Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'katalyzátor' from Czech to English
catalytic converter {noun}katalyzátor {m}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'katalyzátor' from Czech to English

katalyzátor {m}
catalytic converter {noun}
Advertisement
Usage Examples Czech
 • Ethylmerkaptan lze vyrobit reakcí sulfanu H2S s plynným ethanolem v kyselém prostředí, nicméně kyselý katalyzátor nesmí reagovat se sulfanem.
 • Na substrát v reaktoru se zavede krystalický katalyzátor, např.
 • Benzen nebo butan jsou vháněny proudem horkého vzduchu na vyhřívaný katalyzátor.
 • Oxid rhodito-platiničitý, také nazývaný Nišimurův katalyzátor, je anorganická sloučenina používaná jako katalyzátor hydrogenací.
 • Při hydrogenaci alkynů se tento katalyzátor na alkyny váže za vzniku stabilních komplexů, které deaktivují katalyzátor.
 • Podobný je komplex ruthenia nazývaný Švoův katalyzátor, derivát hydroxycyklopentadienylu také použitelný jako katalyzátor hydrogenací.
 • Phillipsův katalyzátor se připravuje zachycením oxidu chromového na oxid křemičitý a následnou aktivací v suchém vzduchu za vysokých teplot.
 • Grubbsův katalyzátor druhé generace má stejné využití v organické syntéze jako katalyzátor první generace, ovšem vyznačuje se vyšší aktivitou.
 • Přeměna prekatalyzátoru na katalyzátor se často nazývá aktivace katalyzátoru.
 • O snižování emisí se stará třícestný katalyzátor řízený lambda sondou.
 • Homogenní katalýza je označení skupiny katalytických reakcí, při kterých jsou katalyzátory přítomny ve stejné fázi jako reaktanty, obvykle jde o roztoky.
Advertisement
© dict.cc English-Czech dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!