Page 1 of 15 for the letter S in the Czech-English dictionary
s
with <w/>
s dobrou pověstí
reputable
s milým společníkem
with an agreeable companion
s potěšením
gladly
s přestávkami
intermittently
s radostí
gladly
s větrem z přídě
abacknaut.
sadizmus {m}
sadismpsych.
sádra {f} [na zlomeniny]
cast
sakrální
sacralanat.
salát {m}
saladjídlo
salát {m} [Lactuca sativa]
lettucebot.gastr.T
salmonelóza {f}
salmonellosismed.
salto {n}
somersaultsport
Salvador {m}
El Salvadorgeogr.
sám
self
Sametová revoluce {f}
Velvet Revolution
samohláska {f}
vowelling.
samoobsluha {f}
supermarket
samopal {m}
automaticzbraně
sub-machine gunzbraně
samosprávný
independent
samostatnost {f}
independence
independence [self-reliance]
self-reliance
samostatný
independent
samostatný [podnikatel]
self-employed
samotný
alone
samowar {m}
samovargastr.
samozřejmě
obviously
of course
sandál {m}
sandalšaty
sáně {f.pl}
sled {sg}sport
sledge {sg}sport
sanice {f} [spodní čelist]
jawanat.
sanitární
sanitary
sanitka {f}
ambulance
sáňkař {m}
sleddersport
sledgersport
sankce {f}
sanction
sáňkování {n}
sleddingsport
sledgingsport
sapienciální
sapiential
saranče {f} modrokřídlá
blue-winged grasshopper [Oedipoda caerulescens]entom.T
sardinka {f}
sardine
Sargasové moře {n}
Sargasso Seageogr.
savec {m}
mammalianzool.T
saxofonista {m}
saxophonisthud.
saze {f}
soot
sázené vejce {n}
fried egggastr.
sbírané mléko {n}
skim milk [Am.]gastr.
sbírka {f}
collection
sbírka {f} zákonů
statute bookprávo
Sbírka {f} zákonů <Sb.>
[Czech] Collection of Laws <Coll.>právo
sblížit
to approximate
to bring closer
schéma {n}
chart
pattern
scheme [plan]
schizofrenie {f}
schizophreniapsych.
schnout [nedok.]
to dry
schod {m}
step
schod {m} přede dveřmi
doorstep
schodiště {n}
staircase
stairway
schody {m.pl}
stairs
schopnost {f}
ability
aptitude [ability]
capability
capacity
skill [ability]
schopnost {f} chápání
comprehension [ability]
schopnost {f} porozumění
comprehension [ability]
schopnosti {f.pl}
abilities
skills {pl}
schopný
able
capable
efficient
schovaný
hidden [secret]
secret [hidden]
schovat [dok.]
to hide
schránit [nedok.]
to protect
schránka {f}
case
receptacle
schránka {f} na dopisy
letter-box
Schrödingerova rovnice {f}
Schrödinger equationfyz.
schůdný
viable
schůze {f}
session
schůzka {f}
appointment
date [engagement]
schválení {n}
approval
schválený
approved
schválit zákon [dok.]
to pass a lawprávo
schvalovat [nedok.]
to approve
sčítat [nedok.]
to add
sdělit [dok.]
to convey
sdílení {n}
sharing
seaborgium {n} <Sg>
seaborgium <Sg>chem.
sebedůvěra {f}
self-confidence
sebejistota {f}
self-confidence
swith <w/>
s dobrou pověstíreputable
s milým společníkemwith an agreeable companion
s potěšenímgladly
s přestávkamiintermittently
s radostígladly
naut.
s větrem z přídě
aback
psych.
sadizmus {m}
sadism
sádra {f} [na zlomeniny]cast
anat.
sakrální
sacral
jídlo
salát {m}
salad
bot.gastr.T
salát {m} [Lactuca sativa]
lettuce
med.
salmonelóza {f}
salmonellosis
sport
salto {n}
somersault
geogr.
Salvador {m}
El Salvador
sámself
Sametová revoluce {f}Velvet Revolution
ling.
samohláska {f}
vowel
samoobsluha {f}supermarket
zbraně
samopal {m}
automatic
zbraně
samopal {m}
sub-machine gun
samosprávnýindependent
samostatnost {f}independence
samostatnost {f}independence [self-reliance]
samostatnost {f}self-reliance
samostatnýindependent
samostatný [podnikatel]self-employed
samotnýalone
gastr.
samowar {m}
samovar
samozřejměobviously
samozřejměof course
šaty
sandál {m}
sandal
sport
sáně {f.pl}
sled {sg}
sport
sáně {f.pl}
sledge {sg}
anat.
sanice {f} [spodní čelist]
jaw
sanitárnísanitary
sanitka {f}ambulance
sport
sáňkař {m}
sledder
sport
sáňkař {m}
sledger
sankce {f}sanction
sport
sáňkování {n}
sledding
sport
sáňkování {n}
sledging
sapienciálnísapiential
entom.T
saranče {f} modrokřídlá
blue-winged grasshopper [Oedipoda caerulescens]
sardinka {f}sardine
geogr.
Sargasové moře {n}
Sargasso Sea
zool.T
savec {m}
mammalian
hud.
saxofonista {m}
saxophonist
saze {f}soot
gastr.
sázené vejce {n}
fried egg
gastr.
sbírané mléko {n}
skim milk [Am.]
sbírka {f}collection
právo
sbírka {f} zákonů
statute book
právo
Sbírka {f} zákonů <Sb.>
[Czech] Collection of Laws <Coll.>
sblížitto approximate
sblížitto bring closer
schéma {n}chart
schéma {n}pattern
schéma {n}scheme [plan]
psych.
schizofrenie {f}
schizophrenia
schnout [nedok.]to dry
schod {m}step
schod {m} přede dveřmidoorstep
schodiště {n}staircase
schodiště {n}stairway
schody {m.pl}stairs
schopnost {f}ability
schopnost {f}aptitude [ability]
schopnost {f}capability
schopnost {f}capacity
schopnost {f}skill [ability]
schopnost {f} chápánícomprehension [ability]
schopnost {f} porozuměnícomprehension [ability]
schopnosti {f.pl}abilities
schopnosti {f.pl}skills {pl}
schopnýable
schopnýcapable
schopnýefficient
schovanýhidden [secret]
schovanýsecret [hidden]
schovat [dok.]to hide
schránit [nedok.]to protect
schránka {f}case
schránka {f}receptacle
schránka {f} na dopisyletter-box
fyz.
Schrödingerova rovnice {f}
Schrödinger equation
schůdnýviable
schůze {f}session
schůzka {f}appointment
schůzka {f}date [engagement]
schválení {n}approval
schválenýapproved
právo
schválit zákon [dok.]
to pass a law
schvalovat [nedok.]to approve
sčítat [nedok.]to add
sdělit [dok.]to convey
sdílení {n}sharing
chem.
seaborgium {n} <Sg>
seaborgium <Sg>
sebedůvěra {f}self-confidence
sebejistota {f}self-confidence
Page 1 of 15 for the letter S in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023