Page 1 of 7 for the letter M in the Czech-English dictionary
Má se dobře.
He is doing well.
macecha {f}
stepmother
macerace {f}
macerationchem.
macerovat [nedok.]
to maceratechem.
mačeta {f}
machetezbraně
máčka {f} skvrnitá
small-spotted catshark [Scyliorhinus canicula]ichtyo.T
mačkavý
crushable
Maďarsko {n}
Hungarygeogr.
maďarský
Hungarianetnol.geogr.ling.
magamatický
magmaticgeol.
magický
magic
magistr {m}
mastervzděl.
magmatismus {m}
magmatismgeol.
magnetický
magnetic
magneticky
magnetically
magnetický lov {m}
magnet fishing
magnetic fishing
magnetismus {m}
magnetismfyz.věd.
magnetit {m}
magnetitemineral.
magnetovatelný
magnetizable
magnetovec {m}
magnetitegeol.
máj {m}
May
maják {m}
lighthousenaut.
majetek {m}
possessions {sg}
propertyprávo
Mají tam rozumné ceny?
Is it reasonable?
mající mořskou nemoc
seasick
mající palisty
stipulatebot.
mající pochopení
indulgent
mající porozumění
sympathetic
mající potíže
upset
mající přírodní barvu
ecru
mající smysl pro humor
good-humoured
mající vzestupný trend
buoyant
mající zdravou barvu
ruddy
majitel {m}
owner
majitel {m} domu
homeowner
májka {f}
maypole
majoránka {f}
marjorambot.gastr.T
májský
Mayanhist.
mák {m}
poppy
makak {m}
macaquezool.T
makléř {m} [živ.]
broker
makovice {f} [hovor.] [hlava]
pate [hum.]
makrela {f}
mackerelichtyo.T
makrobiotický
macrobiotic
makrochemický
macrochemicalchem.
makromolekula {f}
macromoleculebiochem.chem.
makromolekulární
macromolecularchem.
makrostrukturální
macrostructuralchem.
malá jeskyně {f}
grotgeol.
Malajsie {f}
Malaysia <.my>geogr.
malakologie {f}
malacologyvěd.zool.
malba {f}
painting
Maledivy {f.pl}
Maldive Islandsgeogr.
Maldives <.mv>geogr.
málem ne
hardly
malíček {m}
little fingeranat.
maličkost {f}
trifle
maličký
tiny [little]
malina {f}
raspberry
malířka {f}
painter [female]pov.umění
malířský váleček {m}
paint roller
málo
few
málokdy
seldom
maloočka {f} smaragdová
green huntsman spider [Micrommata virescens]zool.T
malovat [nedok.]
to paint [room, object]
Malta {f}
Maltageogr.
malta {f}
mortar
maltézský kříž {m}
Almafi cross
Maltese cross
malý
puny
short
small
malý doušek {m}
sip
Mám hlad jako vlk!
I could eat a horse!idiom
Mám jí něco vyřídit?
Can I take a message for her?
Mám mu něco vyřídit?
Can I take a message for him?
mamba {f} černá
black mamba [Dendroaspis polylepis]zool.T
mamba {f} západoafrická
Hallowell's green mamba [Dendroaspis viridis]zool.T
West African green mamba [Dendroaspis viridis]zool.T
western green mamba [Dendroaspis viridis]zool.T
mamba {f} zelená
Hallowell's green mamba [Dendroaspis viridis]zool.T
West African green mamba [Dendroaspis viridis]zool.T
western green mamba [Dendroaspis viridis]zool.T
mammalogie {f}
mammalogyvěd.zool.
management {m}
management
mančaft {m}
teamsport
mandarinka {f}
tangerine [Citrus reticulata]
mandát {m} [např. v parlamentu]
seatpol.
mandátní smlouva {f}
mandate contractprávo
mandle {f}
almond
mandloň {m} [strom]
almond treebot.T
manévr {m} [na upoutání pozornosti]
gimmick
mangan {m} <Mn>
manganese <Mn>chem.
maník {m}
fellow
manuální pracovník {m}
hand [worker]
manýry {m.pl}
manners
manžel {m}
husband
spouse [male]
Má se dobře.He is doing well.
macecha {f}stepmother
chem.
macerace {f}
maceration
chem.
macerovat [nedok.]
to macerate
zbraně
mačeta {f}
machete
ichtyo.T
máčka {f} skvrnitá
small-spotted catshark [Scyliorhinus canicula]
mačkavýcrushable
geogr.
Maďarsko {n}
Hungary
etnol.geogr.ling.
maďarský
Hungarian
geol.
magamatický
magmatic
magickýmagic
vzděl.
magistr {m}
master
geol.
magmatismus {m}
magmatism
magnetickýmagnetic
magnetickymagnetically
magnetický lov {m}magnet fishing
magnetický lov {m}magnetic fishing
fyz.věd.
magnetismus {m}
magnetism
mineral.
magnetit {m}
magnetite
magnetovatelnýmagnetizable
geol.
magnetovec {m}
magnetite
máj {m}May
naut.
maják {m}
lighthouse
majetek {m}possessions {sg}
právo
majetek {m}
property
Mají tam rozumné ceny?Is it reasonable?
mající mořskou nemocseasick
bot.
mající palisty
stipulate
mající pochopeníindulgent
mající porozuměnísympathetic
mající potížeupset
mající přírodní barvuecru
mající smysl pro humorgood-humoured
mající vzestupný trendbuoyant
mající zdravou barvuruddy
majitel {m}owner
majitel {m} domuhomeowner
májka {f}maypole
bot.gastr.T
majoránka {f}
marjoram
hist.
májský
Mayan
mák {m}poppy
zool.T
makak {m}
macaque
makléř {m} [živ.]broker
makovice {f} [hovor.] [hlava]pate [hum.]
ichtyo.T
makrela {f}
mackerel
makrobiotickýmacrobiotic
chem.
makrochemický
macrochemical
biochem.chem.
makromolekula {f}
macromolecule
chem.
makromolekulární
macromolecular
chem.
makrostrukturální
macrostructural
geol.
malá jeskyně {f}
grot
geogr.
Malajsie {f}
Malaysia <.my>
věd.zool.
malakologie {f}
malacology
malba {f}painting
geogr.
Maledivy {f.pl}
Maldive Islands
geogr.
Maledivy {f.pl}
Maldives <.mv>
málem nehardly
anat.
malíček {m}
little finger
maličkost {f}trifle
maličkýtiny [little]
malina {f}raspberry
pov.umění
malířka {f}
painter [female]
malířský váleček {m}paint roller
málofew
málokdyseldom
zool.T
maloočka {f} smaragdová
green huntsman spider [Micrommata virescens]
malovat [nedok.]to paint [room, object]
geogr.
Malta {f}
Malta
malta {f}mortar
maltézský kříž {m}Almafi cross
maltézský kříž {m}Maltese cross
malýpuny
malýshort
malýsmall
malý doušek {m}sip
idiom
Mám hlad jako vlk!
I could eat a horse!
Mám jí něco vyřídit?Can I take a message for her?
Mám mu něco vyřídit?Can I take a message for him?
zool.T
mamba {f} černá
black mamba [Dendroaspis polylepis]
zool.T
mamba {f} západoafrická
Hallowell's green mamba [Dendroaspis viridis]
zool.T
mamba {f} západoafrická
West African green mamba [Dendroaspis viridis]
zool.T
mamba {f} západoafrická
western green mamba [Dendroaspis viridis]
zool.T
mamba {f} zelená
Hallowell's green mamba [Dendroaspis viridis]
zool.T
mamba {f} zelená
West African green mamba [Dendroaspis viridis]
zool.T
mamba {f} zelená
western green mamba [Dendroaspis viridis]
věd.zool.
mammalogie {f}
mammalogy
management {m}management
sport
mančaft {m}
team
mandarinka {f}tangerine [Citrus reticulata]
pol.
mandát {m} [např. v parlamentu]
seat
právo
mandátní smlouva {f}
mandate contract
mandle {f}almond
bot.T
mandloň {m} [strom]
almond tree
manévr {m} [na upoutání pozornosti]gimmick
chem.
mangan {m} <Mn>
manganese <Mn>
maník {m}fellow
manuální pracovník {m}hand [worker]
manýry {m.pl}manners
manžel {m}husband
manžel {m}spouse [male]
Page 1 of 7 for the letter M in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024