Page 1 of 2 for the letter CH in the Czech-English dictionary
chaluha {f} příživná
Arctic skua [Stercorarius parasiticus]orn.T
parasitic jaeger [Am.] [Stercorarius parasiticus]orn.T
parasitic skua [Stercorarius parasiticus]orn.T
chamtivost {f}
avarice
rapacity
chaos {m}
mess
chápat [nedok.]
to understand
Chápu tě.
I am with you.
Chápu.
I get it. [coll.]
charakter {m} poškození
pattern of damage
charakteristický
characteristic
distinctive [characteristic]
charakteristický (čím)
characterized by
charakteristika {f}
characteristic [of a person]
charakterizace {f}
characterization
charakterizovat [dok.]
to characterize
charita {f}
charity
Charvát {m} [živ.]
Croatetnol.
Croatianetnol.
chata {f}
cottage
shack
chatrč {f}
shack
Chci rozumné vysvětlení.
I want a decent explanation.
chemická čistírna {f}
dry cleaner's
chemická vazba {f}
chemical bondchem.
chemická vlastnost {f}
chemical property
chemické inženýrství {n}
chemical engineeringvzděl.
chemický
chemical
chemický prvek {m}
chemical elementchem.
chemický vzorec {m}
chemical formulachem.
chemie {f}
chemistrychem.vzděl.
chemik {m}
chemist
chichotat se [nedok.]
to giggle
Chile {f}
Chilegeogr.
chirurg {m}
surgeonmed.
chirurgický zákrok {m}
operation
surgical operationmed.
chirurgie {f}
surgery [medical specialization]med.
chlácholit [nedok.]
to appease
to reassure
chladící kapalina {f}
coolant
chladně uvažující [člověk]
calculating
chlapci {m.pl} [živ.]
boys
chlápek {m}
fellow
chlapík {m}
fellow
chlast {m} [ob.]
booze [coll.]
chlopeň {m}
heart valveanat.
chlor {m}
chlorinechem.
chlorovodík {m}
hydrogen chloridechem.
chlubit (se) [nedok.]
to show off
chlubivý
boastful
chlup {m}
hairanat.
chlupatý
hairy
chmel {m}
hop [genus Humulus]bot.T
chmelař {m} [živ.]
hop growerpivopov.zeměd.
chmuřit se [nedok.]
to scowl
chmurný
sombre [Br.] [sullen]
chod {m}
course
chod {m} [věcí]
motion
chodba {f}
corridor
chodec {m} [živ.]
walkersport
chodec {m} [živ.] [pěší osoba]
pedestrian
chodidlo {n}
footanat.
chodit [nedok.]
to walk
chodníček {m}
path
chodník {m}
footpath
pavement [Br.]
sidewalk [Am.]
cholerický
choleric
cholinergní
cholinergicmed.
chopit se [dok.]
to grasp
to seize
choroba {f}
disease [illness]med.
illnessmed.
sickness [illness]med.
chorobný
pathologic
pathological [pathologic]
chorobopis {f}
case history
choroboplodný
pathogenic
choromyslný
deranged [mentally ill]
insane [mentally ill]
mentally ill
Chorvat {m} [živ.]
Croatetnol.
Croatianetnol.
Chorvatsko {n}
Croatiageogr.
chorvatský
Croatiangeogr.
chování {n}
behavior [Am.]
behaviour [Br.]
conduct
chovat se [nedok.]
to behave
chovatel {m} [živ.]
grower
chřadnoucí
fading
chrám {m} [templ]
temple
chráněná oblast {f}
sanctuary
chráněné označení původu (CHOP) {n}
protected designation of origin (PDO)
chráněné zeměpisné označení (CHZO) {n}
protected geographical indication (PGI)
chránit [nedok.]
to shelter
chrápat [nedok.]
to snore
chrapot {m}
hoarseness
chraptět [nedok.]
to speak in a hoarse voice
orn.T
chaluha {f} příživná
Arctic skua [Stercorarius parasiticus]
orn.T
chaluha {f} příživná
parasitic jaeger [Am.] [Stercorarius parasiticus]
orn.T
chaluha {f} příživná
parasitic skua [Stercorarius parasiticus]
chamtivost {f}avarice
chamtivost {f}rapacity
chaos {m}mess
chápat [nedok.]to understand
Chápu tě.I am with you.
Chápu.I get it. [coll.]
charakter {m} poškozenípattern of damage
charakteristickýcharacteristic
charakteristickýdistinctive [characteristic]
charakteristický (čím)characterized by
charakteristika {f}characteristic [of a person]
charakterizace {f}characterization
charakterizovat [dok.]to characterize
charita {f}charity
etnol.
Charvát {m} [živ.]
Croat
etnol.
Charvát {m} [živ.]
Croatian
chata {f}cottage
chata {f}shack
chatrč {f}shack
Chci rozumné vysvětlení.I want a decent explanation.
chemická čistírna {f}dry cleaner's
chem.
chemická vazba {f}
chemical bond
chemická vlastnost {f}chemical property
vzděl.
chemické inženýrství {n}
chemical engineering
chemickýchemical
chem.
chemický prvek {m}
chemical element
chem.
chemický vzorec {m}
chemical formula
chem.vzděl.
chemie {f}
chemistry
chemik {m}chemist
chichotat se [nedok.]to giggle
geogr.
Chile {f}
Chile
med.
chirurg {m}
surgeon
chirurgický zákrok {m}operation
med.
chirurgický zákrok {m}
surgical operation
med.
chirurgie {f}
surgery [medical specialization]
chlácholit [nedok.]to appease
chlácholit [nedok.]to reassure
chladící kapalina {f}coolant
chladně uvažující [člověk]calculating
chlapci {m.pl} [živ.]boys
chlápek {m}fellow
chlapík {m}fellow
chlast {m} [ob.]booze [coll.]
anat.
chlopeň {m}
heart valve
chem.
chlor {m}
chlorine
chem.
chlorovodík {m}
hydrogen chloride
chlubit (se) [nedok.]to show off
chlubivýboastful
anat.
chlup {m}
hair
chlupatýhairy
bot.T
chmel {m}
hop [genus Humulus]
pivopov.zeměd.
chmelař {m} [živ.]
hop grower
chmuřit se [nedok.]to scowl
chmurnýsombre [Br.] [sullen]
chod {m}course
chod {m} [věcí]motion
chodba {f}corridor
sport
chodec {m} [živ.]
walker
chodec {m} [živ.] [pěší osoba]pedestrian
anat.
chodidlo {n}
foot
chodit [nedok.]to walk
chodníček {m}path
chodník {m}footpath
chodník {m}pavement [Br.]
chodník {m}sidewalk [Am.]
cholerickýcholeric
med.
cholinergní
cholinergic
chopit se [dok.]to grasp
chopit se [dok.]to seize
med.
choroba {f}
disease [illness]
med.
choroba {f}
illness
med.
choroba {f}
sickness [illness]
chorobnýpathologic
chorobnýpathological [pathologic]
chorobopis {f}case history
choroboplodnýpathogenic
choromyslnýderanged [mentally ill]
choromyslnýinsane [mentally ill]
choromyslnýmentally ill
etnol.
Chorvat {m} [živ.]
Croat
etnol.
Chorvat {m} [živ.]
Croatian
geogr.
Chorvatsko {n}
Croatia
geogr.
chorvatský
Croatian
chování {n}behavior [Am.]
chování {n}behaviour [Br.]
chování {n}conduct
chovat se [nedok.]to behave
chovatel {m} [živ.]grower
chřadnoucífading
chrám {m} [templ]temple
chráněná oblast {f}sanctuary
chráněné označení původu (CHOP) {n}protected designation of origin (PDO)
chráněné zeměpisné označení (CHZO) {n}protected geographical indication (PGI)
chránit [nedok.]to shelter
chrápat [nedok.]to snore
chrapot {m}hoarseness
chraptět [nedok.]to speak in a hoarse voice
Page 1 of 2 for the letter CH in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023