Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'zabedněný' from Czech to English
pig-headed {adj}zabedněný
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'zabedněný' from Czech to English

zabedněný
pig-headed {adj}
Advertisement
Usage Examples Czech
  • Crass (anglicky "zabedněný") byla anglická punková kapela propagující anarchismus, přímé akce, zrušení státu a soukromého vlastnictví [...].
  • Památkově chráněný patrový městský obytný dům pocházející z přelomu 18. a 19. století je obdélná budova zastřešená mansardovou střechou krytou eternitem. (Původní valbová střecha byla kryta břidlicí.) Dům byl vystavěn na vysokém zděném základě a přízemí bylo původně z kamene. Přízemí budovy bylo tedy od počátku existence objektu zděné, horní poschodí však bylo dřevěné s konstrukcí tvořenou masivními trámy. Tyto trámy byly v patře na podélné straně domu směrem do ulice Kamenická pokryty svislými prkny, zatímco trámy krátkých bočních průčelí a zadní podélné strany domu (do zahrady) byly původně nekryté. Zřejmě teprve po roce 1935 byly i tyto trámy svisle zabedněny.
  • Zmínka o kostelu v Poniszowicích pochází z roku 1175. V roce 1399 byl zničen vichřicí a v roce 1404 znovu postaven. V roce 1499 byl postaven nový a v roce 1570 vedle kostela byla postavena samostatně stojící zvonice. V roce 1650 byla přistavěna boční kaple financována Františkem Rogojským ze Słupska. V roce 1852 byla zřízena panská lóže financována Alexandrem Zawadzkým. V roce 1775 byl kostel přestavěn, přibyly soboty kolem kostela. V období 1834–1835 byla zhotovena podezdívka, v roce 1844 byla zvětšena hudební kruchta, v roce 1908 byly provedeny opravy, 1914 byly zabedněny soboty. V letech 1980–1982 proběhla oprava střechy. V roce 2009 byly v kostele prováděny opravy a konzervátorské práce, byly rekonstruovány soboty a prováděná konzervace vnitřního vybavení. Kostel byl původně zasvěcen Narození sv. Jana Křtitele a v roce 1850 dodatečně zasvěcen Panně Marii Čenstochovské na počest ukončení hladomoru.
  • Prostory pod oblouky mostů zejména v oblasti Karlína byly postupně zabedněny, případně přepaženy nebo vybaveny vestavěnými patry, a využity jako kóje k různým účelům zejména řemeslníky a speditéry, jako skladové místnosti, garáže a různé provozovny, několik oblouků využívá pro své potřeby též přilehlé autobusové nádraží Florenc.
  • V roce 2010 se v zámku začaly provádět drobné opravy (byla obnovena krytina ozdobného cimbuří, byly provizorně zabedněny okenní otvory). Objekt byl roku 2011 rovněž zpřístupněn veřejnosti, v roce 2012 došlo k opravě budovy správce a zájezdního hostince. V roce 2014 byla zahájena oprava věže zámku; oprava byla dokončena v roce 2016.
Advertisement
© dict.cc English-Czech dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!