Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for s from Czech to English
s
with {prep} <w/>

síra {f} <S>
sulphur {noun} <S>chem.

Advertisement
s potěšením
gladly {adv}
s přestávkami
intermittently {adv}
s radostí
gladly {adv}
shodný s čím
consonant with sth. {adj}
souběžný s čím
coincident with sth. {adj}
současný (s čím)
coincident (with sth.) {adj}

počítat s kým/čím [nedok.]
to take sth. into account
srovnat s [dok.]
to compare with
sympatizovat s čím [nedok.]
to sympathize with sb.

s dobrou pověstí
reputable
s milým společníkem
with an agreeable companion

nést s sebou [nedok.]
to entail
oženit se [dok.] s kým
to marry sb. [in case of a man]
spojit (si) [dok.] k-o/co s kým/čím
unverified to associate sb./sth. with sb./sth.
spojovat (si) [nedok.] k-o/co s kým/čím
unverified to associate sb./sth. with sb./sth.

hospodaření {n} s časem
time management {noun}
káva {f} s mlékem
coffee with milk {noun}gastr.
obchod {m} s potravinami
grocery {noun}
obklad {m} (s mastí)
poultice {noun}med.
učebna {f} s pomůckami
laboratory {noun}vzděl.

s větrem z přídě
aback {adv}naut.

dát se dohromady (s kým) [dok.]
team up (with sb.)
dělat [nedok.] si s čím starosti
to be worried about sth.

bomba {f} s dusivým plynem
stench bomb {noun}voj.
puška {f} s křesacím zámkem
flintlock {noun}zbraně
společnost s ručením omezeným {f} [s.r.o.]
Incorporated {noun} <Inc.>

Koho neporazíš, s tím se spoj.
If you can't beat'em, join'em. [coll.]přís.
Můžu si to vzít s sebou?
Can I take this with me?

jít s kůží na trh [nedok.]
to go out on a limb

dům {m} s byty v soukromém vlastnictví
condo {noun} [Am.] [coll.] [condominium]
with {prep} <w/>s
Nouns
chem.
sulphur {noun} <S>
síra {f} <S>
2 Words: Others
gladly {adv}s potěšením
intermittently {adv}s přestávkami
gladly {adv}s radostí
consonant with sth. {adj}shodný s čím
coincident with sth. {adj}souběžný s čím
coincident (with sth.{adj}současný (s čím)
2 Words: Verbs
to take sth. into accountpočítat s kým/čím [nedok.]
to compare withsrovnat s [dok.]
to sympathize with sb.sympatizovat s čím [nedok.]
3 Words: Others
reputables dobrou pověstí
with an agreeable companions milým společníkem
3 Words: Verbs
to entailnést s sebou [nedok.]
to marry sb. [in case of a man]oženit se [dok.] s kým
unverified to associate sb./sth. with sb./sth.spojit (si) [dok.] k-o/co s kým/čím
unverified to associate sb./sth. with sb./sth.spojovat (si) [nedok.] k-o/co s kým/čím
3 Words: Nouns
time management {noun}hospodaření {n} s časem
gastr.
coffee with milk {noun}
káva {f} s mlékem
grocery {noun}obchod {m} s potravinami
med.
poultice {noun}
obklad {m} (s mastí)
vzděl.
laboratory {noun}
učebna {f} s pomůckami
4 Words: Others
naut.
aback {adv}
s větrem z přídě
4 Words: Verbs
team up (with sb.)dát se dohromady (s kým) [dok.]
to be worried about sth.dělat [nedok.] si s čím starosti
4 Words: Nouns
voj.
stench bomb {noun}
bomba {f} s dusivým plynem
zbraně
flintlock {noun}
puška {f} s křesacím zámkem
Incorporated {noun} <Inc.>společnost s ručením omezeným {f} [s.r.o.]
5+ Words: Others
přís.
If you can't beat'em, join'em. [coll.]
Koho neporazíš, s tím se spoj.
Can I take this with me?Můžu si to vzít s sebou?
5+ Words: Verbs
to go out on a limbjít s kůží na trh [nedok.]
5+ Words: Nouns
condo {noun} [Am.] [coll.] [condominium]dům {m} s byty v soukromém vlastnictví
32 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!