Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Mn' from Croatian to English
kem.
mangan {m} <Mn>
manganese <Mn>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Mn' from Croatian to English

mangan {m} <Mn>
manganese <Mn>kem.
Advertisement
 • manganese <Mn> = mangan {m} <Mn>
Show all
Usage Examples Croatian
 • Bundesliga (mn. njemački: Bundesligen) ("Savezna liga") je ime za prvoligaška natjecanja u svim športovima u Njemačkoj ili Austriji.
 • Podloga na kojoj je odašiljač je 1762 metra i visina odašiljača je 90 metara, što je ukupno od 1852 mn/v.
 • Otok je zapravo neaktivni vulkan. Površina otoka je 3,4 km2, a najviši vrh otoka je Punta del Corvo (421 mn/m).
 • 6. Zanaglasnu dužinu označavamo crticom i stavljamo ju samo u slučaju gramatičkog nesporazuma (G jd. vojnika - G mn. vojnikā).
 • "grossus cracoviensis", mn. "grossi cracovienses", polj.

 • "Παλαιολογος", mn. "Παλαιολογοι", lat.
 • "fylke", mn. "fylker" (Bokmål) / "fylke" (Nynorsk)).
 • Općine (špa. mn."comunas") obuhvaćaju nekoliko četvrti (špa. mn. "barrios"). Potonje su zastupljene u sjedištima comunasa.
 • Država je upravno razdjeljena na 10 pokrajina (jed. "marz", mn. "marzer"), s Erevanom kao zasebnom jedinicom.
 • Operacije zbrajanja i množenja skalarom pretvaraju skup M("m", "n", R) svih "m"-sa-"n" matrica s realnim elementima u realni vektorski prostor dimenzije "mn".

 • Na krajnjem jugu europske Rusije granicu s Gruzijom i Azerbajdžanom čini gorje Kavkaz s najvišom točkom Rusije i cjelokupnog Europskog kontinenta, Elbrusom (5633 mn/m).
 • Ruska Federacija dijeli se na 85 federalna subjekata, sedam od kojih su „krajevi” (ruski: jedn. "край", mn. "края").
 • U te subjekte spadaju i autonomne oblasti (ruski: jedn. "область", mn. "области").
 • .mn je vrhovna internetska domena ("country code top-level domain" - ccTLD) za Mongoliju. Domenom upravlja "Datacom".
 • Mevlevije (tur.: "Mevlevi", mn. "Mevleviler"; također "Mevlevilik") su derviši mevlevijskog tarikata (derviškog reda) koji je osnovao Hazreti Mevlana Dželaluddin Rumi.

 • ... παστοφόριον - pastophórion, mn. παστοφόρια - pastophória, od pastás ≃ "trijem; ložnica" i phoreĩn ≃ "nositi") je arhitektonski dio crkvene građevine.
 • Beglerbeg (tur. "beylerbeyi": beg begova, gospodar nad gospodarom; mn. "beglerbegovi", "beglerbezi").
 • Alumni (lat. [...], "mn." učenici), alumnus (lat. [...], "m." učenik) ili alumna (lat. [...], "ž." učenica) naziv je za bivšeg studenta nekog visokog učilišta.
 • Hapax legomenon (mn. hapax legomena; skraćeno često hapax, od [...]) je riječ koja se u nekom tekstu (ili tekstovnom korpusu) pojavljuje samo jednom.
Advertisement
© dict.cc Croatian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!