Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'začátek' from Czech to English
start {noun}začátek {m}
unverified outset {noun}začátek {m}
beginning {noun}začátek {m}
3 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'začátek' from Czech to English

začátek {m}
start {noun}

unverified outset {noun}

beginning {noun}
Advertisement
Usage Examples Czech
 • Pro přesnější definici je nejprve nutno zavést pojem relativní začátek slova, což jsou všechny souhlásky před první samohláskou (např. ...
 • Násloví je začátek slova či začátek slovního kmene.
 • Toto byl začátek, pochod za svobodou...
 • Každý rok znamená začátek v dané části.
 • Za vznícení se považuje začátek chemické reakce směsi plynu nebo páry se vzduchem za objevení otevřeného plamene (začátek hoření).
 • V textových editorech běžících pod operačními systémy Microsoft Windows a Linux tato klávesa primárně slouží k posunutí kurzoru na začátek řádku, na kterém se kurzor nachází.
 • V souvislém textu je gemara vždy vložena za příslušnou mišnu, přičemž u Babylónského talmudu je zvykem označovat začátek gemary zkratkou גמ׳, začátek následující mišny pak zkratkou מת׳.
 • Začátek egyptského roku se každé čtyři roky zpozdil o jeden den.
 • V případě dálnopisů se při přijetí tohoto znaku posunul válec s papírem na začátek řádku.
 • Zotročení amazonští indiáni z Peru (začátek 20. století).
 • Velmi výrazným milníkem byl začátek května roku 1886.
 • Připadne-li solární období Začátek jara ne na začátek, ale konec roku, je to tzv.
 • Německý text používá pro první i poslední sloku obdobný začátek, přičemž úvodní "Von guten Mächten treu und still umgeben" je obvykle považováno za název básně, ale poslední sloka "Von guten Mächten wunderbar geborgen …" je coby poselství někdy používána jako refrén a její začátek patří v německy mluvících zemích mezi typické fráze na přáníčkách.
 • ... jméno, začátek mandátu, konec mandátu, případné funkce a její začátek a konec mandátu) jsou čerpány z jednotlivých výročních zpráv Rady ČTK.
 • Letopočty v následujícím přehledu udávají začátek vlastnictví panství.
 • Nejčastějším řešením je přidání speciálního timeslotu s přesně definovaným obsahem na začátek rámce, který označuje „toto je začátek rámce“.
 • Nejaktuálnější je první dataci: 5700 (začátek lineární keramiky) – 4400 (začátek lengyelu IV, který se nejnovější považuje za hranici mezi slovenskými neolitem a eneolitem).
 • Například zde na Wikipedii se odkazů na kotvu využívá pro rychlé převinutí stránky klikem na kapitolu v rámečku s obsahem stránky nahoře na stránce: Tento odkaz v rámci jedné stránky pak převine stránku na začátek požadované kapitoly, na začátek jejího textu.
 • Již v roce 2006 byla ohlášena rozsáhlá revitalizace náměstí, spojená s přestavbou obchodního domu a hotelu, jež se však dosud nerealizovala. Začátek obnovy celého území byl později stanoven postupně na první polovinu roku 2015 a na začátek roku 2017; zatím posledním stanoveným termínem je jaro 2018.
Advertisement
© dict.cc English-Czech dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!