Advertisement
 Translation for 'va bez kofeinu' from Czech to English
gastr.
decaffeinated coffee {noun}
káva {f} bez kofeinu
Partial Matches
coffee {noun}káva {f}
unverified
gastr.
Turkish coffee {noun}
turecká káva {f}
gastr.
coffee with milk {noun}
káva {f} s mlékem
without {prep} <w/o>bez
boneless {adj}bez kostí
undoubtedly {adv}bez pochyby
nonstop {adv}bez přerušení
Out of the question!Bez diskuze!
Don't mention it.Bez problému.
flameless {adj}bez plamene
Out of the question!Bez diskuse!
unverified distraught {adj}téměř bez sebe
deficient {adj}bez dostatku [např. vitamínů]
přís.
No pain, no gain.
Bez práce nejsou koláče.
přís.
Into every life a little rain must fall.
Není oblohy bez mráčků.
to escape unhurt {verb}vyváznout bez zranění [dok.]
irrespective (of sth.{adv} [coll.]bez ohledu (na co)
přís.
There's no smoke without fire.
Není ohně bez kouře.
regardless of sth.bez ohledu na co
lit.F
Vanity Fair: A Novel without a Hero [William Makepeace Thackeray]
Jarmark marnosti: Román bez hrdiny
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Czech
  • Káva bez kofeinu je káva, ze které byl odstraněn kofein, resp.
Advertisement
© dict.cc English-Czech dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!