Page 1 of 2 for the letter F in the Czech-English dictionary
fakt {m}
fact
faktický
factual
faktor {m}
factor
faktorovat [nedok.]
to factormat.
faktura {f}
bill
invoice
fakulta {f}
college [Br.]vzděl.
fakultativní
facultative
falešné dilema {n}
false dilemma
falešný
counterfeit
fake
false [fake]
forged [counterfeit]
falšovatel {m}
falsifier
falzifikátor {m}
falsifier
fáma {f}
rumour [Br.]
familiérní
familiar
famózní [proslulý]
famous
fanatický
ardent
fanoušek {m}
fansport
fantastický
fantastic
fantazie {f}
imagination [fantasy]
faraon {m} [živ.]
pharaohhist.
farizejský
pharisaic
pharisaical
self-righteous
farizejství {n}
pharisaism
farma {f}
farm
farmaceut {m}
druggist [Am.]farm.pov.
pharmacistfarm.pov.
farmakolog {m} [živ.]
pharmacologistfarm.pov.
farmakologický
pharmacologicfarm.
pharmacologicalfarm.
farmakologie {f}
pharmacologyfarm.věd.
fascinován
fascinated
fascinovaný
fascinated
fascinovat [nedok.]
to intrigue [fascinate]
fašismus {m}
fascismpol.
fazeta {f}
facet
fazole {f.pl}
beans
federální
federal [attr.]
Feidiás {m}
Phidiashist.umění
feminismus {m}
feminismpol.sociol.
fén na vlasy {m}
hair dryer
fenologie {f}
phenology
fenomén {m}
phenomenon
fenykl {m}
fennel [Foeniculum vulgare]
fereza {f} malá
pygmy killer whale [Feresa attenuata]zool.T
festival {m}
festival
fetální
fetal
fiakr {m}
fiacre
fialka {f}
violetbot.T
fialový
magenta [reddish-purple]
purple [violet]
Fidžijec {m} [živ.]
Fijianetnol.
fígl {m}
sleight
filantropie {f}
philanthropy
filiálka {f}
subsidiary
filmografie {f}
filmography
filosof {m}
philosopher
filozof {m} [spv.]
philosopherfiloz.
filozofický
philosophicalfiloz.
filozofka {f}
philosopher [female]filoz.
filtr (cigarety) {m}
tip
finance {f.pl}
finance
finanční prostředky {m.pl}
funds
finanční situace {f}
financial position
finanční úřad {m}
tax officeadmin.fin.
finančnictví {n}
financefin.
Finsko {n}
Finlandgeogr.
finština {f}
Finnish
finta {f}
trick
firemní auto {n}
company carautomob.
firma {f}
company [firm]
fleret {m}
foilsport
flétna {f}
flute [instrument]
flexe {f} (slov)
inflection
flexibilní
flexible
flinta {f}
gunzbraně
riflezbraně
floristický
floristicbot.
fluidový
fluidicfyz.
fluktuovat [nedok.]
to fluctuate
fluoboritý
fluoboricchem.
fluor {m} <F>
fluorine <F>chem.
fluorescenční
fluorescentchem.
fluorid {m}
fluoridechem.
fluviální [říční]
fluvial
fňukat
to whimper
fňukavě
peevishly
querulously
fňukavý
querulous [whiny]
whiny
folkloristický
folkloricvzděl.
fond {m}
fund
foném {m}
phonemeling.
fonologie {f}
phonologyling.
forenzní
forensicmed.
Forkýs {m}
Phorcysmytol.
forma {f}
template [form]
fakt {m}fact
faktickýfactual
faktor {m}factor
mat.
faktorovat [nedok.]
to factor
faktura {f}bill
faktura {f}invoice
vzděl.
fakulta {f}
college [Br.]
fakultativnífacultative
falešné dilema {n}false dilemma
falešnýcounterfeit
falešnýfake
falešnýfalse [fake]
falešnýforged [counterfeit]
falšovatel {m}falsifier
falzifikátor {m}falsifier
fáma {f}rumour [Br.]
familiérnífamiliar
famózní [proslulý]famous
fanatickýardent
sport
fanoušek {m}
fan
fantastickýfantastic
fantazie {f}imagination [fantasy]
hist.
faraon {m} [živ.]
pharaoh
farizejskýpharisaic
farizejskýpharisaical
farizejskýself-righteous
farizejství {n}pharisaism
farma {f}farm
farm.pov.
farmaceut {m}
druggist [Am.]
farm.pov.
farmaceut {m}
pharmacist
farm.pov.
farmakolog {m} [živ.]
pharmacologist
farm.
farmakologický
pharmacologic
farm.
farmakologický
pharmacological
farm.věd.
farmakologie {f}
pharmacology
fascinovánfascinated
fascinovanýfascinated
fascinovat [nedok.]to intrigue [fascinate]
pol.
fašismus {m}
fascism
fazeta {f}facet
fazole {f.pl}beans
federálnífederal [attr.]
hist.umění
Feidiás {m}
Phidias
pol.sociol.
feminismus {m}
feminism
fén na vlasy {m}hair dryer
fenologie {f}phenology
fenomén {m}phenomenon
fenykl {m}fennel [Foeniculum vulgare]
zool.T
fereza {f} malá
pygmy killer whale [Feresa attenuata]
festival {m}festival
fetálnífetal
fiakr {m}fiacre
bot.T
fialka {f}
violet
fialovýmagenta [reddish-purple]
fialovýpurple [violet]
etnol.
Fidžijec {m} [živ.]
Fijian
fígl {m}sleight
filantropie {f}philanthropy
filiálka {f}subsidiary
filmografie {f}filmography
filosof {m}philosopher
filoz.
filozof {m} [spv.]
philosopher
filoz.
filozofický
philosophical
filoz.
filozofka {f}
philosopher [female]
filtr (cigarety) {m}tip
finance {f.pl}finance
finanční prostředky {m.pl}funds
finanční situace {f}financial position
admin.fin.
finanční úřad {m}
tax office
fin.
finančnictví {n}
finance
geogr.
Finsko {n}
Finland
finština {f}Finnish
finta {f}trick
automob.
firemní auto {n}
company car
firma {f}company [firm]
sport
fleret {m}
foil
flétna {f}flute [instrument]
flexe {f} (slov)inflection
flexibilníflexible
zbraně
flinta {f}
gun
zbraně
flinta {f}
rifle
bot.
floristický
floristic
fyz.
fluidový
fluidic
fluktuovat [nedok.]to fluctuate
chem.
fluoboritý
fluoboric
chem.
fluor {m} <F>
fluorine <F>
chem.
fluorescenční
fluorescent
chem.
fluorid {m}
fluoride
fluviální [říční]fluvial
fňukatto whimper
fňukavěpeevishly
fňukavěquerulously
fňukavýquerulous [whiny]
fňukavýwhiny
vzděl.
folkloristický
folkloric
fond {m}fund
ling.
foném {m}
phoneme
ling.
fonologie {f}
phonology
med.
forenzní
forensic
mytol.
Forkýs {m}
Phorcys
forma {f}template [form]
Page 1 of 2 for the letter F in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022