Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Kasus' von Dänisch nach Deutsch
NOUN   en kasus | - | kasus | -
ling.
Fall {m}
kasus {fk}
ling.
Kasus {m}
kasus {fk}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Kasus' von Dänisch nach Deutsch

kasus {fk}
Fall {m}ling.

Kasus {m}ling.
Werbung
Anwendungsbeispiele Dänisch
 • Af ikke-indoeuropæiske sprog i Europa med kasus, altså regelrette kasussprog, kan nævnes finsk med 14 regelrette kasus og 15 adverbielle kasus og ungarsk med 18 kasus.
 • Instruktiv er i grammatik en kasus, der udtrykker den måde, en handling sker eller er sket på. Denne kasus er tæt på instrumentalis.
 • Kasus har i stor udstrækning samme funktion som præpositionsled i andre sprog.
 • Når der er så mange kasus på finsk, skyldes det, at man anvender kasus til at udtrykke relationer, der på mange andre sprog udtrykkes ved præpositionsled.
 • De eskimo-aleutiske spog er ergative sprog, det vil sige, at det ene argument til intransitive verber står i samme kasus som objektet til transitive verber, og ikke i samme kasus som subjektet til transitive verber, som det gør i nominativ-akkusativ-sprog som f.eks.

 • Kasuslevn eller kasusrelikter er udtryk, især præpositionsfraser, som formulaisk har bevaret en kasus-bøjningsform som ikke længere findes som produktiv kategori i det givne sprog.
 • Ablativ er en kasus, der angiver fjernelse væk fra et sted.
 • Latin har videreført 6 af de 8 (måske 10) kasus i indoeuropæisk.
 • Kasus bruges på polsk i flere forbindelser: navneord, tillægsord og stedord bøjes i kasus. Her drejer det sig hovedsageligt om brug af instrumentalis for navneords vedkommende.
 • På dansk findes der tre kasus: nævnefald eller grundledsfald (nominativ), fællesfald eller afhængighedsfald (oblik kasus) og ejefald (genitiv).

 • Præpositionerne styrer kasus: genitv, dativ, instrumentalis; men én kasus findes i nutiden kun efter præpositioner, og det er lokativ. I ikke-lokativisk brug kaldes den også præpositionalis.
Werbung
© dict.cc German-Danish dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!