Page 1 of 21 for the letter S in the Danish-English dictionary
S-formet
S-shaped
so
at så
to sow
Så enkelt er det.
It's as simple as that.
så sent som [næste uge]
not until [next week]
så snart som muligt
as soon as possible <ASAP>
så'n [talesprogsefterlignende: sådan]
such
sabbat {fk}
Sabbathrelig.
sabbat {fk} [orlov]
sabbatical
sabbatår {n}
sabbatical year
sabbatorlov {fk}
sabbatical leave
sabel {fk}
sabre [esp. Br.]våben
sådan
such
thus [in this way]
saddel {fk}
saddle [seat]
sadel {fk}
saddle
sadisme {fk}
sadismpsych.
sadist {fk}
sadist
sadistisk
sadistic
at sadle
to saddlehest.
sadomasochisme {fk} <SM, S/M>
sadomasochism <S&M, SM, S/M>
safir {fk}
sapphiremineral.
safirblå
sapphire [colour]
safran {fk} {n}
saffrongastr.
saft {fk}
juice
saftig
juicy
sågar
even
sager {pl}
things­
sagn {n}
legend
at sagsøge
to sue
sagsøger {fk}
plaintiffjur.
sahelnatravn {fk}
plain nightjar [Caprimulgus inornatus]orn.T
såkaldt
so-called
sakkarid {n}
saccharidebiokemi
sakkarin {n}
saccharin [E-954]levneds.
sakral
holyrelig.
saks {fk}
scissors
sal {fk}
hall [large room]arki.
sål {fk}
sole [of a foot or shoe]anat.klæd.
salat {fk}
green salad
lettuce [genus Lactuca]bot.gastr.T
salat {fk} [madret]
saladgastr.
salafisme {fk}
Salafi movementpol.relig.
Salafismpol.relig.
Salafist movementpol.relig.
saldo {fk}
balance [of an account]bogh.
således
thus [therefore]
salg {n}
sale
salgspris {fk}
sale price
selling price
salinitet {fk}
salinity
salpetersyre {fk}
nitric acidkemi
salsa {fk}
salsadansgastr.mus.
salt
salty
salt {n}
salt
at salte [også gader]
to salt [also roads]gastr.
saltholdighed {fk} [i havvand]
salinity
saltlage {fk}
brinegastr.
saltmine {fk}
salt mineminedr.
saltsyre {fk}
hydrochloric acid [HCl(aq)] [E-507]kemi
saltvand {n}
salt water
salvadoraner {fk}
Salvadoreanetn.
salve {fk} [af kugler]
salvo
at salve ngn./ngt.
to anoint sb./sth.kosm.relig.
at samarbejde
to co-operate
to cooperate
samarbejde {n}
co-operation
collaboration
cooperation
samarium {n} <Sm>
samarium <Sm>kemi
sameksistens {fk}
coexistence
at sameksistere
to coexist
samfund {n}
community
society
samhandel {fk}
tradeøkon.
samhørighed {fk}
cohesion
at samle (på)
to collect
at samle op
to pick up
samlebegreb {n}
collective term
samleje {n}
sex [sexual intercourse]
sexual intercourse
samlelinse {fk}
positive lens [converging lens]optik
samler {fk}
collector
samling {fk}
collection
sammen
together <tog.>
sammenbrud {n}
collapse
sammenfatning {fk}
summary
at sammenfatte
to outline
sammenkomst {fk}
gathering
get-together [informal gathering]
at sammenligne
to compare
sammenlignelig
comparable
sammenlignelighed {fk}
comparability
sammenligning {fk}
comparison
at sammenpresse
to compress
sammenpresset
compressed
sammenrullet
rolled-up
sammensætning {fk}
composition
sammenstød {n}
collision
sammentrækning {fk}
contraction
S-formetS-shaped
so
at såto sow
Så enkelt er det.It's as simple as that.
så sent som [næste uge]not until [next week]
så snart som muligtas soon as possible <ASAP>
så'n [talesprogsefterlignende: sådan]such
relig.
sabbat {fk}
Sabbath
sabbat {fk} [orlov]sabbatical
sabbatår {n}sabbatical year
sabbatorlov {fk}sabbatical leave
våben
sabel {fk}
sabre [esp. Br.]
sådansuch
sådanthus [in this way]
saddel {fk}saddle [seat]
sadel {fk}saddle
psych.
sadisme {fk}
sadism
sadist {fk}sadist
sadistisksadistic
hest.
at sadle
to saddle
sadomasochisme {fk} <SM, S/M>sadomasochism <S&M, SM, S/M>
mineral.
safir {fk}
sapphire
safirblåsapphire [colour]
gastr.
safran {fk} {n}
saffron
saft {fk}juice
saftigjuicy
sågareven
sager {pl}things­
sagn {n}legend
at sagsøgeto sue
jur.
sagsøger {fk}
plaintiff
orn.T
sahelnatravn {fk}
plain nightjar [Caprimulgus inornatus]
såkaldtso-called
biokemi
sakkarid {n}
saccharide
levneds.
sakkarin {n}
saccharin [E-954]
relig.
sakral
holy
saks {fk}scissors
arki.
sal {fk}
hall [large room]
anat.klæd.
sål {fk}
sole [of a foot or shoe]
salat {fk}green salad
bot.gastr.T
salat {fk}
lettuce [genus Lactuca]
gastr.
salat {fk} [madret]
salad
pol.relig.
salafisme {fk}
Salafi movement
pol.relig.
salafisme {fk}
Salafism
pol.relig.
salafisme {fk}
Salafist movement
bogh.
saldo {fk}
balance [of an account]
såledesthus [therefore]
salg {n}sale
salgspris {fk}sale price
salgspris {fk}selling price
salinitet {fk}salinity
kemi
salpetersyre {fk}
nitric acid
dansgastr.mus.
salsa {fk}
salsa
saltsalty
salt {n}salt
gastr.
at salte [også gader]
to salt [also roads]
saltholdighed {fk} [i havvand]salinity
gastr.
saltlage {fk}
brine
minedr.
saltmine {fk}
salt mine
kemi
saltsyre {fk}
hydrochloric acid [HCl(aq)] [E-507]
saltvand {n}salt water
etn.
salvadoraner {fk}
Salvadorean
salve {fk} [af kugler]salvo
kosm.relig.
at salve ngn./ngt.
to anoint sb./sth.
at samarbejdeto co-operate
at samarbejdeto cooperate
samarbejde {n}co-operation
samarbejde {n}collaboration
samarbejde {n}cooperation
kemi
samarium {n} <Sm>
samarium <Sm>
sameksistens {fk}coexistence
at sameksistereto coexist
samfund {n}community
samfund {n}society
økon.
samhandel {fk}
trade
samhørighed {fk}cohesion
at samle (på)to collect
at samle opto pick up
samlebegreb {n}collective term
samleje {n}sex [sexual intercourse]
samleje {n}sexual intercourse
optik
samlelinse {fk}
positive lens [converging lens]
samler {fk}collector
samling {fk}collection
sammentogether <tog.>
sammenbrud {n}collapse
sammenfatning {fk}summary
at sammenfatteto outline
sammenkomst {fk}gathering
sammenkomst {fk}get-together [informal gathering]
at sammenligneto compare
sammenligneligcomparable
sammenlignelighed {fk}comparability
sammenligning {fk}comparison
at sammenpresseto compress
sammenpressetcompressed
sammenrulletrolled-up
sammensætning {fk}composition
sammenstød {n}collision
sammentrækning {fk}contraction
Page 1 of 21 for the letter S in the Danish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023