Advertisement
 Translation for 'pisík obecný' from Czech to English
orn.T
common sandpiper {noun} [Actitis hypoleucos]
pisík {m} obecný
Partial Matches
orn.T
black guillemot {noun} [Cepphus grylle]
alkoun {m} obecný
orn.T
common tailorbird {noun} [Orthotomus sutorius]
krejčiřík {m} obecný
orn.T
red-backed shrike {noun} [Lanius collurio]
ťuhýk {m} obecný
orn.T
dunlin {noun} [Calidris alpina]
jespák {m} obecný
bot.T
Cornelian cherry {noun} [Cornus mas]
dřín {m} obecný
orn.T
little owl {noun} [Athene noctua]
sýček {m} obecný
orn.T
(Eurasian) tawny owl {noun} [Strix aluco]
puštík {m} obecný
orn.T
brown owl {noun} [Strix aluco]
puštík {m} obecný
9 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Czech
  • Podél řeky hnízdí v hojném počtu pisík obecný (Actitis hypoleucos).
  • Z ptačích druhů se zde vyskytuje například ledňáček říční, pisík obecný nebo moudivláček lužní.
  • V říčních nánosových březích a nátržích dolního toku se vyskytují kulík říční, pisík obecný a ledňáček říční.
  • Vodouš malý je nepatrně větší než pisík obecný, na délku měří 22 až 25 cm.
  • Pisík obecný ("Actitis hypoleucos") je malý dlouhokřídlý pták z čeledi slukovitých a spolu s pisíkem americkým jediný zástupce rodu "Actitis".

  • Ač bylo kdysi pozorováno osm hnízdících druhů, v současnosti se pravidelně vyskytuje jen pisík obecný.
Advertisement
© dict.cc English-Czech dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!