Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'zabezpečení' from Czech to English
NOUN   zabezpečení | zabezpečení | zabezpečení
safeguard {noun}zabezpečení {n}
poj.
superannuation scheme {noun}
důchodové zabezpečení {n}
2 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Czech
 • Jednotka zabezpečovala například opravy automobilní a speciální pozemní techniky, skladování materiálu a jeho přepravu, přepravu osob, letištní zabezpečení nebo letištní provozní zabezpečení.
 • Zpravodajské zabezpečení AČR zahrnuje schopnosti v oblastech zpravodajství, průzkumu, elektronického boje (EB), geografického a hydrometeorologického zabezpečení.
 • PKI pro zabezpečení komunikace s RADIUS serverem nebo jiným. I když zabezpečení EAP-TLS je dobré, tak ale jeho Achillovou patou může být režie certifikátů na straně klienta.
 • Výše bylo uvedeno, že žádost o přiznání dávky invalidního důchodu se podává u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (resp. ...
 • Hned po své druhé inauguraci se Bush obrátil k národu s návrhem osobních účtů sociálního zabezpečení.
 • Samotný protokol HTTP neumožňuje šifrování ani zabezpečení integrity dat. Pro zabezpečení HTTP se často používá TLS spojení nad TCP. Toto použití je označováno jako HTTPS.
 • Vojenská logistika (dříve používané označení týlové a technické zabezpečení) je podle definice NATO nauka o plánování, provádění přesunu a o technickém zabezpečení sil.
 • Teprve v 19. století se ujímá role organizátora sociálního zabezpečení stát. Na našem území bylo zaznamenáno sociální zabezpečení poprvé v období Rakousko – Uherska.
 • Tento přístup k počítačové bezpečnosti zdůrazňuje spíše zabezpečení samotných dat než zabezpečení sítí, serverů nebo aplikací.
 • , protože formát původně definovala Komise pro technickou stránku internetu (IETF) v sérii RFC z roku 1993 při snaze zavést kryptografické zabezpečení elektronické pošty.
 • Popisovače zabezpečení mohou obsahovat také informace pro povinné Mandatory Integrity control, které jsou v popisovačích zabezpečení implementovány novým typem ACE.
 • V preambuli Protokolu je jasně definován jeho cíl: dosáhnout vyšší úrovně sociálního zabezpečení než stanovuje Evropský zákoník sociálního zabezpečení.
 • Rota logistiky sloužila k logistickému zabezpečení praporu v boji i v míru. Jednalo se zejména o zabezpečení stravou, municí a výstrojí. Dále pak prováděla opravy zbraní a techniky.
 • Do portfolia produktů patří v současné době klasické mechanické zabezpečení proti krádeži Construct, elektromechanické zabezpečení Construct Safetronic a kombinace zabezpečení řadicí páky se zámkem kapoty Construct Vario.
 • Co se týká financování sociálního zabezpečení, tak vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení přispívají na ochranu obyvatelstva skrze přerozdělování významné části HDP.
 • V Praze působí Pražská správa sociálního zabezpečení, která má svá územní pracoviště; v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno.
Advertisement
© dict.cc English-Czech dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!