Page 1 of 2 for the letter I in the Czech-English dictionary
i když
even if
though
ichtyolog {m}
ichthyologistichtyo.pov.věd.
ichtyologie {f}
ichthyologyichtyo.věd.zool.
ideál {m}
ideal
idealistický
idealistic
ideální
ideal
ideologický
ideological
idiom {m}
idiomling.
idiomatický
idiomatic
idiotský
idiotic
Ídomeneus {m}
Idomeneusmytol.
iglú {n}
igloo
ignorovat [nedok.]
to ignore
ihned
immediately
ilegální
illegal
iluze {f}
illusion
trick
imaginace {f}
imagination
imbusový klíč {m}
Allen key
imigrace {f}
immigration
imigrant {m}
immigrant
impedance {f}
impedance <Z>fyz.
imperfektivní
imperfectiveling.
impérium {n}
empire
import {m}
import
impuls {m}
impulse
impulz {m}
impulse
impulzivně
impetuously [impulsively]
impulsively
impulzivní
impetuous [impulsive]
impulsive
rash-headed [impulsive]
impulzivnost {f}
impetuosity [impulsiveness]
impetuousness [impulsiveness]
impulsiveness
imputace {f}
imputationhosp.
imputativní
imputativehosp.
imputovat [nedok.]
to imputehosp.
imunitní systém {m}
immune system
imunologie {f}
immunologybiol.med.věd.
index {m}
list [index]
indigově modrý
indigo
indigový
indigo
indium {n} <In>
indium <In>chem.
Indonésanka {f}
Indonesian [female]etnol.
Indonésie {f}
Indonesiageogr.
industriální
industrial
inertní
inert
inertní plyn {m}
inert gaschem.
noble gaschem.
infarkt {m}
infarctmed.
infarkt {m} myokardu
heart attackmed.
myocardial infarctionmed.
infekční nemoc {f}
infectious diseasemed.
informace {f}
information
informatika {f}
computer scienceinform.vzděl.
informovanost {f} [obeznámenost]
awareness
informovat [nedok.]
to inform
informovat se [nedok.]
to inquire
infrazvuk {m}
infrasoundaudio
ingredience {f.pl}
ingredientsgastr.
inhalace {f}
inhalation
inhalátor {m}
inhaler [device]med.
iniciativa {f}
initiative
iniciativní [člověk]
enterprising
injekční stříkačka {f}
syringemed.
inkoust {m}
ink
inkoustová tiskárna {f}
inkjet printerinform.
inovace {f}
innovation
insekticid {m}
insecticide
insolvence {f}
insolvency
insolventní
insolvent
inspekce {f}
inspection
inspirace {f}
impulse [inspiration]
inspirovat [nedok.]
to inspire
inspirující
inspiring
instalatér {m}
plumber
instalatérství {n}
plumbing
instalovat [nedok.]
to install
instance {f}
instance
instrukce {f}
instruction
instruktor {m}
instructorvzděl.
integrita {f}
integrity
intelekt {m}
brainanat.
intellect
intelektuál {m} [živ.]
intellectual
inteligence {f}
intelligence [capacity of the mind]
inteligentní
brainy [intelligent]
cultured [intelligent]
discerning [intelligent]
intelligent
shrewd [intelligent]
smart [intelligent]
intenzivně
powerfully
intenzivní
intense
internacionální
international
interně
internally
internet {m}
Internet
interní
internal
i kdyževen if
i kdyžthough
ichtyo.pov.věd.
ichtyolog {m}
ichthyologist
ichtyo.věd.zool.
ichtyologie {f}
ichthyology
ideál {m}ideal
idealistickýidealistic
ideálníideal
ideologickýideological
ling.
idiom {m}
idiom
idiomatickýidiomatic
idiotskýidiotic
mytol.
Ídomeneus {m}
Idomeneus
iglú {n}igloo
ignorovat [nedok.]to ignore
ihnedimmediately
ilegálníillegal
iluze {f}illusion
iluze {f}trick
imaginace {f}imagination
imbusový klíč {m}Allen key
imigrace {f}immigration
imigrant {m}immigrant
fyz.
impedance {f}
impedance <Z>
ling.
imperfektivní
imperfective
impérium {n}empire
import {m}import
impuls {m}impulse
impulz {m}impulse
impulzivněimpetuously [impulsively]
impulzivněimpulsively
impulzivníimpetuous [impulsive]
impulzivníimpulsive
impulzivnírash-headed [impulsive]
impulzivnost {f}impetuosity [impulsiveness]
impulzivnost {f}impetuousness [impulsiveness]
impulzivnost {f}impulsiveness
hosp.
imputace {f}
imputation
hosp.
imputativní
imputative
hosp.
imputovat [nedok.]
to impute
imunitní systém {m}immune system
biol.med.věd.
imunologie {f}
immunology
index {m}list [index]
indigově modrýindigo
indigovýindigo
chem.
indium {n} <In>
indium <In>
etnol.
Indonésanka {f}
Indonesian [female]
geogr.
Indonésie {f}
Indonesia
industriálníindustrial
inertníinert
chem.
inertní plyn {m}
inert gas
chem.
inertní plyn {m}
noble gas
med.
infarkt {m}
infarct
med.
infarkt {m} myokardu
heart attack
med.
infarkt {m} myokardu
myocardial infarction
med.
infekční nemoc {f}
infectious disease
informace {f}information
inform.vzděl.
informatika {f}
computer science
informovanost {f} [obeznámenost]awareness
informovat [nedok.]to inform
informovat se [nedok.]to inquire
audio
infrazvuk {m}
infrasound
gastr.
ingredience {f.pl}
ingredients
inhalace {f}inhalation
med.
inhalátor {m}
inhaler [device]
iniciativa {f}initiative
iniciativní [člověk]enterprising
med.
injekční stříkačka {f}
syringe
inkoust {m}ink
inform.
inkoustová tiskárna {f}
inkjet printer
inovace {f}innovation
insekticid {m}insecticide
insolvence {f}insolvency
insolventníinsolvent
inspekce {f}inspection
inspirace {f}impulse [inspiration]
inspirovat [nedok.]to inspire
inspirujícíinspiring
instalatér {m}plumber
instalatérství {n}plumbing
instalovat [nedok.]to install
instance {f}instance
instrukce {f}instruction
vzděl.
instruktor {m}
instructor
integrita {f}integrity
anat.
intelekt {m}
brain
intelekt {m}intellect
intelektuál {m} [živ.]intellectual
inteligence {f}intelligence [capacity of the mind]
inteligentníbrainy [intelligent]
inteligentnícultured [intelligent]
inteligentnídiscerning [intelligent]
inteligentníintelligent
inteligentníshrewd [intelligent]
inteligentnísmart [intelligent]
intenzivněpowerfully
intenzivníintense
internacionálníinternational
interněinternally
internet {m}Internet
interníinternal
Page 1 of 2 for the letter I in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024