Page 1 of 8 for the letter P in the Danish-English dictionary
p-pille {fk}
birth control pillfarm.
at (the)
upon
på dåse
canned
tinned [Br.] [food]gastr.
på den / denne måde
thus [in this way]
på den / det
on the
på den anden side
on the other hand
otherwise
på den ene side
on the one hand
på det seneste
recently
på det sidste
recently
på forhånd
beforehand
in advance
på grund
agroundnaut.
på grund af <pga., på gr. af, p.g.a., p.gr.a.>
because of
due to
på halv (stang)
at half mast [flag]
på hesteryg
on horsebackhest.
på himlen
in the sky
på himmelen
in the sky
på hjemvejen
on the way home
på højre hånd
on the right-hand side
to / on the right
på højre side
on the right-hand side
på jorden
on the ground
på kort sigt
in the short term
på lager
in stock
på lang / langt sigt
in the long term
på nært hold
at close range
close up [at close range]
på nettet
online
på ny [mere formelt for: igen]
again
På pladserne, færdige, løb!
Ready, set, go! [Am.]sport
Ready, steady, go! [Br.]sport
på spil
at stake
På sporet af den tabte tid
In Search of Lost Time [Marcel Proust]litt.F
på tirsdag
on Tuesday
på toppen
at the top
på trods af
in spite of
på undersiden
underneath
på vegne af ...
on behalf of ...
på venstre hånd
to / on the left
på venstre side
on the left-hand side
at påbegynde
to commence
pacifisme {fk}
pacifismpol.
padde {fk}
amphibianzool.T
paddehat {fk}
mushroom
paganisme {fk}
paganismrelig.
pågældende
in question [postpos.]
pagt {fk}
pact
påhængskøretøj {n}
trailer
påhængsmotor {fk}
outboard motornaut.
påhængsvogn {fk}
trailer
at påhøre
to listen
paillet {fk}
sequinklæd.
pailletter {pl}
sequinsklæd.
pak {n} [pej.]
rabble
pakke {fk}
pack
package
packet
påklædning {fk}
dressing [in clothes]
wear
pakning {fk}
packaging
palads {n}
palace
palæ {n}
palacearki.
pålæg {n}
filling [for sandwiches etc.]gastr.
at pålægge
to impose
palæontolog {fk}
palaeontologist [Br.]geol.jobvid.
paleontologist [Am.]geol.job
palæontologi {fk}
palaeontology [Br.]vid.
paleontology [Am.]vid.
pålæsning {fk}
loading [of goods etc.]transp.
palæstinensisk
Palestinian
palet {fk}
palettekunst
pålidelig
dependable
reliable
pålidelighed {fk}
reliability
palladianisme {fk}
Palladian architecturearki.
Palladianismarki.
palladiansk arkitektur {fk}
Palladian architecturearki.
Palladianismarki.
palladium {n} <Pd>
palladium <Pd>kemimineral.
palle {fk}
pallet
palleløfter {fk}
pallet truck
palme {fk}
palmbot.T
Pan {fk}
Panmytol.
pande {fk}
foreheadanat.
pan
pandeben {n}
frontal bone [Os frontale]anat.
pandehår {n}
fringe [esp. Br.] [hair over the forehead]
pandekage {fk}
pancakegastr.
pandemi {fk}
pandemicmed.
pandemisk
pandemicmed.
Pandora {fk}
Pandoramytol.
paneret
breadedgastr.
paneuropæisk
pan-European
panik {fk}
panic
panorama {n}
panorama
panoramisk
panoramic
farm.
p-pille {fk}
birth control pill
at (the)
upon
på dåsecanned
gastr.
på dåse
tinned [Br.] [food]
på den / denne mådethus [in this way]
på den / deton the
på den anden sideon the other hand
på den anden sideotherwise
på den ene sideon the one hand
på det senesterecently
på det sidsterecently
på forhåndbeforehand
på forhåndin advance
naut.
på grund
aground
på grund af <pga., på gr. af, p.g.a., p.gr.a.>because of
på grund af <pga., på gr. af, p.g.a., p.gr.a.>due to
på halv (stang)at half mast [flag]
hest.
på hesteryg
on horseback
på himlenin the sky
på himmelenin the sky
på hjemvejenon the way home
på højre håndon the right-hand side
på højre håndto / on the right
på højre sideon the right-hand side
på jordenon the ground
på kort sigtin the short term
på lagerin stock
på lang / langt sigtin the long term
på nært holdat close range
på nært holdclose up [at close range]
på nettetonline
på ny [mere formelt for: igen]again
sport
På pladserne, færdige, løb!
Ready, set, go! [Am.]
sport
På pladserne, færdige, løb!
Ready, steady, go! [Br.]
på spilat stake
litt.F
På sporet af den tabte tid
In Search of Lost Time [Marcel Proust]
på tirsdagon Tuesday
på toppenat the top
på trods afin spite of
på undersidenunderneath
på vegne af ...on behalf of ...
på venstre håndto / on the left
på venstre sideon the left-hand side
at påbegyndeto commence
pol.
pacifisme {fk}
pacifism
zool.T
padde {fk}
amphibian
paddehat {fk}mushroom
relig.
paganisme {fk}
paganism
pågældendein question [postpos.]
pagt {fk}pact
påhængskøretøj {n}trailer
naut.
påhængsmotor {fk}
outboard motor
påhængsvogn {fk}trailer
at påhøreto listen
klæd.
paillet {fk}
sequin
klæd.
pailletter {pl}
sequins
pak {n} [pej.]rabble
pakke {fk}pack
pakke {fk}package
pakke {fk}packet
påklædning {fk}dressing [in clothes]
påklædning {fk}wear
pakning {fk}packaging
palads {n}palace
arki.
palæ {n}
palace
gastr.
pålæg {n}
filling [for sandwiches etc.]
at pålæggeto impose
geol.jobvid.
palæontolog {fk}
palaeontologist [Br.]
geol.job
palæontolog {fk}
paleontologist [Am.]
vid.
palæontologi {fk}
palaeontology [Br.]
vid.
palæontologi {fk}
paleontology [Am.]
transp.
pålæsning {fk}
loading [of goods etc.]
palæstinensiskPalestinian
kunst
palet {fk}
palette
pålideligdependable
pålideligreliable
pålidelighed {fk}reliability
arki.
palladianisme {fk}
Palladian architecture
arki.
palladianisme {fk}
Palladianism
arki.
palladiansk arkitektur {fk}
Palladian architecture
arki.
palladiansk arkitektur {fk}
Palladianism
kemimineral.
palladium {n} <Pd>
palladium <Pd>
palle {fk}pallet
palleløfter {fk}pallet truck
bot.T
palme {fk}
palm
mytol.
Pan {fk}
Pan
anat.
pande {fk}
forehead
pande {fk}pan
anat.
pandeben {n}
frontal bone [Os frontale]
pandehår {n}fringe [esp. Br.] [hair over the forehead]
gastr.
pandekage {fk}
pancake
med.
pandemi {fk}
pandemic
med.
pandemisk
pandemic
mytol.
Pandora {fk}
Pandora
gastr.
paneret
breaded
paneuropæiskpan-European
panik {fk}panic
panorama {n}panorama
panoramiskpanoramic
Page 1 of 8 for the letter P in the Danish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024