Page 1 of 4 for the letter L in the Czech-English dictionary
Labe {n}
Elbegeogr.
laboratoř {f}
laboratory
Labradorské moře {n}
Labrador Seageogr.
labuť {f} velká
mute swan [Cygnus olor]orn.T
labuť {f} zpěvná
whooper swan [Cygnus cygnus]orn.T
labyrintový
labyrinth-like
lacerace {f}
lacerationmed.
lačník {m}
jejunumanat.
lačnost {f}
greed
laděný
tuned [attr.]
laděný filtr {m}
tuned filterautomob.
laguna {f}
lagoongeogr.
láhev {f}
bottle
lahodný
delicious
lahůdka {f}
savory [Am.]
lajdácký
untidy
lákat [nedok.]
to lure
lakmusový papírek {m}
litmus paperchem.
lakomý
avaricious [greedy, stingy]
mean [niggardly]
miserly [stingy]
niggardly [stingy]
stingy
lakotný
avaricious [greedy, stingy]
miserly [stingy]
laktóza {f}
lactosebiochem.
lalok {m}
lobeanat.
lamarckismus {m}
Lamarckismbiol.
laminovaný
laminated
lampa {f}
lamp
lanthan {m} <La>
lanthanum <La>chem.
Láodamás {m}
Laodamasmytol.
Láomedón {m}
Laomedonmytol.
Laosanka {f}
Lao [female]etnol.
Laotian [female]etnol.
laparotomie {f}
laparotomymed.
lapnout [dok.]
to seize
laryngektomie {f}
laryngectomyLékařTec
laserová tiskárna {f}
laser printerinform.
láska {f}
affection
love
Láska je slepá.
Love is blind.přís.
Láska si vždy cestu najde.
Love will find a way.přís.
laskavý
amiable
friendly
latence {f}
latency [in networking]
latina {f}
Latinling.
latinský
Latingeogr.
látka {f}
cloth
fabric
látka {f} [skotská, kostkovaná]
plaid
lavice {f}
bench
lavička {f}
bench
lavina {f}
avalanche [snowslide]
lebeční
cranialanat.
Lebesgueova míra {f}
Lebesgue measuremat.
lebka {f}
skull
lebka {f} [bez dolní čelisti]
cranium [a skull without mandible]anat.
léčba {f}
treatment
léčení {n}
treatment
léčit [nedok.]
to curemed.
léčitel {m} [živ.]
healermed.pov.
led {m}
ice
leda
only
leda když
unless
ledabylost {f}
negligence
ledaže
unless
leden {m}
January <Jan.>
ledkový
nitricchem.
ledňáček {m}
kingfisherzool.T
lední hokej {m}
ice hockeysport
lednice {f}
refrigerator
lednička {f}
fridge
ledoborec {m}
icebreaker
ledovatění {n}
glaciation
ledovcový
glacial
ledovec {m} [inanimate]
glacier
ledovost {f}
frostiness
gelidity
gelidness [frostiness]
iciness [frostiness]
ledový
boreal [freezing]
chilling [freezing]
freezing
frigid [freezing]meteo.
gelid [freezing]
ice-cold [freezing]
icy [freezing]
wintry [freezing]
ledový [též přen., zeměp.]
glacial [freezing]
ledový květ {f}
frost flowerbot.
ledový pohled {m}
icy stare
ledový povlak {m}
silver frost
ledový salát {m}
iceberg lettucebot.gastr.T
ledvina {f}
kidneyanat.
ledviny {f.pl}
kidneysanat.
legální
legalprávo
legální [práce]
honestprávo
légalův mat {m}
Blackburne Trap [chess]hry
Légal Trap [chess]hry
geogr.
Labe {n}
Elbe
laboratoř {f}laboratory
geogr.
Labradorské moře {n}
Labrador Sea
orn.T
labuť {f} velká
mute swan [Cygnus olor]
orn.T
labuť {f} zpěvná
whooper swan [Cygnus cygnus]
labyrintovýlabyrinth-like
med.
lacerace {f}
laceration
anat.
lačník {m}
jejunum
lačnost {f}greed
laděnýtuned [attr.]
automob.
laděný filtr {m}
tuned filter
geogr.
laguna {f}
lagoon
láhev {f}bottle
lahodnýdelicious
lahůdka {f}savory [Am.]
lajdáckýuntidy
lákat [nedok.]to lure
chem.
lakmusový papírek {m}
litmus paper
lakomýavaricious [greedy, stingy]
lakomýmean [niggardly]
lakomýmiserly [stingy]
lakomýniggardly [stingy]
lakomýstingy
lakotnýavaricious [greedy, stingy]
lakotnýmiserly [stingy]
biochem.
laktóza {f}
lactose
anat.
lalok {m}
lobe
biol.
lamarckismus {m}
Lamarckism
laminovanýlaminated
lampa {f}lamp
chem.
lanthan {m} <La>
lanthanum <La>
mytol.
Láodamás {m}
Laodamas
mytol.
Láomedón {m}
Laomedon
etnol.
Laosanka {f}
Lao [female]
etnol.
Laosanka {f}
Laotian [female]
med.
laparotomie {f}
laparotomy
lapnout [dok.]to seize
LékařTec
laryngektomie {f}
laryngectomy
inform.
laserová tiskárna {f}
laser printer
láska {f}affection
láska {f}love
přís.
Láska je slepá.
Love is blind.
přís.
Láska si vždy cestu najde.
Love will find a way.
laskavýamiable
laskavýfriendly
latence {f}latency [in networking]
ling.
latina {f}
Latin
geogr.
latinský
Latin
látka {f}cloth
látka {f}fabric
látka {f} [skotská, kostkovaná]plaid
lavice {f}bench
lavička {f}bench
lavina {f}avalanche [snowslide]
anat.
lebeční
cranial
mat.
Lebesgueova míra {f}
Lebesgue measure
lebka {f}skull
anat.
lebka {f} [bez dolní čelisti]
cranium [a skull without mandible]
léčba {f}treatment
léčení {n}treatment
med.
léčit [nedok.]
to cure
med.pov.
léčitel {m} [živ.]
healer
led {m}ice
ledaonly
leda kdyžunless
ledabylost {f}negligence
ledažeunless
leden {m}January <Jan.>
chem.
ledkový
nitric
zool.T
ledňáček {m}
kingfisher
sport
lední hokej {m}
ice hockey
lednice {f}refrigerator
lednička {f}fridge
ledoborec {m}icebreaker
ledovatění {n}glaciation
ledovcovýglacial
ledovec {m} [inanimate]glacier
ledovost {f}frostiness
ledovost {f}gelidity
ledovost {f}gelidness [frostiness]
ledovost {f}iciness [frostiness]
ledovýboreal [freezing]
ledovýchilling [freezing]
ledovýfreezing
meteo.
ledový
frigid [freezing]
ledovýgelid [freezing]
ledovýice-cold [freezing]
ledovýicy [freezing]
ledovýwintry [freezing]
ledový [též přen., zeměp.]glacial [freezing]
bot.
ledový květ {f}
frost flower
ledový pohled {m}icy stare
ledový povlak {m}silver frost
bot.gastr.T
ledový salát {m}
iceberg lettuce
anat.
ledvina {f}
kidney
anat.
ledviny {f.pl}
kidneys
právo
legální
legal
právo
legální [práce]
honest
hry
légalův mat {m}
Blackburne Trap [chess]
hry
légalův mat {m}
Légal Trap [chess]
Page 1 of 4 for the letter L in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023