Page 1 of 15 for the letter N in the Czech-English dictionary
na
at (the)
on
on the
onto
to
up
na druhou stranu
on the contrary
on the other hand
to the contrary
na horách
in the mountains
na jedno použití
disposable
na jednotku
per unit
na levé straně
on the left-hand side
na povrch
forth
na příklad
for example <e.g.>
na první pohled
at first sight
na půl cesty
halfway
na rovinu
bluntly
na rozdíl od
unlike
Na shledanou!
Good bye!
Goodbye!
na volné noze [živnostník]
self-employed
na vrcholu č-o
at the pinnacle of sth.
Na všem zlém je něco dobrého.
Every cloud has a silver lining.přís.
na žádost
on application
on request
Na zdraví!
To your health!
na zkoušku
on trial
nabádání {n}
exhortation
nabádavý
exhortative
exhortatory [exhortative]
nabalzamovat [dok.]
to embalm
naběhnout [dok.]
to puff up [swell up]
naběračka {f}
ladle
nabídka {f}
bid
proposal
nabídka {f} [trhu]
supplyhosp.
nabídka {f} [výběr]
offering
nabídka {f} k sňatku
proposal
nabídka a poptávka
supply and demandhosp.
nabídnout [dok.]
to offer
nabídnout cenu [dok.]
to bid
nabídnutí {n}
proposal
nabíraný
frilly
nabít [dok.] (zbraň)
to loadzbraně
nabití si zadku
pratfall [Am.] [sl.]
nabízený
advertised
nabízet [nedok.]
to offer
náboj {m}
bulletvoj.
náboženský
religious
nábožensky lhostejný
irreligious
náboženství {n}
religion <rel.>
nábožně
religiouslynábož.
nábožnost {f}
devotion [religiousness]nábož.
piety [religiousness]nábož.
religiousnessnábož.
nábožný
pious [religious]
religious
nabroušeně
edgily
nabroušený
edgy [keen-edged]
keen-edged
nabručený
bad-tempered
grumpy
nabuzený
excited
nabýt [dok.]
to purchase
nabýt dědictví
to come into one's inheritance
nábytek {m}
furniture
nabytí {n}
acquisition
načepýřit se [dok.]
to fluff
načernalý
blackish
načerpat [dok.]
to pump
načervenalý
erubescent [reddish]
reddish
ruddy
nachladit se [dok.]
to catch cold
nachlazení {n}
cold
nachový
purple
náchylnost {f}
predisposition
propensity
náchylný
susceptible
nacionalismus {m}
nationalism
nacionalistický
nationalistic
nacionalisticky
nationalistically
nacionalizace {f}
nationalization
nacionalizmus {m} [spv.]
nationalism
nacionální
national
nacista {m} [živ.]
Nazipol.
nacpat [dok.]
to stuff
náčrt {m} [nástin]
outline
nacvičovat
to rehearse
nad
above
nadávka {f}
curse
nadbytečně
redundantly
superfluously [redundantly]
nadbytečný
excessive
redundant
spare
superfluous [redundant]
nadbytek {m}
surplus
naděje {f}
hope
naat (the)
naon
naon the
naonto
nato
naup
na druhou stranuon the contrary
na druhou stranuon the other hand
na druhou stranuto the contrary
na horáchin the mountains
na jedno použitídisposable
na jednotkuper unit
na levé straněon the left-hand side
na povrchforth
na příkladfor example <e.g.>
na první pohledat first sight
na půl cestyhalfway
na rovinubluntly
na rozdíl odunlike
Na shledanou!Good bye!
Na shledanou!Goodbye!
na volné noze [živnostník]self-employed
na vrcholu č-oat the pinnacle of sth.
přís.
Na všem zlém je něco dobrého.
Every cloud has a silver lining.
na žádoston application
na žádoston request
Na zdraví!To your health!
na zkouškuon trial
nabádání {n}exhortation
nabádavýexhortative
nabádavýexhortatory [exhortative]
nabalzamovat [dok.]to embalm
naběhnout [dok.]to puff up [swell up]
naběračka {f}ladle
nabídka {f}bid
nabídka {f}proposal
hosp.
nabídka {f} [trhu]
supply
nabídka {f} [výběr]offering
nabídka {f} k sňatkuproposal
hosp.
nabídka a poptávka
supply and demand
nabídnout [dok.]to offer
nabídnout cenu [dok.]to bid
nabídnutí {n}proposal
nabíranýfrilly
zbraně
nabít [dok.] (zbraň)
to load
nabití si zadkupratfall [Am.] [sl.]
nabízenýadvertised
nabízet [nedok.]to offer
voj.
náboj {m}
bullet
náboženskýreligious
nábožensky lhostejnýirreligious
náboženství {n}religion <rel.>
nábož.
nábožně
religiously
nábož.
nábožnost {f}
devotion [religiousness]
nábož.
nábožnost {f}
piety [religiousness]
nábož.
nábožnost {f}
religiousness
nábožnýpious [religious]
nábožnýreligious
nabroušeněedgily
nabroušenýedgy [keen-edged]
nabroušenýkeen-edged
nabručenýbad-tempered
nabručenýgrumpy
nabuzenýexcited
nabýt [dok.]to purchase
nabýt dědictvíto come into one's inheritance
nábytek {m}furniture
nabytí {n}acquisition
načepýřit se [dok.]to fluff
načernalýblackish
načerpat [dok.]to pump
načervenalýerubescent [reddish]
načervenalýreddish
načervenalýruddy
nachladit se [dok.]to catch cold
nachlazení {n}cold
nachovýpurple
náchylnost {f}predisposition
náchylnost {f}propensity
náchylnýsusceptible
nacionalismus {m}nationalism
nacionalistickýnationalistic
nacionalistickynationalistically
nacionalizace {f}nationalization
nacionalizmus {m} [spv.]nationalism
nacionálnínational
pol.
nacista {m} [živ.]
Nazi
nacpat [dok.]to stuff
náčrt {m} [nástin]outline
nacvičovatto rehearse
nadabove
nadávka {f}curse
nadbytečněredundantly
nadbytečněsuperfluously [redundantly]
nadbytečnýexcessive
nadbytečnýredundant
nadbytečnýspare
nadbytečnýsuperfluous [redundant]
nadbytek {m}surplus
naděje {f}hope
Page 1 of 15 for the letter N in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024