Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'zacházení' from Czech to English
treatment {noun}zacházení {n}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'zacházení' from Czech to English

zacházení {n}
treatment {noun}
Advertisement
Usage Examples Czech
 • Zacházení s politickými vězeňkyněmi bylo natolik brutální, že Kovalová prodělala několik chorob a v důsledku nelidského zacházení se u ní objevila i vážné gynekologické onemocnění spojené s krvácením.
 • Ta obsahuje dvě důležitá ustanovení: ustanovení o národním zacházení, které brání exportéry před protekcionismem a zacházení podle nejvyšších dohod upravující vzájemné jednání členských států.
 • Staré zacházení s disonancí se v barokní hudbě zachovalo jen v oblasti „stile antika“.
 • Takové zacházení s válečnými zajatci porušuje ochranu poskytovanou třetí Ženevskou úmluvou, která zajisťuje slušné zacházení s válečnými zajatci obou stran.
 • Brutální zacházení s domorodým obyvatelstvem vyvrcholilo masakry a závažnost situace vedla nakonec k vyšetřování mezinárodní komisí v letech 1904–1905.
 • Encyklika též odmítá nelidské zacházení s dělníky a jejich vykořisťování.
 • Úmluva má za cíl zabraňovat mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání po celém světě a hájit tak lidská práva.
 • Pokud by v případě vydání hrozilo vydávané osobě mučení či jiné kruté či nelidské zacházení, resp.
 • Nesprávné zacházení s oxidem chromovým může způsobit požár.
 • Příloha se zabývá nároky na krmení, napájení, prostory či zacházení při transportu.
 • Protože profil obsahuje často osobní data uživatele, podléhá zvláštnímu zacházení (viz GDPR).
 • V zacházení s nuceně nasazenými dělníky existovaly rozdíly.
 • V říjnu 2012 Amnesty International upozornila na špatné zacházení s Chartabílem a dokonce jeho mučení.
 • Měsíc před příjezdem do Jerilderie Joe Byrne pomohl Nedu Kellymu nadiktovat dlouhý dopis k publikaci, kde popisoval svůj pohled na své činy a zacházení s jeho rodinou, a co víc, hlavně zacházení s irskými katolíky policií, a také anglickými a irskými protestantskými nelegálními obyvateli.
 • Co se týče zacházení s politickými vězni v Bretské pevnosti, Sławek tvrdil, že k žádnému sadistickému zacházení nedošlo, ale pořádek musel být jako v každém vězení vymáhán silou.
 • Národní režim se řadí, stejně jako doložka nejvyšších výhod, mezi relativní režimy zacházení.
Advertisement
© dict.cc English-Czech dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!