Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Lappe' von Dänisch nach Deutsch
VERB   at lappe | lapper | lappede | lappet
flickenat lappe
8
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Lappe' von Dänisch nach Deutsch

at lappe
flicken
Werbung
Anwendungsbeispiele Dänisch
 • En forstyrrelse af klimakstilstanden vil skabe retrogression, men naturen vil søge at lappe på skaderne gennem sekundær succession, hvis muligheden findes.
 • Hudens egen forsvarsmekanismer sørger for at vi ikke forbløder ved at "lappe" disse rifter med trombocyter ("reparationsceller"), som er en del af blodmassen.
 • Med en reel input funktion til Fouriertransformationen kan man lappe på power spektrum, ved at summe de symmetriske frekvenskomposanters amplituder sammen parvis og gemme resultatet i venstre halvdel af frekvenserne - og herefter nulstille sidste halvdel af frekvenserne.
 • I al hemmelighed skaber han en række drømmepersoner, der alle har til formål at lappe på hans noget flossede selvagtelse som forretningsmand.
 • Diger på Mors bristede som følge af masserne, og beredskabet forsøgte at lappe de 30-40 meter store hul med sandsække, sten og jord.
 • Tesla lovede at lappe sikkerhedshullet i appen.
 • Ifølge DSB havde de manglende reservedele betydet, at DSB havde været nødt til at tage reservedele fra et tog og sætte det over i et andet og så at sige »lappe IC4 med IC4«.
 • Når denne makroskopiske delmængde af partikler pludselig okkuperer den lavest mulige kvantetilstand, vil partiklerne lappe over hinanden (Partikel-bølge dualitet), så samtlige partikler i den makroskopiske delmængde kan forstås som én stor bølge, der kan beskrives vha.
 • Til lækstopningskurset er der bygget en større simulator, der er bygget som et skib og er designet til at kunne sprøjte vand ud igennem kunstige huller i skroget som kursisterne skal forsøge at lappe.
 • Det resulterede på den ene side i forsøg på at lappe på skaderne fra det forrige århundrede ved bl.a.
 • Han havde været vejmand ved anlæggelsen af Hovedvej A 16 mellem Viborg og Holstebro og holdt sig i alderdommen fri af fattiggården ved at lappe veje for omegnens gårdejere.
 • Solkalendere bliver derfor nødt til at lappe på antallet af dage på et år; f.eks.
Werbung
© dict.cc German-Danish dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!