Page 1 of 2 for the letter C in the Czech-English dictionary
cechovní
guild
cechovní heraldika {f}
guild heraldryherald.
cedník {m}
sieve
cela {f}
cell
celebrita {f}
celebrity [person]
celibát {m}
celibacynábož.
celkem
quite
celkově
altogether
celkový
overall [attr.]
cellista {m} [živ.]
violoncellisthud.pov.
celnice {f}
customs duty
celodenní
all-day
celodenní [nepřetržitý]
round-the-clock
celonoční
night-long
celoživotní
lifelong
celozrnný
whole-wheat
celý
entire
celý den
all day
cembalo {n}
harpsichordhud.
cena {f}
cost
price
cena {f} [odměna]
prize [award]
ceněný
treasured
cenit si [nedok.]
to appreciate [regard highly]
to value [prize]
cenné papíry {m.pl}
stock {sg}
cenný
precious
valuable
cenová nabídka {f}
quotationhosp.
centrála {f}
headquarters {pl}
centrální
central
cerebrální
cerebralanat.med.
certifikace {f}
certification
certifikát {m}
certificate
cervikální
cervicalanat.med.
cesium {n} <Cs>
caesium <Cs> [Br.]chem.
cesium <Cs> [Am.]chem.
cesta {f}
journey
path
road <Rd.>
voyage
way
cestička {f}
path
cestování {n}
traveling
cestování {n} v přírodě
ecotourismcest.
cestovat [nedok.]
to travel
cestovatel {m} [živ.]
traveller
cestovní kancelář {f}
travel agency
cestující {m}
passenger
céva {f}
blood vesselanat.
ceylonský čaj {m}
Ceylon teagastr.
cibule {f}
onion
cifra {f}
digit [numeral]
cigareta {f}
cigarette
cihla {f}
brick
cikánský
Gypsy
cíl {m}
aim
goal
object
objective
target
cíl {m} cesty
destination
ciliospinální
ciliospinal [attr.]anat.
cílit [nedok.]
to target
cílová skupina {f}
target audience
cín {m} <Sn>
tin <Sn>chem.
církevní
church [attr.]nábož.
sacred
církevní heraldika {f}
church heraldryherald.
cirkulace {f}
circulation
cirkulovat [nedok.]
to circulate
cirkumpolární
circumpolarastron.
cirkumsolární
circumsolarastron.fyz.
císař {m} [živ.]
emperor
císařovna {f}
empress
císařství {n}
empire
cistovník {m} keňský
Tana River cisticola [Cisticola restrictus]orn.T
citace {f}
citation
quotation
citát {m}
citation
cítit
to feel
cítit se [nedok.]
to feel
citlivý
sensitive [of a person]
citoslovce {n}
interjectionling.
citovat [dok./nedok.]
to cite
citově chladný
cold-hearted [emotionless]
citron {m}
lemon
civilní
civil [attr.]
civilní letecký průmysl {m} [nevojenský]
civil aviation industry
civilní obřad {m}
civil ceremony
cívka {f}
coil
cizí
foreign
strange [foreign]
cizinec {m}
foreigner
cizopasnictví {n}
parasitism
cizopasník {m}
parasite
cizopasný
parasitic
cizozemský
foreign
co
what
Co myslíš [ty]?
What do you think?
cechovníguild
herald.
cechovní heraldika {f}
guild heraldry
cedník {m}sieve
cela {f}cell
celebrita {f}celebrity [person]
nábož.
celibát {m}
celibacy
celkemquite
celkověaltogether
celkovýoverall [attr.]
hud.pov.
cellista {m} [živ.]
violoncellist
celnice {f}customs duty
celodenníall-day
celodenní [nepřetržitý]round-the-clock
celonočnínight-long
celoživotnílifelong
celozrnnýwhole-wheat
celýentire
celý denall day
hud.
cembalo {n}
harpsichord
cena {f}cost
cena {f}price
cena {f} [odměna]prize [award]
ceněnýtreasured
cenit si [nedok.]to appreciate [regard highly]
cenit si [nedok.]to value [prize]
cenné papíry {m.pl}stock {sg}
cennýprecious
cennývaluable
hosp.
cenová nabídka {f}
quotation
centrála {f}headquarters {pl}
centrálnícentral
anat.med.
cerebrální
cerebral
certifikace {f}certification
certifikát {m}certificate
anat.med.
cervikální
cervical
chem.
cesium {n} <Cs>
caesium <Cs> [Br.]
chem.
cesium {n} <Cs>
cesium <Cs> [Am.]
cesta {f}journey
cesta {f}path
cesta {f}road <Rd.>
cesta {f}voyage
cesta {f}way
cestička {f}path
cestování {n}traveling
cest.
cestování {n} v přírodě
ecotourism
cestovat [nedok.]to travel
cestovatel {m} [živ.]traveller
cestovní kancelář {f}travel agency
cestující {m}passenger
anat.
céva {f}
blood vessel
gastr.
ceylonský čaj {m}
Ceylon tea
cibule {f}onion
cifra {f}digit [numeral]
cigareta {f}cigarette
cihla {f}brick
cikánskýGypsy
cíl {m}aim
cíl {m}goal
cíl {m}object
cíl {m}objective
cíl {m}target
cíl {m} cestydestination
anat.
ciliospinální
ciliospinal [attr.]
cílit [nedok.]to target
cílová skupina {f}target audience
chem.
cín {m} <Sn>
tin <Sn>
nábož.
církevní
church [attr.]
církevnísacred
herald.
církevní heraldika {f}
church heraldry
cirkulace {f}circulation
cirkulovat [nedok.]to circulate
astron.
cirkumpolární
circumpolar
astron.fyz.
cirkumsolární
circumsolar
císař {m} [živ.]emperor
císařovna {f}empress
císařství {n}empire
orn.T
cistovník {m} keňský
Tana River cisticola [Cisticola restrictus]
citace {f}citation
citace {f}quotation
citát {m}citation
cítitto feel
cítit se [nedok.]to feel
citlivýsensitive [of a person]
ling.
citoslovce {n}
interjection
citovat [dok./nedok.]to cite
citově chladnýcold-hearted [emotionless]
citron {m}lemon
civilnícivil [attr.]
civilní letecký průmysl {m} [nevojenský]civil aviation industry
civilní obřad {m}civil ceremony
cívka {f}coil
cizíforeign
cizístrange [foreign]
cizinec {m}foreigner
cizopasnictví {n}parasitism
cizopasník {m}parasite
cizopasnýparasitic
cizozemskýforeign
cowhat
Co myslíš [ty]?What do you think?
Page 1 of 2 for the letter C in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023