Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'UV' von Tschechisch nach Deutsch
fyz.
UV-Strahlung {f} <UV>
ultrafialové záření {n} <UV>
fyz.
Ultraviolettstrahlung {f} <UV>
ultrafialové záření {n} <UV>
pol.
Zentralkomitee {n} <ZK>
ústřední výbor {m} <ÚV>
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Tschechisch
 • UV index je závislý hlavně na zeměpisné šířce.
 • Roku 1956 byl systém tvoření indexů výrazně změněn, dosavadní se totiž vyčerpával a přestal vyhovovat po zavedení nových tříd výzbroje, zejména raketové techniky, a po vzniku tří dalších vojenských zákaznických útvarů – správ vyzbrojování Vojsk protivzdušné obrany (UV PVO), Raketových vojsk strategického určení (UV RVNCH) a Hlavní správy kosmických prostředků (UV GUKOS).
 • UV může také vyvolat infračervenou fluorescenci a UV fluorescenci v závislosti na subjektu.
 • let vznikly prototypy univerzálních nosičů UV 100 a UV 120, které měly být domácí alternativou k dováženým vozidlům Unimog.
 • Výhodou jeho použití jako pigmentu jsou i jeho UV rezistentní vlastnosti. Pohlcuje UV záření a přeměňuje ho na neškodné teplo.
 • Po vzniku Čínské lidové republiky roku 1949 zastával řadu významných funkcí, generálního tajemníka Ústřední vojenské komise ÚV KS Číny (1945–1954), vedoucího kanceláře ÚV (1945–1965), kandidáta sekretariátu ÚV. Z nich byl odstraněn během tzv. kulturní revoluce roku 1966.
 • K roku 1988 se uvádí jako člen národohospodářské komise ÚV KSČ.
 • XVII. sjezd KSČ ho zvolil za kandidáta Ústředního výboru KSČ, do funkce člena ÚV KSČ byl převeden k 9. dubnu 1988. Tehdy byl nejmladším členem vedení KSČ. Od dubna 1988 do roku 1988 zastával i funkci člena Sekretariátu ÚV KSČ, v listopadu 1989 byl členem Předsednictva ÚV KSČ a tajemníkem ÚV KSČ.
 • K roku 1968 se zmiňuje coby politický pracovník ÚV KSČ z volebního obvodu Přerov. XIII. sjezd KSČ ho zvolil za člena Ústředního výboru Komunistické strany Československa. XIV. sjezd KSČ ho zvolil kandidátem ÚV KSČ. Členem ÚV KSČ ho opětovně zvolil XV. sjezd KSČ, XVI. sjezd KSČ a XVII. sjezd KSČ. V období duben–říjen 1988 byl kandidátem předsednictva ÚV KSČ, od října 1988 do listopadu 1989 členem předsednictva ÚV KSČ. Předtím od února 1987 do dubna 1988 zastával post člena sekretariátu ÚV KSČ.
 • V letech 1949–1959 byl pracovníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Členem ÚV KSČ ho zvolil XIII. sjezd KSČ a v této funkci ho potvrdil XIV. sjezd KSČ, XV. sjezd KSČ, XVI. sjezd KSČ a XVII. sjezd KSČ. V období únor – květen 1971 byl kandidátem předsednictva ÚV KSČ a od května 1971 až do listopadu 1989 členem předsednictva ÚV KSČ. Zároveň v období březen 1987 – listopad 1989 zastával funkci člena sekretariátu ÚV KSČ a v téže době i tajemníka ÚV KSČ.
 • Na základě zákona č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR, státní archiv převzal archivy ÚV KSČ a Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ.
 • Od počátku dvacátých let začal stále větší úlohu hrát sekretariát ÚV, který se skládal z tajemníků ÚV. Ti řídili samotný aparát ÚV (jednotlivá oddělení a správy). Aparát strany měl realizovat usnesení politbyra a orgbyra.
 • Dne 17. srpna se prezident dozvěděl od velvyslance SSSR, že on jako zástupce sovětského vedení v minulých dnech předal Alexandru Dubčekovi důležitý dopis k projednání kolektivem předsednictva ÚV KSČ a že na něj nedostal odpověď. Sám ho s obsahem dopisu seznámil. Obsah dopisu zněl jako „závažné varování, které vyžaduje okamžitou reakci, i když ho prezident nepochopil jako poslední varování před vstupem vojsk, ale spíše, jako úvod k nové politické konfrontaci.“ Dopis nebyl až do zasedání předsednictva 20. srpna 1968 projednán.
 • Přes různá usnesení ÚV KSČ a ÚV KSSS v úvodu se dostaneme ke kapitole „40 let hospodářského a sociálního rozvoje Československa“. Tam se dozvíme, že pod vedením KSČ jsme prošli revolučními přeměnami, a jsme změněni více, než za celá předcházející staletí. Je citován Klement Gottwald a porážka kontrarevolučního spiknutí buržoazie. Jsou zde obšírně popsány ekonomické úspěchy, jež jsou výsledkem obětavé a tvůrčí práce lidu, politiky komunistické strany a celé národní fronty. To vše za pomoci SSSR a dalších socialistických zemí. I touto kapitolou o hospodářství prostupují stále hesla o vyvrcholení národněosvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození slavnou sovětskou armádou.
 • Reálné šance se pro Andropova otevřely na jaře 1982. Po smrti M. A. Suslova zaujal post druhého tajemníka ÚV, převzal dohled nad ideologií a řízení sekretariátu ÚV.
 • Ústav marxismu-leninismu ÚV KSS, zkr. ÚML ÚV KSS, bylo hlavní teoretické, ideologické a historiografické pracoviště Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska v období tzv. normalizace.
 • Plameny celým názvem Plameny soubor ÚV SSM byla hudební skupina, jejíž vznik inicioval ÚV Socialistického svazu mládeže v roce 1971.
 • Roku 1982 XII. sjezd Komunistické strany Číny funkci předsedy ÚV zrušil a nahradil ho generálním tajemníkem ÚV. Zrušeny byly také funkce místopředsedů ÚV.
 • V roce 1957 absolvoval roční politickou školu ÚV KSS a začal pracovat v různých stranických funkcích. Později studoval na VŠP ÚV KSČ a studia ukončil vědeckou aspiranturou na Akademii společenských věd ÚV KSSS v Moskvě. Od roku 1981 byl členem ÚV KSČ.
 • První konkrétní úvahy o zabrání klášterů a potlačení řádů se objevily na nejvyšší úrovni v dubnu 1949, kdy s nimi přišli církevní pracovníci Akčních výborů Národní fronty. ÚV KSČ schválil hrubé obrysy akce na svém zasedání 22. srpna téhož roku a 20. ledna 1950 byla schválena konkrétní podoba akce. Dále se už jen pracovalo s jejím časovým plánem, původní mnohaetapový harmonogram se nakonec změnil na dvouetapový, aby řeholníci neměli čas na útěk nebo ukrytí klášterního majetku a aby veřejnost nedostala příležitost k protestu.
 • Šáfiovský mazhab je jeden ze směrů islámské právní vědy. Islámské právo tohoto směru založil Muhammad bin Idrís aš-Šáfi'í. Studoval u Málika i žáků Abú Hanífy. Představují jistou "střední cestu v rozhovoru mezi zastánci tradice "(asháb al-hadíth)" a zastánci práva na vlastní názor "(asháb ar-ra'j)". Aš-Šáfi'í se ve svém hlavním díle "Risála fi usúl al-fiqh (Traktát o základech fiqhu)" snažil stanovit meze každého ze čtyř zdrojů práva ("qijás", "idžmá", "istihsán" a konečně Šáfi'úv vlastní přístup, vlastní "istisháb").
 • Během občanské války působil v centrální sovětské oblasti; v lednu 1934 byl zvolen kandidátem ÚV, na Dlouhém pochodu vykonával funkci úřadujícího náčelníka Hlavní politické správy Rudé armády (náčelník správy Wang Ťia-siang byl totiž roku 1933 vážně raněn). Po roce 1937 sloužil jako tajemník výboru KS Číny pro oblast Šen-si–Kan-su–Ning-sia, zástupce vedoucího organizačního oddělení ÚV, vedoucí ekonomického a finančního oddělení ÚV a v letech 1941–1945 jako vedoucí kanceláře ÚV. Na VII. sjezdu byl zvolen členem ÚV.
Werbung
© dict.cc German-Czech dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!