Advertisement
 Translation for 'Adresse' from Danish to English
NOUN   en adresse | adressen | adresser | adresserne
addressadresse {fk}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Adresse' from Danish to English

adresse {fk}
address
Advertisement
Usage Examples Danish
 • Oversættelse mellem mac-adresse og IPv6-adresse foregår via "neighbor discovery protocol" (NDP).
 • En statisk IP-adresse er en IP-adresse der er den samme for samme datamaskine gennem flere datanet-opkoblinger.
 • C/o-adresse kan være en anden adresse, end den man er registreret med i folkeregisteret.
 • det peger på den adresse i hovedlageret, hvor den næste instruktion skal hentes.
 • En IPv6 Anycast-adresse er en erstatning for IPv4's Brodcast-adresse. En IPv6 Anycast-adresse er en global unicast-adresse.

 • I tiden efter deres skilsmisse har hertugen og hertuginden ofte haft fælles adresse, når de har været i England.
 • Alt dataterminaludstyr, som skal kunne kommunikere via IP indenfor et givet netværk har en unik IP-adresse.
 • Derfor tilbydes de borgere at blive medlem af trafikselskabets handicapkørselsordning og kan derigennem bestille transport fra adresse til adresse.
 • Han havde adresse på Flakhaven (Vestergade 41). I 1892 ses han også med adresse på Østergade 15, 2.
 • En kurér henter pakkerne i varehuset og afleverer dem på den adresse, som står på pakkerne.

 • Det havde først adresse på Wigmore Street, i 1924 flyttede det til St.
 • "Det er en ikke-adresse, ejendomsparallellen ti de 555 telefonnumre man bruger i film."
 • Ethvert ethernet netkort har et unikt 48 bit serienummer, kaldet en MAC-adresse, fysisk adresse eller ethernet-adresse. MAC-adressen er normalt gemt i et digitalt lagringsmedie på selve netkortet.
 • Det sker nu via registrering af både afsender og modtagers ip-adresse samt protokoltype på kommunikationen.
 • 1943 i en lejlighed på denne adresse. Rådet proklamerede offentligt fra den samme adresse deres eksistens.

 • IP-adresse. I HTTP version 1.1 er dette ændret så serveren også får af vide hvilket servernavn der forespørges på, og derved har man mulighed for at have mange forskellige domæner tilknyttet den samme IP-adresse.
 • En MAC-adresse (Media Access Control) er en unik adresse.
 • Da de første årgange begyndte på det, der dengang hed "Esbjerg Kommunale Gymnasium" i 1970, delte skolen midlertidigt adresse med den daværende folkeskole "Fourfeldtskolen", det nuværende Fourfeldtskolen Bohr.
 • Ydelsen udbetales til moderen; ved skilsmisse udbetales ydelsen til den forælder, hvor barnet har adresse.
Advertisement
© dict.cc English-Danish dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!