Page 1 of 6 for the letter E in the Danish-English dictionary
e-mail {fk}
e-mailinternet
emailinternet
e-mailadresse {fk}
e-mail addressinternet
email addressinternet
ecuadorianer {fk}
Ecuadoreanetn.
Ecuadorianetn.
ecuadoriansk
Ecuadorean
Ecuadorian
edderfugl {fk}
(common) eider [Somateria mollissima]orn.T
edderkop {fk}
attercop [archaic or dial.] [spider]zool.T
spiderzool.T
edderkoppespind {n}
spiderweb
eddike {fk}
vinegargastr.
eddikesur
acetic
vinegary [fig.]
eddikesyltet
pickledgastr.
eddikesyre {fk}
acetic acidkemi
Edens Have {fk} [eller: Edens have]
Garden of Edenbibel.
Effekten af Susan [Peter Høeg]
The Susan Effectlitt.F
effektiv
effective
efficient
effektiv virkning {fk}
effectiveness
effektivitet {fk}
efficiency
effektivt
effectively
efter
after
next
efter [fx at fiske efter torsk]
for [e.g. to fish for cod]
efter alle kunstens regler [talemåde]
by every trick in the book [idiom]
efter behov
as required
Efter ham!
After him!
efter Kristus <e.Kr.>
Anno Domini <AD, A.D.>
efter min mening
in my opinion <IMO>
efterår {n}
autumn
fall [Am.] [season]
efterårsferie {fk}
autumn school holidays {pl}uddann.
autumn vacationuddann.
efterårsjævndøgn {n}
autumn equinoxastron.
efterårsvejr {n}
autumn weathermeteo.
autumnal weathermeteo.
efterforsker {fk}
investigator
efterforskning {fk}
investigation
at efterfølge
to follow
efterfølgende
subsequent
efterhånden
gradually
efterkommer {fk}
descendant
efterkrigstid {fk}
post-war years {pl}hist.
at efterlade
to leave (behind)
efterligning {fk}
imitation
efterliv {n}
afterlife
eftermiddag {fk}
afternoon
efternavn {n}
surname
efterretning {fk}
piece of news
at efterse [maskine]
to maintain [keep a machine in good condition]
efterslæb {n}
backlog
eftersmag {fk}
aftertaste
eftersom
because
eftersøgning {fk}
search
efterspørgsel {fk}
demandøkon.
efterstillet
postpositive <postpos.>ling.
eftertragtet
sought-after [attr.]
eftertryk {n}
accent
eg {fk}
oakbot.T
ege {fk}
spoketek.
egen
own
egennavn {n}
proper nameling.
proper nounling.
egenskab {fk}
quality
eger {fk}
spoketek.
eger {pl}
spokestek.
egern {n}
squirrelzool.T
egetræ {n}
oak treebot.T
egn {fk}
region
egnet
suitable
egnethed {fk}
suitability
egoisme {fk}
egoism
egoistisk
selfish
Egypten {n}
Egyptgeogr.
egypter {fk}
Egyptianetn.
egyptisk
Egyptian
einsteinium {n} <Es>
einsteinium <Es>kemi
at eje
to have
to have got
to own
to possess
eje {n}
possession
ejefald {n}
genitiveling.
ejendom {fk}
property
ejendommelig
odd
strange
ejer {fk}
owner
ejerløs
ownerless
ejermand {fk}
owner
ejerskab {n}
ownership
ekko {n}
echo
ekkolali {fk}
echolaliamed.psych.
eksakt
exact
eksamen {fk}
exam
eksekutiv
executive
eksekutivråd {n}
executive council
eksem {n} {fk}
eczemamed.
internet
e-mail {fk}
e-mail
internet
e-mail {fk}
email
internet
e-mailadresse {fk}
e-mail address
internet
e-mailadresse {fk}
email address
etn.
ecuadorianer {fk}
Ecuadorean
etn.
ecuadorianer {fk}
Ecuadorian
ecuadorianskEcuadorean
ecuadorianskEcuadorian
orn.T
edderfugl {fk}
(common) eider [Somateria mollissima]
zool.T
edderkop {fk}
attercop [archaic or dial.] [spider]
zool.T
edderkop {fk}
spider
edderkoppespind {n}spiderweb
gastr.
eddike {fk}
vinegar
eddikesuracetic
eddikesurvinegary [fig.]
gastr.
eddikesyltet
pickled
kemi
eddikesyre {fk}
acetic acid
bibel.
Edens Have {fk} [eller: Edens have]
Garden of Eden
litt.F
Effekten af Susan [Peter Høeg]
The Susan Effect
effektiveffective
effektivefficient
effektiv virkning {fk}effectiveness
effektivitet {fk}efficiency
effektivteffectively
efterafter
efternext
efter [fx at fiske efter torsk]for [e.g. to fish for cod]
efter alle kunstens regler [talemåde]by every trick in the book [idiom]
efter behovas required
Efter ham!After him!
efter Kristus <e.Kr.>Anno Domini <AD, A.D.>
efter min meningin my opinion <IMO>
efterår {n}autumn
efterår {n}fall [Am.] [season]
uddann.
efterårsferie {fk}
autumn school holidays {pl}
uddann.
efterårsferie {fk}
autumn vacation
astron.
efterårsjævndøgn {n}
autumn equinox
meteo.
efterårsvejr {n}
autumn weather
meteo.
efterårsvejr {n}
autumnal weather
efterforsker {fk}investigator
efterforskning {fk}investigation
at efterfølgeto follow
efterfølgendesubsequent
efterhåndengradually
efterkommer {fk}descendant
hist.
efterkrigstid {fk}
post-war years {pl}
at efterladeto leave (behind)
efterligning {fk}imitation
efterliv {n}afterlife
eftermiddag {fk}afternoon
efternavn {n}surname
efterretning {fk}piece of news
at efterse [maskine]to maintain [keep a machine in good condition]
efterslæb {n}backlog
eftersmag {fk}aftertaste
eftersombecause
eftersøgning {fk}search
økon.
efterspørgsel {fk}
demand
ling.
efterstillet
postpositive <postpos.>
eftertragtetsought-after [attr.]
eftertryk {n}accent
bot.T
eg {fk}
oak
tek.
ege {fk}
spoke
egenown
ling.
egennavn {n}
proper name
ling.
egennavn {n}
proper noun
egenskab {fk}quality
tek.
eger {fk}
spoke
tek.
eger {pl}
spokes
zool.T
egern {n}
squirrel
bot.T
egetræ {n}
oak tree
egn {fk}region
egnetsuitable
egnethed {fk}suitability
egoisme {fk}egoism
egoistiskselfish
geogr.
Egypten {n}
Egypt
etn.
egypter {fk}
Egyptian
egyptiskEgyptian
kemi
einsteinium {n} <Es>
einsteinium <Es>
at ejeto have
at ejeto have got
at ejeto own
at ejeto possess
eje {n}possession
ling.
ejefald {n}
genitive
ejendom {fk}property
ejendommeligodd
ejendommeligstrange
ejer {fk}owner
ejerløsownerless
ejermand {fk}owner
ejerskab {n}ownership
ekko {n}echo
med.psych.
ekkolali {fk}
echolalia
eksaktexact
eksamen {fk}exam
eksekutivexecutive
eksekutivråd {n}executive council
med.
eksem {n} {fk}
eczema
Page 1 of 6 for the letter E in the Danish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024