Advertisement
 Translation for 'katastrofální' from Czech to English
disastrous {adj}katastrofální
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'katastrofální' from Czech to English

katastrofální
disastrous {adj}
Advertisement
Usage Examples Czech
 • Přestože madagaskarská ekonomika disciplinovaně plnila příkazy Mezinárodního měnového fondu, který ji dával za vzor ostatním africkým zemím a schodek státního rozpočtu byl výrazně snížen, ostatní statistické údaje byly katastrofální.
 • V letech 1814 a 1833 došla na obec katastrofální povodeň.
 • Pro katastrofální stav byl most od roku 2008 uzavřen, rekonstruován a 30. května 2009 znovu uveden do provozu. Nejvyšší povolená rychlost je po rekonstrukci 80 km/h.
 • Bitva u Narvy skončila katastrofální porážkou Rusů. Sám Croÿ padl do zajetí, v němž roku 1702 zemřel.
 • Díky izolaci se ostrovu Marajó vyhnula katastrofální pandemie španělské chřipky v letech po 1. světové válce.

 • 1997 Osadu Mitrovice postihla katastrofální povodeň, kvůli které se z celkových 23 stavení zřítilo 8 domů.
 • Základní kámen kostela byl položen 17. prosince 1914. Ke zbourání věže tehdy nedošlo, skutečná katastrofální devastace čekala kostel později.
 • Můžeme také říci: systém je hard-real time, pokud by případné nedodržení časových limitů mělo katastrofální následky.
 • Po celý rok 1996 probíhalo dohadování o podrobnostech rozdělení postů v nové vládě, katastrofální situace v zemi nebyla v této atmosféře téměř vůbec řešena.
 • Od roku 2008 byla bývalá výpravní budova v držení města Klingenthal, které ji nechalo pro katastrofální stav a opuštěnost v září 2011 zbourat.

 • Ve stejném roce zasáhla Staré Město stoletá voda z rozvodněné Moravy. V důsledku katastrofální povodně bylo zbouráno celkem 93 domů.
 • Bitva byla podle všeho mimořádně krvavou, vizigótské ztráty byly katastrofální, ale i muslimové ztratili v bitvě prý čtvrtinu celé invazní armády.
 • Vyskytly se domněnky, že Ælle coby saský válečný vůdce mohl zemřít v katastrofální bitvě u "Mons Badonicus", když Britonové zastavili saskou expanzi.
 • V červenci 1997 obec utrpěla velké ztráty v důsledku povodně. Další povodeň se odehrála o 11 let později, její následky však nebyly již tak katastrofální.
 • Tomu, budoucímu knížeti Mikuláši III., by se podařilo napravit katastrofální hospodaření Esterházyho domu.

 • Při katastrofální povodni roku 1838 bylo skoro celé město zničeno. V roce 1956 bylo v Józsefváros centrum revoluce.
 • Po katastrofální porážce Osmanů v bitvě u Vídně a následných vojenských neúspěších, které vedly ke ztrátě Uher, byl sultán Mehmed IV.
 • Suspenze horkých plynů a vulkanického materiálu, které se pohybují dolů svahem sopky a mohou mít katastrofální devastující účinky.
Advertisement
© dict.cc English-Czech dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!