Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Nanometer' von Niederländisch nach Deutsch
NOUN   de nanometer | de nanometers
eenheid
nanometer {de} <nm>
Nanometer {m} <nm>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Nanometer' von Niederländisch nach Deutsch

nanometer {de} <nm>
Nanometer {m} <nm>eenheid
Werbung
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • In het spectrum vindt men geel licht bij straling met golflengtes tussen 565-590 nanometer.
 • Het apparaat stuurt korte flitsen onzichtbaar infrarood licht uit, met behulp van een laser. De gebruikte golflengte is 904 nanometer.
 • De golflengte is aangegeven in nanometer (10−9 m).
 • Habing is bekend van zijn onderzoek in 1968 naar het ver-ultraviolette (tussen 91 en 240 nanometer) stralingsveld in de ruimte tussen de sterren.
 • Röntgenstraling heeft golflengten tussen 1 pm en 10 nanometer.
 • De afwijking bedroeg slechts 10 nanometer, maar de spiegel was ongeveer 2200 nanometer (2,2 micrometer) te plat aan de randen.
 • De uitwijking van de basilaire membraan is in de orde van 1,5 nanometer.
 • Een nanodeeltje (soms nanopartikel genoemd) is een deeltje met afmetingen in de orde van 1-100 nanometer. Dergelijke deeltjes bestaan uit enkele tot duizenden atomen of moleculen.
 • Glas dat holmium(III)oxide bevat of oplossingen van holium(III)oxide (in waterstofperchloraat) bezitten zeer scherpe absorptiepieken in het spectrale gebied van 200 tot 900 nanometer, met een onzekerheid van 0,2 nanometer.
 • De nanometer is een veelgebruikte eenheid wanneer er over de golflengte van elektromagnetische straling wordt gesproken, vooral in het gebied van het zichtbare licht.
 • De fotosynthetisch actieve straling of photosynthetically active radiation (PAR) is de golflengte van 400 tot 700 nanometer binnen het lichtspectrum, welke organismen kunnen gebruiken voor de fotosynthese.
 • De benaming is niet rechtstreeks gerelateerd aan de nanometer.
 • Een recentere manier om waterstof op te slaan is het gebruik van koolstofnetwerken met deeltjes van 10 tot 30 nanometer groot.
 • De processoren met 65 nanometer-technologie hebben de nieuwe instructieset niet meegekregen en zijn dus iets minder snel in multimediataken dan de kleinere 45 nanometer-modellen en verbruiken ook iets meer stroom.
 • Nog kleinere varianten van MEMS zijn de zogenaamde NEMS (nano-elektromechanical systems), die zich op de schaal van de nanometer bevinden.
 • Het is echter gebruikelijk om in het lichtgebied van het elektromagnetisch spectrum niet over THz te spreken, maar over golflengte in nanometer.
 • Alle golflengten λ worden in nanometer met drie significante cijfers gegeven.
 • Er is in de jaren 1960 in Nederland onderzoek gedaan naar de invloed van rood en vérrood licht (630 – 750 nanometer; nm) onder andere op het "Avena"-coleoptiel.
 • Deze virussen zijn staafvormig en hebben een celenvelop, hun capside is tussen de 410 en 1950 nanometer lang en tussen de 24 en 38 nanometer breed; het bestaat uit twee eiwitten, nl.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!