500 Hz.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!