Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for (a) from English to Danish
aen
aet
Nouns
mus.
A major <A>
A-dur {fk} <A>
mus.
A minor <a, Am>
a-mol {fk} <a, Am>
nukl.våben
A-bomb
atombombe {fk}
nukl.våben
A-bomb
a-bombe {fk} [atombombe]
elekt.enhed
ampere <A, amp>
ampere {fk} <A>
enhed
are <a> [100 m²]
ar {fk} <a> [100 m²]
2 Words: Others
a bitlidt
a biten smule
a biten lille smule
unverified
mus.
a capella {adj} {adv}
a cappella
a fewnogle
a littlelidt
a littleen smule
a littleen lille smule
a loten hel del
Anno Domini {adv} <AD, A.D.>efter Kristus <e.Kr.>
3 Words: Others
a couple ofet par
a good causeen god sag
unverified a good deal {adv}adskilligt
a hint of ...et strejf af ...
unverified
gastr.
à la carte {adj} {adv}
a la carte [også fig.]
a lot of {adj}megen
a lot of {adj} {adv}meget
a number of ...en række (af) ...
a quarter pastkvart over
a quarter pastet kvarter over
a quarter toet kvarter i
a touch of ...et strejf af ...
naut.
aboard a ship {adv}
om bord på et skib
geol.
above sea level <ASL, a.s.l.>
over havet <o.h.>
as a consequencesom følge heraf
as a rulesom regel
as a wholesom helhed
unverified being a virginvære uskyldig
talem.
from A to {adv}
fra A til Z
in a hurry {adv}i hast
in a moment {adv}øjeblikkeligt
talem.
in a nutshell
i en nøddeskal
farm.
twice a day {adv}
to gange dagligt
farm.
twice a day {adv}
to gange om dagen
What a pity!Sikke en skam!
What a pity!Det var en skam!
3 Words: Verbs
to adopt a childat adoptere et barn
to break a secretat røbe en hemmelighed
to confirm a bookingat bekræfte en booking
to deliver a broadsideat affyre en bredside
to emit (a) soundat lyde
to make a choiceat træffe et valg
to reveal a secretat røbe en hemmelighed
to reveal a secretat afsløre en hemmelighed
sport
to score a goal
at score et mål
to serve a sentence [prison / jail sentence]at afsone en straf [fængselsstraf]
to spring a leakat springe læk
to take a photographat fotografere
to take a photographat tage et billede
to take a shortcutat skyde genvej
to tell a secretat røbe en hemmelighed
to tell a secretat afsløre en hemmelighed
to tell a secretat fortælle en hemmelighed
to tell sb. a secretat fortælle ngn. en hemmelighed
to tell sb. a secret [to confide]at betro ngn. en hemmelighed
to tie a knotat binde en knude
3 Words: Nouns
mus.
a cappella choir
a cappella-kor {n}
mus.
a cappella chorus
a cappella-kor {n}
4 Words: Others
a few years ago {adv}for nogle år siden
a friend of mineen af mine venner
a glass of wateret glas vand
a grain of truthet gran af sandhed
all of a sudden {adv}pludselig
an hour a dayen time om dagen
as a general rulesom hovedregel
as a result of ...som følge af ...
unverified
handel
at a reasonable price {adv}
for en rimelig penge
at a snail's pace {adv} [idiom]i sneglefart [talemåde]
at a snail's pace {adv} [idiom]med sneglefart [talemåde]
unverified Don't be a stranger! [coll.]Hold kontakten!
Have a great day.Hav en god dag.
unverified I need a shave.Jeg trænger til en barbering.
I'm a stranger here.Jeg er ikke herfra.
one and a half <1½>halvanden
one at a time {adv}én ad gangen
seven days a week {adv}syv dage om ugen
4 Words: Verbs
to confide a secret to sb.at betro ngn. en hemmelighed
to do up a tieat binde (et) slips
unverified to end in a pointat ende i en spids
to get into a carat stige ind i en bil
to get into a carat sætte sig ind i en bil
to give away a secretat røbe en hemmelighed
to go for a walkat gå en tur
to have a crush on sb. [coll.]at sværme for ngn.
to have a crush on sb. [coll.]at være forelsket i ngn.
to have a crush on sb. [coll.]at være varm på ngn. [uform.]
to have a crush on sb. [coll.]at være vild med ngn. [uform.]
talem.
to have a crush on sb. [coll.]
at være skudt i ngn. [uform.]
med.
to have a sore throat
at have ondt i halsen
talem.
to know sth. from A to Z
at kende ngt. ud og ind
to lead a spartan lifeat leve spartansk
to lead a Spartan lifeat leve spartansk
To translate another word just start typing!
a
en

et

A major <A>
A-dur {fk} <A>mus.
Advertisement
A minor <a, Am>
a-mol {fk} <a, Am>mus.
A-bomb
atombombe {fk}nukl.våben

a-bombe {fk} [atombombe]nukl.våben
ampere <A, amp>
ampere {fk} <A>elekt.enhed
are <a> [100 m²]
ar {fk} <a> [100 m²]enhed

a bit
lidt

en smule

en lille smule
a capella {adj} {adv}
unverified a cappellamus.
a few
nogle
a little
lidt

en smule

en lille smule
a lot
en hel del
Anno Domini {adv} <AD, A.D.>
efter Kristus <e.Kr.>

a couple of
et par
a good cause
en god sag
a good deal {adv}
unverified adskilligt
a hint of ...
et strejf af ...
à la carte {adj} {adv}
unverified a la carte [også fig.]gastr.
a lot of {adj}
megen
a lot of {adj} {adv}
meget
a number of ...
en række (af) ...
a quarter past
kvart over

et kvarter over
a quarter to
et kvarter i
a touch of ...
et strejf af ...
aboard a ship {adv}
om bord på et skibnaut.
above sea level <ASL, a.s.l.>
over havet <o.h.>geol.
as a consequence
som følge heraf
as a rule
som regel
as a whole
som helhed
being a virgin
unverified være uskyldig
from A to Z {adv}
fra A til Ztalem.
in a hurry {adv}
i hast
in a moment {adv}
øjeblikkeligt
in a nutshell
i en nøddeskaltalem.
twice a day {adv}
to gange dagligtfarm.

to gange om dagenfarm.
What a pity!
Sikke en skam!

Det var en skam!

to adopt a child
at adoptere et barn
to break a secret
at røbe en hemmelighed
to confirm a booking
at bekræfte en booking
to deliver a broadside
at affyre en bredside
to emit (a) sound
at lyde
to make a choice
at træffe et valg
to reveal a secret
at røbe en hemmelighed

at afsløre en hemmelighed
to score a goal
at score et målsport
to serve a sentence [prison / jail sentence]
at afsone en straf [fængselsstraf]
to spring a leak
at springe læk
to take a photograph
at fotografere

at tage et billede
to take a shortcut
at skyde genvej
to tell a secret
at røbe en hemmelighed

at afsløre en hemmelighed

at fortælle en hemmelighed
to tell sb. a secret
at fortælle ngn. en hemmelighed
to tell sb. a secret [to confide]
at betro ngn. en hemmelighed
to tie a knot
at binde en knude

a cappella choir
a cappella-kor {n}mus.
a cappella chorus
a cappella-kor {n}mus.

a few years ago {adv}
for nogle år siden
a friend of mine
en af mine venner
a glass of water
et glas vand
a grain of truth
et gran af sandhed
all of a sudden {adv}
pludselig
an hour a day
en time om dagen
as a general rule
som hovedregel
as a result of ...
som følge af ...
at a reasonable price {adv}
unverified for en rimelig pengehandel
at a snail's pace {adv} [idiom]
i sneglefart [talemåde]

med sneglefart [talemåde]
Don't be a stranger! [coll.]
unverified Hold kontakten!
Have a great day.
Hav en god dag.
I need a shave.
unverified Jeg trænger til en barbering.
I'm a stranger here.
Jeg er ikke herfra.
one and a half <1½>
halvanden
one at a time {adv}
én ad gangen
seven days a week {adv}
syv dage om ugen

to confide a secret to sb.
at betro ngn. en hemmelighed
to do up a tie
at binde (et) slips
to end in a point
unverified at ende i en spids
to get into a car
at stige ind i en bil

at sætte sig ind i en bil
to give away a secret
at røbe en hemmelighed
to go for a walk
at gå en tur
to have a crush on sb. [coll.]
at sværme for ngn.

at være forelsket i ngn.

at være varm på ngn. [uform.]

at være vild med ngn. [uform.]

at være skudt i ngn. [uform.]talem.
to have a sore throat
at have ondt i halsenmed.
to know sth. from A to Z
at kende ngt. ud og indtalem.
to lead a spartan life
at leve spartansk
to lead a Spartan life
at leve spartansk
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!