Page 1 of 5 for the letter U in the Czech-English dictionary
u
at
by [near / beside]
near
U telefonu.
Speaking. [on the phone]
ubírat [nedok.]
to decrease
ublížení {n}
harm
úbočí {n}
slope
ubohý
deplorable
measly
miserable [deplorable]
paltry [measly]
pathetic [deplorable]
pitiful [deplorable]
ubrousek {m}
napkin
ubrus {m}
table cloth
tablecloth
úbytek {m}
decrease
ubytování {n}
accommodation
take-in
ubytovna {f}
hostel
účast {f}
involvement
participation
účast {f} [v utrpení]
sympathy
účastnit se [dok.]
to take part in
účastnit se [nedok.]
to attend
to participate
to take part
účastný
sympathetic
učebna {f}
schoolroomvzděl.
učebna {f} s pomůckami
laboratoryvzděl.
účel {m}
object
purpose
Účel světí prostředky.
The end justifies the means.přís.
účelný [např. oděv]
sensible
účelově
purposely
učen
taught
učeň {m} [živ.]
apprenticevzděl.
učenec {m}
scholar
učení {n}
apprenticeship
studyvzděl.
učený
learned
taught
účet {m}
bill
účetní {m} [živ.]
accountant [bookkeeper]pov.účetn.
účetnictví {n}
accountinghosp.
uchazeč {m}
applicant
ucházející [oděv]
respectable
ucházet se [nedok.]
to apply
uchichtávat se [nedok.]
to giggle
uchlácholit [dok.]
to appease
to reassure
ucho {n}
ear
úchop {m}
grasp
grip
uchopení {n}
grasp
uchopit [dok.]
to grasp
to grip
uchován
retained
uchvátit [dok.]
to seize
učinit [co jakým] [dok.]
to render
účinná smlouva {f}
contract in forceprávo
účinně
efficiently
účinnost {f}
effectiveness
účinný
efficient
učit [nedok.]
to instruct
učit se [nedok.]
to learn
to studyvzděl.
učitel {m}
instructorvzděl.
tutorvzděl.
učitel {m} [živ.]
teacherpov.vzděl.
učitel {m} dějepisu
history teachervzděl.
učnice {f}
apprentice [female]
učňovství {n}
apprenticeship
ucpání {n}
congestion
ucpaný
congested
ucpat [dok.]
to obstruct
úcta {f}
awe
respect
účtárna {f}
accounts departmentúčetn.
uctívat [nedok.]
to worship
uctivý
reverent
úctyhodný
respectable
úd {m}
limbanat.
údajně
ostensibly
událost {f}
event
incident
udát se současně [dok.]
to coincide
udatný
brave
udávat k-o [nedok.]
to blow the whistle on sb.
udělat [co jakým] [dok.]
to render
udělat [dok.] kávu
to make coffee
udělat k-u dobrý skutek [dok.]
to do sb. a good turn
udělat kopii [dok.]
to replicate
udělat krok směrem ke k-u [dok.]
to take a step towards sb.
udělat salto [dok.]
to turn a somersaultsport
udělat zkoušku [dok.]
to pass an examinationvzděl.
udělit [dok.]
to offer
úder {m}
hit
udeřit [dok.]
to hit
udeřit [také přen.] [dok.]
to strike [lightning] [also fig.]
uat
uby [near / beside]
unear
U telefonu.Speaking. [on the phone]
ubírat [nedok.]to decrease
ublížení {n}harm
úbočí {n}slope
ubohýdeplorable
ubohýmeasly
ubohýmiserable [deplorable]
ubohýpaltry [measly]
ubohýpathetic [deplorable]
ubohýpitiful [deplorable]
ubrousek {m}napkin
ubrus {m}table cloth
ubrus {m}tablecloth
úbytek {m}decrease
ubytování {n}accommodation
ubytování {n}take-in
ubytovna {f}hostel
účast {f}involvement
účast {f}participation
účast {f} [v utrpení]sympathy
účastnit se [dok.]to take part in
účastnit se [nedok.]to attend
účastnit se [nedok.]to participate
účastnit se [nedok.]to take part
účastnýsympathetic
vzděl.
učebna {f}
schoolroom
vzděl.
učebna {f} s pomůckami
laboratory
účel {m}object
účel {m}purpose
přís.
Účel světí prostředky.
The end justifies the means.
účelný [např. oděv]sensible
účelověpurposely
učentaught
vzděl.
učeň {m} [živ.]
apprentice
učenec {m}scholar
učení {n}apprenticeship
vzděl.
učení {n}
study
učenýlearned
učenýtaught
účet {m}bill
pov.účetn.
účetní {m} [živ.]
accountant [bookkeeper]
hosp.
účetnictví {n}
accounting
uchazeč {m}applicant
ucházející [oděv]respectable
ucházet se [nedok.]to apply
uchichtávat se [nedok.]to giggle
uchlácholit [dok.]to appease
uchlácholit [dok.]to reassure
ucho {n}ear
úchop {m}grasp
úchop {m}grip
uchopení {n}grasp
uchopit [dok.]to grasp
uchopit [dok.]to grip
uchovánretained
uchvátit [dok.]to seize
učinit [co jakým] [dok.]to render
právo
účinná smlouva {f}
contract in force
účinněefficiently
účinnost {f}effectiveness
účinnýefficient
učit [nedok.]to instruct
učit se [nedok.]to learn
vzděl.
učit se [nedok.]
to study
vzděl.
učitel {m}
instructor
vzděl.
učitel {m}
tutor
pov.vzděl.
učitel {m} [živ.]
teacher
vzděl.
učitel {m} dějepisu
history teacher
učnice {f}apprentice [female]
učňovství {n}apprenticeship
ucpání {n}congestion
ucpanýcongested
ucpat [dok.]to obstruct
úcta {f}awe
úcta {f}respect
účetn.
účtárna {f}
accounts department
uctívat [nedok.]to worship
uctivýreverent
úctyhodnýrespectable
anat.
úd {m}
limb
údajněostensibly
událost {f}event
událost {f}incident
udát se současně [dok.]to coincide
udatnýbrave
udávat k-o [nedok.]to blow the whistle on sb.
udělat [co jakým] [dok.]to render
udělat [dok.] kávuto make coffee
udělat k-u dobrý skutek [dok.]to do sb. a good turn
udělat kopii [dok.]to replicate
udělat krok směrem ke k-u [dok.]to take a step towards sb.
sport
udělat salto [dok.]
to turn a somersault
vzděl.
udělat zkoušku [dok.]
to pass an examination
udělit [dok.]to offer
úder {m}hit
udeřit [dok.]to hit
udeřit [také přen.] [dok.]to strike [lightning] [also fig.]
Page 1 of 5 for the letter U in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023