Page 1 of 9 for the letter D in the Czech-English dictionary
dadaismus {m}
Dadaismlit.umění
dále
further
next
dále ještě
furthermore
daleko
far
daleko [preceding comparative or superlative]
by far
very
dalekohled {m}
binoculars {pl}
dalekozrakost {f}
hyperopia
dalekozraký
farsighted
hyperopic [farsighted]
daleký
distant [remote]
far
remote [distant]
dálkový ovladač {m}
remote control
dálnice {f}
freeway
další
another
další vzdělávání {n}
further educationvzděl.
dáma {f}
lady
madam
dáma {f} [šachy]
draughtshry
dámské prádlo {n}
lingerie
dámské toalety {f.pl}
women's restroom {sg} [Am.]
daň z přidané hodnoty {f}
value-added tax
Danaé {f}
Danaëmytol.
daně {f.pl}
taxes
Dánka {f}
Dane [female]etnol.
daňové přiznání {n}
tax declarationfin.
daňové prohlášení {n}
tax declarationfin.
Dánsko {n}
Denmarkgeogr.
dánština {f}
Danish
daný jako podmínka
stipulated
daoismus {m}
Daoismfiloz.nábož.
Taoismfiloz.nábož.
dar {m}
gift
dar {m} z nebe
manna from heaven
Dardanos {m}
Dardanusmytol.
darebný
mischievous
dařit se [nedok.]
to be doing well
dárkový poukaz {m}
gift certificate
darmstadtium {n} <Ds>
darmstadtium <Ds>chem.
darovat [nedok.]
to donate
darwinismus {m}
Darwinismbiol.
dáseň {f}
gumanat.
dásně {f.pl}
gumszub.
dát [dok.]
to give
dát [dok.] do oběhu
to issue
dát [dok.] možnost
to enable
dát instrukce [dok.]
to instruct
dát pokyny [dok.]
to instruct
dát pozor [dok.] [aby se něco nestalo]
to mind
dát přednost [dok.]
to give way
dát se dohromady (s kým) [dok.]
team up (with sb.)
dát si [dok.] poradit od k-o
to take sb.'s advice
dát slib [dok.]
to make a promise
dát spropitné [nedok.]
to tip
dát výpověď [dok.]
to dismiss
data {n.pl}
dates
databáze {f}
database
datel {m}
woodpecker
datel {m} černý
black woodpecker [Dryocopus martius]orn.T
datel {m} červenohlavý
red-headed woodpecker [Melanerpes erythrocephalus]orn.T
datel {m} jamajský
Jamaican woodpecker [Melanerpes radiolatus]orn.T
datel {m} žlutooký
yellow-tufted woodpecker [Melanerpes cruentatus]orn.T
datovat [nedok.]
to date
datové modelování {n}
data modeling [Am.]
datum {n}
date [point in time]
datum {n} expirace
expiry date
dav {m}
crowd
dávat pozor na děťátko [nedok.]
to babysit
dávat přednost (k-u,č-u) [nedok.]
to prefer
dávat si pozor [nedok.]
to watch out
dávat smysl [nedok.]
to make sense
Dávej na sebe pozor!
Take care of yourself!
dávka {f}
dosage
dose
dávka {f} (vystřelená)
burstvoj.
dávka {f} z kulometu
burst of machine-gun firevoj.
dávkovač {m} mýdla
soap dispenser [for liquid soap]
dcera {f}
daughter
dceřinná firma {f}
subsidiary
dceřinná společnost {f}
subsidiary
debata {f}
arguement [debate]
debate
debatovat [nedok.]
to argue [debate]
dechberoucí
breathtaking
decibel {m} <dB>
decibel <dB>jedn.
děda {m}
grandpa [coll.]
dědic {m}
heir
dedička {f}
heiress
dědičnost {f}
heritability
inheritance
dědičný
hereditary
inheritable
dědictví {n}
heritageprávo
legacy
dedikace {f} [zasvěcení, věnování]
dedication
dědit [nedok.]
to inheritprávo
děditelnost {f}
heritability
děditelný
hereditable
lit.umění
dadaismus {m}
Dadaism
dálefurther
dálenext
dále ještěfurthermore
dalekofar
daleko [preceding comparative or superlative]by far
daleko [preceding comparative or superlative]very
dalekohled {m}binoculars {pl}
dalekozrakost {f}hyperopia
dalekozrakýfarsighted
dalekozrakýhyperopic [farsighted]
dalekýdistant [remote]
dalekýfar
dalekýremote [distant]
dálkový ovladač {m}remote control
dálnice {f}freeway
dalšíanother
vzděl.
další vzdělávání {n}
further education
dáma {f}lady
dáma {f}madam
hry
dáma {f} [šachy]
draughts
dámské prádlo {n}lingerie
dámské toalety {f.pl}women's restroom {sg} [Am.]
daň z přidané hodnoty {f}value-added tax
mytol.
Danaé {f}
Danaë
daně {f.pl}taxes
etnol.
Dánka {f}
Dane [female]
fin.
daňové přiznání {n}
tax declaration
fin.
daňové prohlášení {n}
tax declaration
geogr.
Dánsko {n}
Denmark
dánština {f}Danish
daný jako podmínkastipulated
filoz.nábož.
daoismus {m}
Daoism
filoz.nábož.
daoismus {m}
Taoism
dar {m}gift
dar {m} z nebemanna from heaven
mytol.
Dardanos {m}
Dardanus
darebnýmischievous
dařit se [nedok.]to be doing well
dárkový poukaz {m}gift certificate
chem.
darmstadtium {n} <Ds>
darmstadtium <Ds>
darovat [nedok.]to donate
biol.
darwinismus {m}
Darwinism
anat.
dáseň {f}
gum
zub.
dásně {f.pl}
gums
dát [dok.]to give
dát [dok.] do oběhuto issue
dát [dok.] možnostto enable
dát instrukce [dok.]to instruct
dát pokyny [dok.]to instruct
dát pozor [dok.] [aby se něco nestalo]to mind
dát přednost [dok.]to give way
dát se dohromady (s kým) [dok.]team up (with sb.)
dát si [dok.] poradit od k-oto take sb.'s advice
dát slib [dok.]to make a promise
dát spropitné [nedok.]to tip
dát výpověď [dok.]to dismiss
data {n.pl}dates
databáze {f}database
datel {m}woodpecker
orn.T
datel {m} černý
black woodpecker [Dryocopus martius]
orn.T
datel {m} červenohlavý
red-headed woodpecker [Melanerpes erythrocephalus]
orn.T
datel {m} jamajský
Jamaican woodpecker [Melanerpes radiolatus]
orn.T
datel {m} žlutooký
yellow-tufted woodpecker [Melanerpes cruentatus]
datovat [nedok.]to date
datové modelování {n}data modeling [Am.]
datum {n}date [point in time]
datum {n} expiraceexpiry date
dav {m}crowd
dávat pozor na děťátko [nedok.]to babysit
dávat přednost (k-u,č-u) [nedok.]to prefer
dávat si pozor [nedok.]to watch out
dávat smysl [nedok.]to make sense
Dávej na sebe pozor!Take care of yourself!
dávka {f}dosage
dávka {f}dose
voj.
dávka {f} (vystřelená)
burst
voj.
dávka {f} z kulometu
burst of machine-gun fire
dávkovač {m} mýdlasoap dispenser [for liquid soap]
dcera {f}daughter
dceřinná firma {f}subsidiary
dceřinná společnost {f}subsidiary
debata {f}arguement [debate]
debata {f}debate
debatovat [nedok.]to argue [debate]
dechberoucíbreathtaking
jedn.
decibel {m} <dB>
decibel <dB>
děda {m}grandpa [coll.]
dědic {m}heir
dedička {f}heiress
dědičnost {f}heritability
dědičnost {f}inheritance
dědičnýhereditary
dědičnýinheritable
právo
dědictví {n}
heritage
dědictví {n}legacy
dedikace {f} [zasvěcení, věnování]dedication
právo
dědit [nedok.]
to inherit
děditelnost {f}heritability
děditelnýhereditable
Page 1 of 9 for the letter D in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023