Page 1 of 6 for the letter T in the Croatian-English dictionary
ta
that
tablet {m} [razg.]
tray
tableta {f}
pillfarm.
tabletfarm.
tabloid {m}
tabloidnov.
tabu {m}
taboo
tačerizam {m}
Thatcherismekon.pol.
tacna {f} [razg.]
tray
tad
then
tada
then
taj
that
tajan
secret
tajanstven
enigmatic
mysterious
tajfun {m}
typhoonmeteo.
Tajland {m}
Thailandzem.
Tajlandski zaljev {m}
Gulf of Thailandzem.
Tajlanđanka {f}
Thai [female]etn.
tajming {m}
timing
tajna {f}
mystery
secret
tajne {pl}
secrets {pl}
tajni
secret
tajnica {f}
secretary [female]
tajnik {m}
secretary
tajno
secretly
Tajvan {m} <.tw>
Taiwanzem.
također
as well
likewise
Također.
The same to you.
takoreći
so to speak
taksi {m}
cabtransp.
taxitransp.
takt {m}
beatglazb.
talac {m}
hostage
talačka kriza {f}
hostage crisis
talent {m}
talent
talentiran
talented
talij {m} <Tl>
thallium <Tl>kem.
Talijan {m}
Italian [male]etn.
Talijanka {f}
Italian [female]etn.
talijanski
Italian
talog {m}
precipitatekem.
tama {f}
dark
taman
dark
only just
tamna čokolada {f}
dark chocolatekulin.
tamnina {f}
darkness
tamno
dark
tamno pivo {n}
dark beerpiv.
tamno-
dark
tamnoplav
dark blue
tamnoplavi
dark blue
tamnozelen
dark green
tamo
over there
there
tamošnji
local [someplace else]
Tanat {m}
Thanatosmitol.
Tanatos {m}
Thanatosmitol.
tanga {f}
thongodjeća
tanjur {m}
platekulin.
tanjurić {m}
saucer
Tanka linija smrti
Flatliners [Joel Schumacher]filmF
Tantal {m}
Tantalusmitol.
tantal {m} <Ta>
tantalum <Ta>kem.
taoci {pl}
hostages {pl}
taoizam {m}
Daoismfilo.relig.
Taoismfilo.relig.
taokinja {f}
hostage [female]
tapeta {f}
wallpaper
Taranto {m}
Tarantozem.
tarionik {m}
mortar [vessel]farm.kulin.
Tasmanovo more {n}
Tasman Seazem.
taština {f}
vanity
tat {m}
thief
tava {f} [turc.]
pan
tavan {m} [turc.]
atticarhit.
taverna {f}
tavern
teatar {m}
theater [Am.]kazal.
theatre [esp. Br.]kazal.
tebi
you [indirect object] [informal]
teca {f} [zagor.]
aunt
tečaj {m}
classobraz.
courseobraz.
exchange rateval.
ratefin.
tečaj {m} konverzije
exchange rateval.
tečaj {m} preračunavanja
exchange rateval.
tečan
liquid
teći [nesv.]
to flow
tečno
fluent
tegla {f}
jar
tegla {f} za zimnicu
bottling jar
canning jar
preserving jar
tehnecij {m} <Tc>
technetium <Tc>kem.
tehnika {f}
technique
tehnologija {f}
technologytehn.
tehnološki
technologic
technological
tathat
tablet {m} [razg.]tray
farm.
tableta {f}
pill
farm.
tableta {f}
tablet
nov.
tabloid {m}
tabloid
tabu {m}taboo
ekon.pol.
tačerizam {m}
Thatcherism
tacna {f} [razg.]tray
tadthen
tadathen
tajthat
tajansecret
tajanstvenenigmatic
tajanstvenmysterious
meteo.
tajfun {m}
typhoon
zem.
Tajland {m}
Thailand
zem.
Tajlandski zaljev {m}
Gulf of Thailand
etn.
Tajlanđanka {f}
Thai [female]
tajming {m}timing
tajna {f}mystery
tajna {f}secret
tajne {pl}secrets {pl}
tajnisecret
tajnica {f}secretary [female]
tajnik {m}secretary
tajnosecretly
zem.
Tajvan {m} <.tw>
Taiwan
takođeras well
takođerlikewise
Također.The same to you.
takorećiso to speak
transp.
taksi {m}
cab
transp.
taksi {m}
taxi
glazb.
takt {m}
beat
talac {m}hostage
talačka kriza {f}hostage crisis
talent {m}talent
talentirantalented
kem.
talij {m} <Tl>
thallium <Tl>
etn.
Talijan {m}
Italian [male]
etn.
Talijanka {f}
Italian [female]
talijanskiItalian
kem.
talog {m}
precipitate
tama {f}dark
tamandark
tamanonly just
kulin.
tamna čokolada {f}
dark chocolate
tamnina {f}darkness
tamnodark
piv.
tamno pivo {n}
dark beer
tamno-dark
tamnoplavdark blue
tamnoplavidark blue
tamnozelendark green
tamoover there
tamothere
tamošnjilocal [someplace else]
mitol.
Tanat {m}
Thanatos
mitol.
Tanatos {m}
Thanatos
odjeća
tanga {f}
thong
kulin.
tanjur {m}
plate
tanjurić {m}saucer
filmF
Tanka linija smrti
Flatliners [Joel Schumacher]
mitol.
Tantal {m}
Tantalus
kem.
tantal {m} <Ta>
tantalum <Ta>
taoci {pl}hostages {pl}
filo.relig.
taoizam {m}
Daoism
filo.relig.
taoizam {m}
Taoism
taokinja {f}hostage [female]
tapeta {f}wallpaper
zem.
Taranto {m}
Taranto
farm.kulin.
tarionik {m}
mortar [vessel]
zem.
Tasmanovo more {n}
Tasman Sea
taština {f}vanity
tat {m}thief
tava {f} [turc.]pan
arhit.
tavan {m} [turc.]
attic
taverna {f}tavern
kazal.
teatar {m}
theater [Am.]
kazal.
teatar {m}
theatre [esp. Br.]
tebiyou [indirect object] [informal]
teca {f} [zagor.]aunt
obraz.
tečaj {m}
class
obraz.
tečaj {m}
course
val.
tečaj {m}
exchange rate
fin.
tečaj {m}
rate
val.
tečaj {m} konverzije
exchange rate
val.
tečaj {m} preračunavanja
exchange rate
tečanliquid
teći [nesv.]to flow
tečnofluent
tegla {f}jar
tegla {f} za zimnicubottling jar
tegla {f} za zimnicucanning jar
tegla {f} za zimnicupreserving jar
kem.
tehnecij {m} <Tc>
technetium <Tc>
tehnika {f}technique
tehn.
tehnologija {f}
technology
tehnološkitechnologic
tehnološkitechnological
Page 1 of 6 for the letter T in the Croatian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023