Page 1 of 2 for the letter E in the Czech-English dictionary
Edmanovo odbourávání {n}
Edman degradationbiochem.
efekt {m}
effect
efektivita {f}
effectiveness
efektivně
effectively
efficiently
efektivnost {f}
effectiveness
efektní
spectacular
egocentrický
egocentric
self-centred
selfish
egoismus {m}
egoism
egoistický
egoistic
self-centred
selfish
Egypt {m}
Egypt <.eg>
Egypťanka {f}
Egyptian [female]etnol.
egyptský
Egyptiangeogr.
either way
tak nebo tak
ejekulace {f}
ejaculationbiol.
eklesiologie {f}
ecclesiologynábož.věd.
ekleziologie {f}
ecclesiologynábož.věd.
ekolog {m}
environmentalist
ekologický
ecological
environmental
ekologie {f}
ecologyekol.věd.
ekologie {f} lesa
forest ecologyekol.Lesn.věd.
ekonomický
economic
economical [economic]
ekonomicky
economically
ekonomka {f}
economist [female]hosp.pov.
ekosystém {m}
ecosystem
ekotoxikologie {f}
ecotoxicologychem.ekol.věd.
Ekvádor {m}
Ecuadorgeogr.
Ekvádorka {f}
Ecuadorean [female]etnol.
ekvivalentní
equivalent
ekzém {m}
eczemamed.
elán {m}
initiative
elastický
elastic
elegance {f}
grace
elegantní
dainty
elegant
graceful
elektrárna {f}
power plant
elektrické inženýrství {n}
electrical engineeringvzděl.
elektrický
electricfyz.
electricalfyz.
elektrický náboj {m}
quantity of electricityfyz.
elektrický obvod {m}
circuit
electric circuit
elektrický odpor {m}
electrical resistance <R>fyz.
elektrický proud {m}
electric current <I>fyz.
elektrikář {m}
electrician
elektřina {f}
electricity
elektroda {f}
electrode
elektroinženýrství {n}
electrical engineeringvzděl.
elektrokonvulzivní
electroconvulsivefyz.
elektrokonvulzivní terapie {f}
electroconvulsive therapymed.
elektromagnetický
electromagneticfyz.
elektromechanický
electromechanicalfyz.
elektroměr {m}
electricity meterelektr.
power meterelektr.
elektron {m}
electronchem.fyz.
elektronická pošta {f}
e-mailinternet
elektronický
electronicfyz.
elektronika {f}
electronics
elektronový
electronic [related to electrons]fyz.
elektrotechnika {f}
electrical engineeringvzděl.
eliptická galaxie {f}
elliptical galaxyastron.
eliptický paraboloid {m}
elliptic paraboloidmat.
emigrace {f}
emigration
eminentní
eminent
emise {f.pl}
emission
emitovat [dok./nedok.]
to issue
emoce {f}
emotion
Enareté {f}
Enaretemytol.
endokrinologie {f}
endocrinologymed.věd.
endometrióza {f}
endometriosismed.
endoskop {m}
endoscopemed.
endoskopie {f}
endoscopymed.
energický
assertive
bubbly [spirited]
energetic
energický [rázný]
vigorous [energetic]
energie {f}
energy <E>fyz.
initiative [energy]
enormní
enormous
entomologie {f}
entomologyentom.věd.zool.
environmentální
environmental
Éós {f}
Eosmytol.
Epafos {m}
Epaphusmytol.
epidemiolog {m} [živ.]
epidemiologistmed.pov.
epidemiologie {f}
epidemiologymed.věd.
epiglotitida {f}
epiglottitismed.
epikureismus {m}
Epicureanismfiloz.
epistolární román {m}
epistolary novellit.
Erató {f}
Eratomytol.
Eratosthenés {m} z Kyrény
Eratosthenes of Cyrenehist.
ergonomický
ergonomic
ergonomie {f}
ergonmics
Eritrejec {m} [živ.]
Eritreanetnol.
biochem.
Edmanovo odbourávání {n}
Edman degradation
efekt {m}effect
efektivita {f}effectiveness
efektivněeffectively
efektivněefficiently
efektivnost {f}effectiveness
efektníspectacular
egocentrickýegocentric
egocentrickýself-centred
egocentrickýselfish
egoismus {m}egoism
egoistickýegoistic
egoistickýself-centred
egoistickýselfish
Egypt {m}Egypt <.eg>
etnol.
Egypťanka {f}
Egyptian [female]
geogr.
egyptský
Egyptian
either waytak nebo tak
biol.
ejekulace {f}
ejaculation
nábož.věd.
eklesiologie {f}
ecclesiology
nábož.věd.
ekleziologie {f}
ecclesiology
ekolog {m}environmentalist
ekologickýecological
ekologickýenvironmental
ekol.věd.
ekologie {f}
ecology
ekol.Lesn.věd.
ekologie {f} lesa
forest ecology
ekonomickýeconomic
ekonomickýeconomical [economic]
ekonomickyeconomically
hosp.pov.
ekonomka {f}
economist [female]
ekosystém {m}ecosystem
chem.ekol.věd.
ekotoxikologie {f}
ecotoxicology
geogr.
Ekvádor {m}
Ecuador
etnol.
Ekvádorka {f}
Ecuadorean [female]
ekvivalentníequivalent
med.
ekzém {m}
eczema
elán {m}initiative
elastickýelastic
elegance {f}grace
elegantnídainty
elegantníelegant
elegantnígraceful
elektrárna {f}power plant
vzděl.
elektrické inženýrství {n}
electrical engineering
fyz.
elektrický
electric
fyz.
elektrický
electrical
fyz.
elektrický náboj {m}
quantity of electricity
elektrický obvod {m}circuit
elektrický obvod {m}electric circuit
fyz.
elektrický odpor {m}
electrical resistance <R>
fyz.
elektrický proud {m}
electric current <I>
elektrikář {m}electrician
elektřina {f}electricity
elektroda {f}electrode
vzděl.
elektroinženýrství {n}
electrical engineering
fyz.
elektrokonvulzivní
electroconvulsive
med.
elektrokonvulzivní terapie {f}
electroconvulsive therapy
fyz.
elektromagnetický
electromagnetic
fyz.
elektromechanický
electromechanical
elektr.
elektroměr {m}
electricity meter
elektr.
elektroměr {m}
power meter
chem.fyz.
elektron {m}
electron
internet
elektronická pošta {f}
e-mail
fyz.
elektronický
electronic
elektronika {f}electronics
fyz.
elektronový
electronic [related to electrons]
vzděl.
elektrotechnika {f}
electrical engineering
astron.
eliptická galaxie {f}
elliptical galaxy
mat.
eliptický paraboloid {m}
elliptic paraboloid
emigrace {f}emigration
eminentníeminent
emise {f.pl}emission
emitovat [dok./nedok.]to issue
emoce {f}emotion
mytol.
Enareté {f}
Enarete
med.věd.
endokrinologie {f}
endocrinology
med.
endometrióza {f}
endometriosis
med.
endoskop {m}
endoscope
med.
endoskopie {f}
endoscopy
energickýassertive
energickýbubbly [spirited]
energickýenergetic
energický [rázný]vigorous [energetic]
fyz.
energie {f}
energy <E>
energie {f}initiative [energy]
enormníenormous
entom.věd.zool.
entomologie {f}
entomology
environmentálníenvironmental
mytol.
Éós {f}
Eos
mytol.
Epafos {m}
Epaphus
med.pov.
epidemiolog {m} [živ.]
epidemiologist
med.věd.
epidemiologie {f}
epidemiology
med.
epiglotitida {f}
epiglottitis
filoz.
epikureismus {m}
Epicureanism
lit.
epistolární román {m}
epistolary novel
mytol.
Erató {f}
Erato
hist.
Eratosthenés {m} z Kyrény
Eratosthenes of Cyrene
ergonomickýergonomic
ergonomie {f}ergonmics
etnol.
Eritrejec {m} [živ.]
Eritrean
Page 1 of 2 for the letter E in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024