Page 1 of 3 for the letter J in the Czech-English dictionary
I
jabkovice {f}
apple brandygastr.
jablečná šťáva {f}
apple juice
jablko {n}
apple [Malus domestica]
jachta {f}
yachtnaut.
jachting {m}
yachtingsport
jadeit {m}
jadegeol.
jaderná energie {f}
nuclear energyfyz.
nuclear powerfyz.
jaderná ponorka {f}
nuclear submarinevoj.
jaderná slupka {f}
nuclear shellfyz.
jaderná zima {f}
nuclear winter
jaderný
atomicfyz.
nuclearfyz.
jaderný reaktor {m}
nuclear reactorfyz.
jahoda {f}
strawberry
jak
as
how
once
jak {m}
yak
jak bylo ujednáno
as stipulated
Jak dlouho to bude trvat ... ?
How long will it take ... ?
Jak je důležité míti Filipa
The Importance of Being Earnest [O.Wilde]F
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
As you sow, so you shall reap.přís.
Jak se dostanu do ... ?
How do I get to ... ?
Jak se jmenuješ?
What's your name?
Jak se máš?
How's it going? [informal]
Jak se mu daří?
How's he doing?
jak se patří
fitting
Jak se řekne ... německy / anglicky?
How do you say ... in German / English?
Jak se tam dostanu?
How do I get there?
Jak si přejete.
Just as you like.
jak to
how come
Jak to jde? [přen.]
How are you doing?
Jak to že ...?
How come ... ?
Jak ty ke mně, tak já k tobě.
Tit for tat.přís.
jakkoli
anyway
however
jakkoliv
however
jakmile
once
jako
like
jako dříve
as before
jako nové
as new
jako obvykle
as usual
jako vždy
as always
Jako zabít ptáčka
To Kill a Mockingbird [novel: Harper Lee, film: Robert Mulligan]filmlit.F
jakoby
as if
as it were
as though
kinda [coll.] [kind of]
jaksi
somehow
Jaký otec, takový syn.
Like father, like son.přís.
jakýkoli
any
whatever
jakýkoliv
any
jalovice {f}
heiferzeměd.zool.
Jáma a kyvadlo
The Pit and the Pendulum [E.A.Poe]F
Jamajčanka {f}
Jamaican [female]etnol.
jantar {m}
amber
jantarový
amber
Japonec {m} [živ.]
Japaneseetnol.
Japonka {f}
Japanese [female]etnol.
Japonsko {n}
Japan <.jp>
japonský
Japanese
japonština {f}
Japaneseling.
jarmark {m}
fair
Jarmark marnosti: Román bez hrdiny
Vanity Fair: A Novel without a Hero [William Makepeace Thackeray]lit.F
jarní cibulka {f}
scallionbot.T
jaro {n}
spring [season]
jasně
brightly
brilliantly [brightly]
clearly
obviously
jasně červený
scarlet
jasný
apparent
bright
cloudlessmeteo.
familiar
neat
shiny [bright]
unclouded [cloudless]meteo.
jasný [obloha]
clear [cloudless]meteo.
jaternice {f}
liver sausagegastr.
játra {n.pl}
liveranat.
Jávské moře {n}
Java Seageogr.
jazyk {m}
language <lang.>
tongueanat.
tongue [Lingua / Glossa]ling.
jazykolam {m}
tongue twister
jazykověda {f}
linguisticsling.
jazykovědec {m}
linguist [scientist]vzděl.ling.
jazykovědný
linguistic
jazykový obrat {m}
idiomling.
Jdeme!
Let's go!
Jdi do háje! [ob.]
Get stuffed! [coll.]
Go fly a kite! [coll.]
jdoucí na dračku
best-selling
je
sb./sth. is
je tak tak
hardly
Je tam něco takového?
Is there such a thing?
I
gastr.
jabkovice {f}
apple brandy
jablečná šťáva {f}apple juice
jablko {n}apple [Malus domestica]
naut.
jachta {f}
yacht
sport
jachting {m}
yachting
geol.
jadeit {m}
jade
fyz.
jaderná energie {f}
nuclear energy
fyz.
jaderná energie {f}
nuclear power
voj.
jaderná ponorka {f}
nuclear submarine
fyz.
jaderná slupka {f}
nuclear shell
jaderná zima {f}nuclear winter
fyz.
jaderný
atomic
fyz.
jaderný
nuclear
fyz.
jaderný reaktor {m}
nuclear reactor
jahoda {f}strawberry
jakas
jakhow
jakonce
jak {m}yak
jak bylo ujednánoas stipulated
Jak dlouho to bude trvat ... ?How long will it take ... ?
F
Jak je důležité míti Filipa
The Importance of Being Earnest [O.Wilde]
přís.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
As you sow, so you shall reap.
Jak se dostanu do ... ?How do I get to ... ?
Jak se jmenuješ?What's your name?
Jak se máš?How's it going? [informal]
Jak se mu daří?How's he doing?
jak se patřífitting
Jak se řekne ... německy / anglicky?How do you say ... in German / English?
Jak se tam dostanu?How do I get there?
Jak si přejete.Just as you like.
jak tohow come
Jak to jde? [přen.]How are you doing?
Jak to že ...?How come ... ?
přís.
Jak ty ke mně, tak já k tobě.
Tit for tat.
jakkolianyway
jakkolihowever
jakkolivhowever
jakmileonce
jakolike
jako dříveas before
jako novéas new
jako obvykleas usual
jako vždyas always
filmlit.F
Jako zabít ptáčka
To Kill a Mockingbird [novel: Harper Lee, film: Robert Mulligan]
jakobyas if
jakobyas it were
jakobyas though
jakobykinda [coll.] [kind of]
jaksisomehow
přís.
Jaký otec, takový syn.
Like father, like son.
jakýkoliany
jakýkoliwhatever
jakýkolivany
zeměd.zool.
jalovice {f}
heifer
F
Jáma a kyvadlo
The Pit and the Pendulum [E.A.Poe]
etnol.
Jamajčanka {f}
Jamaican [female]
jantar {m}amber
jantarovýamber
etnol.
Japonec {m} [živ.]
Japanese
etnol.
Japonka {f}
Japanese [female]
Japonsko {n}Japan <.jp>
japonskýJapanese
ling.
japonština {f}
Japanese
jarmark {m}fair
lit.F
Jarmark marnosti: Román bez hrdiny
Vanity Fair: A Novel without a Hero [William Makepeace Thackeray]
bot.T
jarní cibulka {f}
scallion
jaro {n}spring [season]
jasněbrightly
jasněbrilliantly [brightly]
jasněclearly
jasněobviously
jasně červenýscarlet
jasnýapparent
jasnýbright
meteo.
jasný
cloudless
jasnýfamiliar
jasnýneat
jasnýshiny [bright]
meteo.
jasný
unclouded [cloudless]
meteo.
jasný [obloha]
clear [cloudless]
gastr.
jaternice {f}
liver sausage
anat.
játra {n.pl}
liver
geogr.
Jávské moře {n}
Java Sea
jazyk {m}language <lang.>
anat.
jazyk {m}
tongue
ling.
jazyk {m}
tongue [Lingua / Glossa]
jazykolam {m}tongue twister
ling.
jazykověda {f}
linguistics
vzděl.ling.
jazykovědec {m}
linguist [scientist]
jazykovědnýlinguistic
ling.
jazykový obrat {m}
idiom
Jdeme!Let's go!
Jdi do háje! [ob.]Get stuffed! [coll.]
Jdi do háje! [ob.]Go fly a kite! [coll.]
jdoucí na dračkubest-selling
jesb./sth. is
je tak takhardly
Je tam něco takového?Is there such a thing?
Page 1 of 3 for the letter J in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023