Advertisement
 Translation for 'Niob-' from Czech to English
chem.
niobium {noun} <Nb>
niob {m} <Nb>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Niob-' from Czech to English

niob {m} <Nb>
niobium {noun} <Nb>chem.
Advertisement
Usage Examples Czech
 • Výroba čistého kovu je značně komplikovaná, protože ve všech přírodních rudách jej doprovází niob, jehož chemické chování je velmi podobné.
 • Niob byl objeven roku 1801 Charlesem Hatchttem a byl pojmenován podle Niobé, dcery bájného krále Tantala.
 • Coltan (též koltan) je průmyslový název kolumbitu-tantalitu, matně černé rudy, ze které se získávají prvky niob a tantal.
 • Standardně je jako hlavní složka zařízení použit niob ochlazený pomocí tekutého hélia, což je nejpřesnější ale cenově velmi náročné.
 • Po Niobé byl pojmenován prvek blízký tantalu, niob (lat. "niobium").

 • Takto se mnohdy označují kovová centra, často u raných přechodných kovů, jako jsou titan, niob a wolfram.
 • V tlakovodních reaktorech typu PWR byla dříve používána slitina Zircaloy-4. Postupem času se přešlo na slitiny, které obsahují niob – M5 a ZIRLO.
 • Tryska byla vyrobena z vysokopevnostní slitiny niobu. Niob je vysoce odolný vůči praskání ve srovnání s uhlík-uhlíkovým laminátem.
 • Tryska byla vyrobena z vysokopevnostní slitiny niobu. Niob je vysoce odolný vůči praskání ve srovnání s uhlík-uhlíkovým laminátem.
 • Nejlehčí přirozené nuklidy u nichž by mohlo probíhat spontánní štěpení jsou niob 93 a molybden 94, tedy prvky s protonovými čísly 41 a 42.

 • Na rozdíl od vanadu, který vytváří neutrální hexakarbonyl, niob nevytváří podobný komplex, jsou však popsány soli aniontového binárního karbonylu, [...]–, připravují se reakcí chloridu niobičného s oxidem uhelnatým.
Advertisement
© dict.cc English-Czech dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!