Page 1 of 6 for the letter T in the Czech-English dictionary
tabák {m}
tobaccobot.T
táborák {m}
campfire
tábořiště {n}
camp site
táborový oheň {m}
campfire
tabule {f}
board
tabulka {f}
chart
tabulka {f} (skla)
pane
tabulkový procesor {m}
spreadsheet
tachometr {m}
speedometer
tachometer
Tady prosím!
Here you are!
Tádžikistán {m}
Tajikistan <.tj>geogr.
tágo {n}
cue [pool cue]sport
tahák {m}
cheat sheet [Am.]
tahat [nedok.]
to pull
táhnout [nedok.]
to draw [pull, trace]
to pull
tajemnost {f}
secrecy
tajemství {n}
mystery
secret
tajné hlasování {n}
ballot
tak
so
také
also
too [as well, also]
také ne
neither
také zvaný
also referred to as
takový
such
takřka
so to speak
taktéž
likewise
taktika {f}
policy
taktní
considerate [tactful]
takto
thus
talentovaný
talented
talíř {m}
plate
tam
there
tam a zpět
back and forth
tamhle
over there
tampón {m}
tampon
tamti
those
tancovat [nedok.]
to dance
tanečnice {f}
dancer [female]
tanečník {m} [živ.]
dancertanec
tantal {m} <Ta>
tantalum <Ta>chem.
Tantalos {m}
Tantalusmytol.
taoismus {m}
Daoismfiloz.nábož.
Taoismfiloz.nábož.
tapeta {f}
wallpaper
tapír {m} Bairdův
Baird's tapir [Tapirus bairdii]zool.T
Central American tapir [Tapirus bairdii]zool.T
tapír {m} horský
mountain tapir [Tapirus pinchaque]zool.T
woolly tapir [Tapirus pinchaque]zool.T
tapír {m} středoamerický
Baird's tapir [Tapirus bairdii]zool.T
Central American tapir [Tapirus bairdii]zool.T
tarif {m}
tariff
tát [nedok.]
to melt
taťka {m} [ob.]
dad [coll.]
taxi {n}
cab
taxi
taxikář {m}
taxi driver
tázací zájmeno {n}
interrogative pronounling.
tázavý
interrogative
tázavý [pohled]
inquiring
technecium {n} <Tc>
technetium <Tc>chem.
technologický
technological
tečka {f}
dot
full stop [Br.]
tečka {f} [přen.]
period [Am.]
teď
now
tedy
that is <id est, i.e.>
těhotenství {n}
pregnancy
těhotná
pregnant
Teiresiás {m}
Tiresiasmytol.
těkavý
volatilechem.
tekutina {f}
fluid
liquid
tekutý
liquid
Telamón {m}
Telamonmytol.
telecí (maso) {n}
veal
telefonát {m}
phone call
telefonní budka {f}
phone box [Br.]
telefonní číslo {n}
phone number
telefonovat [nedok.]
to call [Am.]
telegraf {m}
telegraph
telegram {m}
telegram
telekineze {f}
telekinesisesot.psych.
telekomunikační družice {f}
communications satellitetelekom.
telekomunikační satelit {m}
communications satellitetelekom.
Télemachos {m}
Telemachusmytol.
Telemachus {m}
Telemachusmytol.
Telémakhos {m}
Telemachusmytol.
telemetrie {f}
telemetry
telepatie {f}
telepathyesot.
tělesná hmotnost {f}
body weight
tělesně postižený
disabled [person]
těleso {n}
body [physical object]fyz.
televize {f}
television
televizní stanice {f}
television channelTV
tellur {m} <Te>
tellurium <Te>chem.mineral.
tělo {n}
bodyanat.
tělocvik {m}
physical education <P.E.>vzděl.
bot.T
tabák {m}
tobacco
táborák {m}campfire
tábořiště {n}camp site
táborový oheň {m}campfire
tabule {f}board
tabulka {f}chart
tabulka {f} (skla)pane
tabulkový procesor {m}spreadsheet
tachometr {m}speedometer
tachometr {m}tachometer
Tady prosím!Here you are!
geogr.
Tádžikistán {m}
Tajikistan <.tj>
sport
tágo {n}
cue [pool cue]
tahák {m}cheat sheet [Am.]
tahat [nedok.]to pull
táhnout [nedok.]to draw [pull, trace]
táhnout [nedok.]to pull
tajemnost {f}secrecy
tajemství {n}mystery
tajemství {n}secret
tajné hlasování {n}ballot
takso
takéalso
takétoo [as well, also]
také neneither
také zvanýalso referred to as
takovýsuch
takřkaso to speak
taktéžlikewise
taktika {f}policy
taktníconsiderate [tactful]
taktothus
talentovanýtalented
talíř {m}plate
tamthere
tam a zpětback and forth
tamhleover there
tampón {m}tampon
tamtithose
tancovat [nedok.]to dance
tanečnice {f}dancer [female]
tanec
tanečník {m} [živ.]
dancer
chem.
tantal {m} <Ta>
tantalum <Ta>
mytol.
Tantalos {m}
Tantalus
filoz.nábož.
taoismus {m}
Daoism
filoz.nábož.
taoismus {m}
Taoism
tapeta {f}wallpaper
zool.T
tapír {m} Bairdův
Baird's tapir [Tapirus bairdii]
zool.T
tapír {m} Bairdův
Central American tapir [Tapirus bairdii]
zool.T
tapír {m} horský
mountain tapir [Tapirus pinchaque]
zool.T
tapír {m} horský
woolly tapir [Tapirus pinchaque]
zool.T
tapír {m} středoamerický
Baird's tapir [Tapirus bairdii]
zool.T
tapír {m} středoamerický
Central American tapir [Tapirus bairdii]
tarif {m}tariff
tát [nedok.]to melt
taťka {m} [ob.]dad [coll.]
taxi {n}cab
taxi {n}taxi
taxikář {m}taxi driver
ling.
tázací zájmeno {n}
interrogative pronoun
tázavýinterrogative
tázavý [pohled]inquiring
chem.
technecium {n} <Tc>
technetium <Tc>
technologickýtechnological
tečka {f}dot
tečka {f}full stop [Br.]
tečka {f} [přen.]period [Am.]
teďnow
tedythat is <id est, i.e.>
těhotenství {n}pregnancy
těhotnápregnant
mytol.
Teiresiás {m}
Tiresias
chem.
těkavý
volatile
tekutina {f}fluid
tekutina {f}liquid
tekutýliquid
mytol.
Telamón {m}
Telamon
telecí (maso) {n}veal
telefonát {m}phone call
telefonní budka {f}phone box [Br.]
telefonní číslo {n}phone number
telefonovat [nedok.]to call [Am.]
telegraf {m}telegraph
telegram {m}telegram
esot.psych.
telekineze {f}
telekinesis
telekom.
telekomunikační družice {f}
communications satellite
telekom.
telekomunikační satelit {m}
communications satellite
mytol.
Télemachos {m}
Telemachus
mytol.
Telemachus {m}
Telemachus
mytol.
Telémakhos {m}
Telemachus
telemetrie {f}telemetry
esot.
telepatie {f}
telepathy
tělesná hmotnost {f}body weight
tělesně postiženýdisabled [person]
fyz.
těleso {n}
body [physical object]
televize {f}television
TV
televizní stanice {f}
television channel
chem.mineral.
tellur {m} <Te>
tellurium <Te>
anat.
tělo {n}
body
vzděl.
tělocvik {m}
physical education <P.E.>
Page 1 of 6 for the letter T in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023