Page 1 of 11 for the letter V in the Czech-English dictionary
v
in
in the
v cizině
abroad
v dobré náladě
good-humoured [Br.]
v kostce
in a nutshell
v noci
at night
v písemné podobě
in writing
v podstatě
essentially
v podstatě (vzato)
to all intents and purposes
v poledne
at midday
v pondělí
on Monday
v pořádku
all right
OK
v poslední době
recently
v případě, že ...
in case ...
v sázce
at stake
v současné době
currently
V tom domě straší.
The house is haunted.
v tom smyslu, že
to the intent that
v tomto okamžiku
at the moment
v tomto pořadí
respectively <resp.>
v tomto případě
in that case
v žádném případě
certainly not
no way
v zahraničí
abroad
vada {f}
defect [abnormality]
Vadilo by Vám ... ?
Would you mind ...?
vadit [nedok.]
to hamper
to mind
vadný
defective
deficient [defective]
faulty [defective]
flawed [defective]
imperfect [defective]
vaginální
vaginalanat.
vagon {m}
carriage [Br.]žel.
váhání {n}
hesitation
váhat [nedok.]
to hesitate
váhavý
indecisive
irresolute
vaječná skořápka {f}
egg shellbiol.gastr.
vaječník {m}
ovaryanat.
vajíčko {n}
ovumbiol.med.
vakcína {f}
vaccinemed.
vakcinace {f}
vaccination
válec {m}
cylinder
váleček {m} (na těsto)
rolling pin
válečný
militaryvoj.
valená klenba {f}
barrel vaultarch.
valenční elektron {m}
valence electronchem.fyz.
válka {f}
warvoj.
vanad {m} <V>
vanadium <V>chem.
vánice {f}
snowstorm [blizzard]meteo.
vanilka {f}
vanilla
vánočka {f} [ob.]
abs [coll.] [abdominal muscles]
vanout [dok.]
to blow
vápenatý [půda]
limegeol.
vápenec {m}
calcitegeol.
limestonegeol.
vápenka {f}
limekiln
vápník {m} <Ca>
calcium <Ca>chem.
vápnit [dok.]
to lime [treat with lime]
vápnitý
limegeol.
vápno {f}
lime [calcium oxide]chem.
vápno {n}
penalty box [in soccer]sport
vařečka {f}
wooden spoongastr.
vaření {n}
cooking
vařič {m}
boiler
vařit [nedok.]
to cook
várka {f}
batch
varlata {n.pl}
testiclesanat.
Varmijsko {n}
Warmiageogr.
varování {n}
warning
varovat [dok.] [nedok.]
to caution
varovat [nedok.]
to warn
Varšava {f}
Warsawgeogr.
Varšavská smlouva {f}
Warsaw Pacthist.voj.
vášeň {f}
passion
vášnivost {f}
violence
vášnivý
ardent
impassioned
passionate
vata {f}
absorbent cotton
cotton wool
vatová tyčinka {f}
cotton bud [Br.]
Q-tip® [Am.]
vatový tampónek {m}
cotton pad
vaz {m}
napeanat.
váza {f}
vase
vázání {n} [lyžařské]
bindingsport
vázanka {f}
tie
vázaný čím
bound by sth.
vázat [nedok.]
to bind [tie]
to tie
vazba {f}
respect
vazelína {f}
petroleum jelly
vážený
reputable
respectable
vážený [oslovení]
dear
vážit si [nedok.]
to respect
vin
vin the
v ciziněabroad
v dobré náladěgood-humoured [Br.]
v kostcein a nutshell
v nociat night
v písemné podoběin writing
v podstatěessentially
v podstatě (vzato)to all intents and purposes
v poledneat midday
v pondělíon Monday
v pořádkuall right
v pořádkuOK
v poslední doběrecently
v případě, že ...in case ...
v sázceat stake
v současné doběcurrently
V tom domě straší.The house is haunted.
v tom smyslu, žeto the intent that
v tomto okamžikuat the moment
v tomto pořadírespectively <resp.>
v tomto případěin that case
v žádném případěcertainly not
v žádném případěno way
v zahraničíabroad
vada {f}defect [abnormality]
Vadilo by Vám ... ?Would you mind ...?
vadit [nedok.]to hamper
vadit [nedok.]to mind
vadnýdefective
vadnýdeficient [defective]
vadnýfaulty [defective]
vadnýflawed [defective]
vadnýimperfect [defective]
anat.
vaginální
vaginal
žel.
vagon {m}
carriage [Br.]
váhání {n}hesitation
váhat [nedok.]to hesitate
váhavýindecisive
váhavýirresolute
biol.gastr.
vaječná skořápka {f}
egg shell
anat.
vaječník {m}
ovary
biol.med.
vajíčko {n}
ovum
med.
vakcína {f}
vaccine
vakcinace {f}vaccination
válec {m}cylinder
váleček {m} (na těsto)rolling pin
voj.
válečný
military
arch.
valená klenba {f}
barrel vault
chem.fyz.
valenční elektron {m}
valence electron
voj.
válka {f}
war
chem.
vanad {m} <V>
vanadium <V>
meteo.
vánice {f}
snowstorm [blizzard]
vanilka {f}vanilla
vánočka {f} [ob.]abs [coll.] [abdominal muscles]
vanout [dok.]to blow
geol.
vápenatý [půda]
lime
geol.
vápenec {m}
calcite
geol.
vápenec {m}
limestone
vápenka {f}limekiln
chem.
vápník {m} <Ca>
calcium <Ca>
vápnit [dok.]to lime [treat with lime]
geol.
vápnitý
lime
chem.
vápno {f}
lime [calcium oxide]
sport
vápno {n}
penalty box [in soccer]
gastr.
vařečka {f}
wooden spoon
vaření {n}cooking
vařič {m}boiler
vařit [nedok.]to cook
várka {f}batch
anat.
varlata {n.pl}
testicles
geogr.
Varmijsko {n}
Warmia
varování {n}warning
varovat [dok.] [nedok.]to caution
varovat [nedok.]to warn
geogr.
Varšava {f}
Warsaw
hist.voj.
Varšavská smlouva {f}
Warsaw Pact
vášeň {f}passion
vášnivost {f}violence
vášnivýardent
vášnivýimpassioned
vášnivýpassionate
vata {f}absorbent cotton
vata {f}cotton wool
vatová tyčinka {f}cotton bud [Br.]
vatová tyčinka {f}Q-tip® [Am.]
vatový tampónek {m}cotton pad
anat.
vaz {m}
nape
váza {f}vase
sport
vázání {n} [lyžařské]
binding
vázanka {f}tie
vázaný čímbound by sth.
vázat [nedok.]to bind [tie]
vázat [nedok.]to tie
vazba {f}respect
vazelína {f}petroleum jelly
váženýreputable
váženýrespectable
vážený [oslovení]dear
vážit si [nedok.]to respect
Page 1 of 11 for the letter V in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024