Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Zn' from Croatian to English
kem.
cink {m} <Zn>
zinc <Zn>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Zn' from Croatian to English

cink {m} <Zn>
zinc <Zn>kem.
Advertisement
Usage Examples Croatian
 • Takve odredbe unesene su u ZN Zakonom o dopunama Zakona o nasljeđivanju iz 1978. godine (NN, br. 47/78).
 • Osnovni je oblik, po našem ZN-u, "pisana" oporuka.
 • Primjesa Co(II) na mjestima Mg(II) i Zn(II) od Mg2TiO4 i Zn2TiO4, daje jednu obitelj kobaltnih zelenila.
 • Cinkov tetraoksidkromat, ZnCr04∙4 Zn(0H)2, proizvodi se kemijskom reakcijom cinkov oksida s kromatnom kiselinom.
 • Aluminijski lemovi služe za lemljenje aluminija i aluminijskih slitina i mogu biti meki lemovi sastava na primjer: Sn + Zn, Zn + Al i Cd + Zn, i tvrdi sastava na primjer: Al + Si i Al + Si + Sn.

 • Srebro se reducira na katodi s Ag(I) u Ag, a cink se oksidira iz Zn u Zn(II).
 • "Anurognathus" je prikazan i u petoj epizodi ITV-jeve zn znanstvenofantastične serije "Primeval".
 • U ovom je slučaju Zn središnji ion, (NH3) je ligand, a broj četiri (4).
 • Cink (Zn) se legira prvenstveno aluminijem (Al) i bakrom (Cu).
 • Sfalerit je sulfidni mineral kemijskog sastava (Zn,Fe)S (cink sulfid).

 • Štoviše, uz pomoć formule mogu se naći eksplicitni izrazi za "n"-ti korijen iz jedan, uzimajući u obzir da lijeva strana jednakosti predstavlja ustvari kompleksni broj "z" tako da je "zn" = 1.
 • Zavisno o izvedbi kondenzatori mogu imati i poklopce na kojima se ugrađuju anodne zaštite u vidu Zn-protektora.
 • Osim već spomenutog luminescentnog premaza za fluorescentne cijevi (3 Ca3(PO4)2∙CaF2∙Sb∙Mn), koji daje približno bijelo svijetlo i koji je neotrovan, upotrebljavaju se još sljedeći: Mg2WO5 sa svjetlomodrom emisijom, (Zn∙Be)2SiO4∙Mn s narančastožutom emisijom, Zn2SiO4∙Mn sa zelenom emisijom, CdSiO3∙Mn s narančastocrvenom emisijom.
 • Germainin teorem je bio veliki korak prema dokazivanju Velikoga Fermatovog teorema, koji govori da ako su x, y, z, i n cijeli brojevi, xn + yn = zn ne može vrijediti za bilo koji n veći od 2.
 • Xiamen (kineski: 福州市; doslovno: „Vrata vile”) ili Amoy (hokkien izgovor, pr. zn.

 • 1. [...] → Cd, Pb, Zn, Mg, Hg itd.
 • Najpoznatija obojane mjedi variraju ovim sastavom >65% Cu, <35% Zn, maks 0,15% Pb, te maks 0,05% Fe.
 • Za označavanje elemenata kemičari danas rabe oznake sastavljene od jednog ili dvaju slova.
 • TM2 i TM3 i transmembranske domene; RdRp je RNA polimeraza; Zm je domena vezanja Zn-klastera pripojena helikazom (HEL1); 3CLpro je 3C slična proteaza; a NendoU je endridukleaza specifična za uridilat.
Advertisement
© dict.cc Croatian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!