Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'CO2' from Croatian to English
kem.
ugljikov dioksid {m} <CO2>
carbon dioxide <CO2>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'CO2' from Croatian to English

ugljikov dioksid {m} <CO2>
carbon dioxide <CO2>kem.
Advertisement
 • carbon dioxide <CO2> = ugljikov dioksid {m} <CO2>
Show all
Usage Examples Croatian
 • CO2 se ponekad koristi na vrhu boca ili na vrhu bačvi, da bi se spriječila oksidacija i kiselost vina, iako se CO2 može otopiti u vinu i napraviti vino lagano gaziranim.
 • Kretzschmar,M. CO2-Schneeentstehung und deren Wirkung auf die Effekte beim CO2-Schneestrahlen.,Stuttgart 2016.
 • ... Carbon capture and storage - CCS) je tehnologija za smanjenje emisije CO2 u atmosferu nastalog uporabom fosilnih izvora energije.
 • Nastaje otapanjem ugljikova(IV) oksida u vodi, no vrlo mala količina CO2 izreagira s vodom, jer se čak 99 % CO2 u vodi nalazi u molekularnom stanju.
 • Ugljikov dioksid ili CO2 je nusproizvod fermentacije.

 • Utjecaj ovakvog spremanja CO2 je uglavnom negativan i nedovoljno istražen.
 • Reakcija je reverzibilna, a položaj kemijske ravnoteže je za svaku temperaturu određen parcijalnim tlakom CO2.
 • zaključila je da je emisija ugljikovog dioksida CO2 od vjetrovne energije između 14 do 33 tona po GWh proizvedene energije.
 • CO2 laser se može prilagoditi na valne duljine 9,4 μm i 10,6 μm, što je u infracrvenom području.
 • U termalnim tehnologijama otpadne energije, gotovo sav sadržaj ugljika iz otpada se emitira kao ugljični dioksid CO2 u atmosferu (kada uključimo i završno izgaranje proizvoda iz pirolize i uplinjavanja; osim pri proizvodnji bio-ugljena za gnjojivo).

  Advertisement
  © dict.cc Croatian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!