Page 1 of 11 for the letter Z in the Czech-English dictionary
z
from
of
z druhé strany vzato
to the contrary
z důvodů bezpečnosti
for reasons of safety
z jakého důvodu
for what reason
z kopce
downhill
z očí do očí
face-to-face <F2F>
Z toho nejsem o nic moudřejší.
I am none the wiser now.
za
behind
za [dále než]
past
za hranice
abroad
za hranicemi
abroad
za každou cenu
at any rate
za mých časů
in my days
za poskytnuté služby
for services rendered
za rohem
around the corner
round the corner
za rozumnou cenu
for a reasonable price
za slušnou cenu
reasonably priced
zabalit [dok.]
to wrap up
zabarvit [dok.]
to dye
zábava {f}
fun
zábavný
amusing
funny [amusing]
witty
zábavný [člověk]
entertaining [of a person]
zabedněný
pig-headed
zabezpečení {n}
safeguard
zabít [dok.]
to kill
zabití {n}
manslaughter
zablokovat [dok.]
to obstruct
zabouchnout [dok.] co
to slam sth. shut
zábradlí {n}
handrail
zabránit [dok.]
to prevent
to prohibit
zabránit [dok.] k-u/č-u
to forestall sb./sth.
začátek {m}
beginning
start
zacházení {n}
treatment
zacházet [nedok.]
to treat
zachmuřelý
saturnine
zachmuřenost {f}
glumness
zachmuřený
gloomy
glum
zachmuřit se [dok.]
to scowl
záchod {m}
lavatory
toilet [Br.]
záchodová štětka {f}
toilet brush
záchodové sedátko {n}
toilet seat
zachovalost {f}
haleness
zachování {n}
preservation
zachránit [dok.]
to rescue
to save
záchvat {m}
seizure
začínat [nedok.]
to start
začít [dok.]
to begin
to start
záclona {f}
curtain
záclony {f.pl}
curtains
zacpat [dok.]
to obstruct
záda {n.pl}
back {sg}
zadání {n} (úlohy)
assignment
zadarmo
for free
free of charge <f.o.c., FOC> [postpos.]
gratis
zadat [úkol] [dok.]
to assign
zadek {m}
buttockanat.
zadní
rear
zadní dvorek {m}
backyard
zádumčivý
sombre [Br.]
záhada {f}
mystery [puzzle]
Záhady Udolfa
The Mysteries of Udolpho [Ann Radcliffe]lit.F
zahájit [dok.]
to commence
zahálčivost {f}
idleness
zahálčivý
idle [lazy]
inactive [lazy]
lazy
zahalit [dok.]
to blank out
to cloud
to cover
to drape around
to encompass
to envelop [encompass]
to fog [cloud]
to surround [encompass]
zahalit do [dok.]
to drape in
to wrap in
zahálka {f}
idleness
zahanbit [dok.]
to abash
záhlaví {n}
header
zahlcení {n}
congestion
zahnat [dok.]
to chase away
to repel
zahnout [ob.] [dok.]
to be unfaithful
záhon {m}
(garden) bedzahradn.
zahoukat [dok.]
to honk the horn
to hoot
to sound one's horn
to toot
zahrada {f}
garden
zfrom
zof
z druhé strany vzatoto the contrary
z důvodů bezpečnostifor reasons of safety
z jakého důvodufor what reason
z kopcedownhill
z očí do očíface-to-face <F2F>
Z toho nejsem o nic moudřejší.I am none the wiser now.
zabehind
za [dále než]past
za hraniceabroad
za hranicemiabroad
za každou cenuat any rate
za mých časůin my days
za poskytnuté službyfor services rendered
za rohemaround the corner
za rohemround the corner
za rozumnou cenufor a reasonable price
za slušnou cenureasonably priced
zabalit [dok.]to wrap up
zabarvit [dok.]to dye
zábava {f}fun
zábavnýamusing
zábavnýfunny [amusing]
zábavnýwitty
zábavný [člověk]entertaining [of a person]
zabedněnýpig-headed
zabezpečení {n}safeguard
zabít [dok.]to kill
zabití {n}manslaughter
zablokovat [dok.]to obstruct
zabouchnout [dok.] coto slam sth. shut
zábradlí {n}handrail
zabránit [dok.]to prevent
zabránit [dok.]to prohibit
zabránit [dok.] k-u/č-uto forestall sb./sth.
začátek {m}beginning
začátek {m}start
zacházení {n}treatment
zacházet [nedok.]to treat
zachmuřelýsaturnine
zachmuřenost {f}glumness
zachmuřenýgloomy
zachmuřenýglum
zachmuřit se [dok.]to scowl
záchod {m}lavatory
záchod {m}toilet [Br.]
záchodová štětka {f}toilet brush
záchodové sedátko {n}toilet seat
zachovalost {f}haleness
zachování {n}preservation
zachránit [dok.]to rescue
zachránit [dok.]to save
záchvat {m}seizure
začínat [nedok.]to start
začít [dok.]to begin
začít [dok.]to start
záclona {f}curtain
záclony {f.pl}curtains
zacpat [dok.]to obstruct
záda {n.pl}back {sg}
zadání {n} (úlohy)assignment
zadarmofor free
zadarmofree of charge <f.o.c., FOC> [postpos.]
zadarmogratis
zadat [úkol] [dok.]to assign
anat.
zadek {m}
buttock
zadnírear
zadní dvorek {m}backyard
zádumčivýsombre [Br.]
záhada {f}mystery [puzzle]
lit.F
Záhady Udolfa
The Mysteries of Udolpho [Ann Radcliffe]
zahájit [dok.]to commence
zahálčivost {f}idleness
zahálčivýidle [lazy]
zahálčivýinactive [lazy]
zahálčivýlazy
zahalit [dok.]to blank out
zahalit [dok.]to cloud
zahalit [dok.]to cover
zahalit [dok.]to drape around
zahalit [dok.]to encompass
zahalit [dok.]to envelop [encompass]
zahalit [dok.]to fog [cloud]
zahalit [dok.]to surround [encompass]
zahalit do [dok.]to drape in
zahalit do [dok.]to wrap in
zahálka {f}idleness
zahanbit [dok.]to abash
záhlaví {n}header
zahlcení {n}congestion
zahnat [dok.]to chase away
zahnat [dok.]to repel
zahnout [ob.] [dok.]to be unfaithful
zahradn.
záhon {m}
(garden) bed
zahoukat [dok.]to honk the horn
zahoukat [dok.]to hoot
zahoukat [dok.]to sound one's horn
zahoukat [dok.]to toot
zahrada {f}garden
Page 1 of 11 for the letter Z in the Czech-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024