Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'S$' von Niederländisch nach Deutsch
da's [dat is] [omg.]das ist
Substantive
seconde {de} <s>Sekunde {f} <s>
21
pinda's {mv}Erdnüsse {pl}
3
chem.
zwavel {de} <S>
Schwefel {m} <S>
2
recht
alibi's {mv}
Alibis {pl}
alinea's {mv}Absätze {pl}
auto
auto's {mv}
Autos {pl}
wisk.
axioma's {mv}
Axiome {pl}
etn.
Azeri's {mv}
Aserbaidschaner {pl}
baby's {mv}Babys {pl}
baby's {mv}Säuglinge {pl}
geogr.
Bahama's {mv}
Bahamas {pl}
etn.
Bahreini's {mv}
Bahrainer {pl}
muziek
banjo's {mv}
Banjos {pl}
camera's {mv}Kameras {pl}
spellen
casino's {mv}
Kasinos {pl}
spellen
casino's {mv}
Casinos {pl}
zoöl.T
cavia's {mv}
Meerschweinchen {pl}
collega's {mv}Kollegen {pl}
directory's {mv}Verzeichnisse {pl}
duo's {mv}Duos {pl}
econ.handel
exportfirma's {mv}
Exportfirmen {pl}
film
filmcamera's {mv}
Filmkameras {pl}
econ.
firma's {mv}
Firmen {pl}
foto.
foto's {mv}
Fotos {pl}
lit.
haiku's {mv}
Haiku {pl}
lit.
haiku's {mv}
Haikus {pl}
iglo's {mv}Iglus {pl}
econ.
inflatierisico's {mv}
Inflationsrisiken {pl}
sport
kano's {mv}
Kanus {pl}
komma's {mv}Kommas {pl}
komma's {mv}Kommata {pl}
la's {mv}Schubladen {pl}
gastr.
nacho's {mv}
Nachos {pl}
etn.
negrito's {mv}
Negritos {pl}
fys.
neutrino's {mv}
Neutrinos {pl}
oma's {mv}Omas {pl} [ugs.]
paraplu's {mv}Regenschirme {pl}
party's {mv}Partys {pl}
party's {mv}Parties {pl} [alt]
muziek
piano's {mv}
Klaviere {pl}
radio's {mv}Radios {pl}
radio's {mv}Radiogeräte {pl}
risico's {mv}Risiken {pl}
safari's {mv}Safaris {pl}
salto's {mv}Salti {pl}
salto's {mv}Saltos {pl}
biochem.
serine {de} {het} <Ser, S>
Serin {n} <Ser, S>
astron.
supernova's {mv}
Supernovae {pl} <SNe>
anat.
vagina's {mv}
Scheiden {pl}
meteo.
wolkenmassa's {mv}
Wolkenmassen {pl}
zoöl.T
zebra's {mv}
Zebras {pl}
2 Wörter: Andere
's anderendaags {adv}am nächsten Tag
's anderendaags {adv}anderntags [geh.]
's anderendaags {adv}anderentags [geh.]
's avonds {adv}abends
's avonds {adv}am Abend
's avonds {adv}des Abends [geh.]
's dinsdags {adv}dienstags
's donderdags {adv}donnerstags
's maandags {adv}montags
's middags {adv}mittags
's middags {adv}am Nachmittag
's morgens {adv}morgens
's morgens {adv}am Morgen
's nachts {adv}nachts
's nachts {adv}in der Nacht
's nachts {adv}des Nachts [geh.]
's ochtends {adv}morgens
's ochtends {adv}am Morgen
's vrijdags {adv}freitags
's winters {adv}im Winter
's woensdags {adv}mittwochs
's zaterdags {adv}samstags
's zondags {adv}sonntags
2 Wörter: Substantive
geogr.
's-Gravenhage {het}
Den Haag {n}
comput.geogr.wisk.
Dijkstra's algoritme {het}
Dijkstra-Algorithmus {m}
comput.geogr.wisk.
Dijkstra's algoritme {het}
Algorithmus {m} von Dijkstra
onaanvaardbare risico's {mv}unannehmbare Risiken {pl}
valuta
Singaporese dollar {de} <SGD, S$>
Singapur-Dollar {m} <SGD, S$>
TM
Vegter's Rolletjes {mv}
[Waffelrollen]
3 Wörter: Andere
's avonds laat {adv}spätabends
's morgens vroeg {adv}frühmorgens
in 's hemelsnaam {adv}um Himmels willen
In 's hemelsnaam!Um Himmels willen!
s'il vous plaît <s.v.p.> [alstublieft]bitte
3 Wörter: Substantive
archeo.gesch.UWE
Boeddha's {mv} van Bamyan
Buddha-Statuen {pl} von Bamiyan
genees.
seksueel overdraagbare aandoeningen {mv} <soa's>
(übertragbare) Geschlechtskrankheiten {pl}
genees.
seksueel overdraagbare aandoeningen {mv} <soa's>
sexuell übertragbare Erkrankungen {pl} [auch engl. Abk.: STDs]
4 Wörter: Substantive
EUpol.
Comité {het} van de Regio's <CvdR>
Ausschuss {m} der Regionen <AdR>
pol.
Gemenebest {het} van de Bahama's
Commonwealth {n} der Bahamas
5+ Wörter: Andere
van 's morgens tot 's avonds {adv}von morgens bis abends
Taxa/Spezies (Tiere, Pflanzen, Pilze)
vogelk.T
Adalbert's arend {de} [Aquila adalberti]
Spanischer Kaiseradler {m}
zoöl.T
Botta's vleermuis {de} [Eptesicus bottae]
Bottas Fledermaus {f}
zoöl.T
Capaccini's vleermuis {de} [Myotis capaccinii]
Langfußfledermaus {f}
zoöl.T
Capaccini's vleermuis {de} [Myotis capaccinii]
Großfußfledermaus {f}
vogelk.T
Eleonora's valk {de} [Falco eleonorae]
Eleonorenfalke {m}
vogelk.T
Hume's bladkoninkje {het} [Phylloscopus inornatus]
Gelbbrauen-Laubsänger {m}
vogelk.T
Isabella's wielewaal {de} [Oriolus isabellae]
Isabellpirol {m}
zoöl.T
Kitti's varkensneusvleermuis {de} [Craseonycteris thonglongyai]
Hummelfledermaus {f}
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'S$' von Niederländisch nach Deutsch

da's [dat is] [omg.]
das ist

seconde {de} <s>
Sekunde {f} <s>
Werbung
pinda's {mv}
Erdnüsse {pl}
zwavel {de} <S>
Schwefel {m} <S>chem.
alibi's {mv}
Alibis {pl}recht
alinea's {mv}
Absätze {pl}
auto's {mv}
Autos {pl}auto
axioma's {mv}
Axiome {pl}wisk.
Azeri's {mv}
Aserbaidschaner {pl}etn.
baby's {mv}
Babys {pl}

Säuglinge {pl}
Bahama's {mv}
Bahamas {pl}geogr.
Bahreini's {mv}
Bahrainer {pl}etn.
banjo's {mv}
Banjos {pl}muziek
camera's {mv}
Kameras {pl}
casino's {mv}
Kasinos {pl}spellen

Casinos {pl}spellen
cavia's {mv}
Meerschweinchen {pl}zoöl.T
collega's {mv}
Kollegen {pl}
directory's {mv}
Verzeichnisse {pl}
duo's {mv}
Duos {pl}
exportfirma's {mv}
Exportfirmen {pl}econ.handel
filmcamera's {mv}
Filmkameras {pl}film
firma's {mv}
Firmen {pl}econ.
foto's {mv}
Fotos {pl}foto.
haiku's {mv}
Haiku {pl}lit.

Haikus {pl}lit.
iglo's {mv}
Iglus {pl}
inflatierisico's {mv}
Inflationsrisiken {pl}econ.
kano's {mv}
Kanus {pl}sport
komma's {mv}
Kommas {pl}

Kommata {pl}
la's {mv}
Schubladen {pl}
nacho's {mv}
Nachos {pl}gastr.
negrito's {mv}
Negritos {pl}etn.
neutrino's {mv}
Neutrinos {pl}fys.
oma's {mv}
Omas {pl} [ugs.]
paraplu's {mv}
Regenschirme {pl}
party's {mv}
Partys {pl}

Parties {pl} [alt]
piano's {mv}
Klaviere {pl}muziek
radio's {mv}
Radios {pl}

Radiogeräte {pl}
risico's {mv}
Risiken {pl}
safari's {mv}
Safaris {pl}
salto's {mv}
Salti {pl}

Saltos {pl}
serine {de} {het} <Ser, S>
Serin {n} <Ser, S>biochem.
supernova's {mv}
Supernovae {pl} <SNe>astron.
vagina's {mv}
Scheiden {pl}anat.
wolkenmassa's {mv}
Wolkenmassen {pl}meteo.
zebra's {mv}
Zebras {pl}zoöl.T

's anderendaags {adv}
am nächsten Tag

anderntags [geh.]

anderentags [geh.]
's avonds {adv}
abends

am Abend

des Abends [geh.]
's dinsdags {adv}
dienstags
's donderdags {adv}
donnerstags
's maandags {adv}
montags
's middags {adv}
mittags

am Nachmittag
's morgens {adv}
morgens

am Morgen
's nachts {adv}
nachts

in der Nacht

des Nachts [geh.]
's ochtends {adv}
morgens

am Morgen
's vrijdags {adv}
freitags
's winters {adv}
im Winter
's woensdags {adv}
mittwochs
's zaterdags {adv}
samstags
's zondags {adv}
sonntags

's-Gravenhage {het}
Den Haag {n}geogr.
Dijkstra's algoritme {het}
Dijkstra-Algorithmus {m}comput.geogr.wisk.

Algorithmus {m} von Dijkstracomput.geogr.wisk.
onaanvaardbare risico's {mv}
unannehmbare Risiken {pl}
Singaporese dollar {de} <SGD, S$>
Singapur-Dollar {m} <SGD, S$>valuta
Vegter's Rolletjes {mv}
[Waffelrollen]TM

's avonds laat {adv}
spätabends
's morgens vroeg {adv}
frühmorgens
in 's hemelsnaam {adv}
um Himmels willen
In 's hemelsnaam!
Um Himmels willen!
s'il vous plaît <s.v.p.> [alstublieft]
bitte

Boeddha's {mv} van Bamyan
Buddha-Statuen {pl} von Bamiyanarcheo.gesch.UWE
seksueel overdraagbare aandoeningen {mv} <soa's>
(übertragbare) Geschlechtskrankheiten {pl}genees.

sexuell übertragbare Erkrankungen {pl} [auch engl. Abk.: STDs]genees.

Comité {het} van de Regio's <CvdR>
Ausschuss {m} der Regionen <AdR>EUpol.
Gemenebest {het} van de Bahama's
Commonwealth {n} der Bahamaspol.

van 's morgens tot 's avonds {adv}
von morgens bis abends

Adalbert's arend {de} [Aquila adalberti]
Spanischer Kaiseradler {m}vogelk.T
Botta's vleermuis {de} [Eptesicus bottae]
Bottas Fledermaus {f}zoöl.T
Capaccini's vleermuis {de} [Myotis capaccinii]
Langfußfledermaus {f}zoöl.T

Großfußfledermaus {f}zoöl.T
Eleonora's valk {de} [Falco eleonorae]
Eleonorenfalke {m}vogelk.T
Hume's bladkoninkje {het} [Phylloscopus inornatus]
Gelbbrauen-Laubsänger {m}vogelk.T
Isabella's wielewaal {de} [Oriolus isabellae]
Isabellpirol {m}vogelk.T
Kitti's varkensneusvleermuis {de} [Craseonycteris thonglongyai]
Hummelfledermaus {f}zoöl.T
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • Om bedreigde diersoorten te fokken werkte het park samen met andere dierentuinen. Er waren fokprogramma's voor onder meer kleine panda's, alaotrabamboemaki's, zwart-witte vari's, gouden leeuwaapjes, dwergnijlpaarden, zilveroeistiti's en keizertamarins.
 • De Symbolics Graphics Division (SGD), opgericht in 1981 en verkocht aan Nichimen Graphics in 1992, ontwikkelde het S-Graphics softwarepakket (S-Paint, S-Geometry, S-Dynamics, S-Render) voor Symbolics Genera.
 • ITA kondigde op 30 september 2021 aan 59 nieuwe Airbus-vliegtuigen in haar vloot op te nemen. ITA zal tien A330neo’s, elf A320neo’s en zeven A220’s aanschaffen. Daarnaast gaat de maatschappij 31 vliegtuigen leasen. Dit betreft vijf A330neo’s, negen A321neo’s, twee A320neo’s en vijftien A220’s. Later worden daar A350’s aan toegevoegd.
 • De Yadava's (nazaten van Yadu, Yadu's) waren een oud Indiaas volk, die meenden af te stammen van de legendarische koning Yadu. De gemeenschap bestond uit vier clans: de Abhira's, Andhaka's, Vrishni's en Satvata's, die allen Krishna vereerden.
 • Chidóz heeft op het menu onder andere burrito’s, quesadilla’s, taco’s en nacho's waarbij men ook compleet zelf de ingrediënten kan uitkiezen.
 • Enkele bekende familiegroepen zijn de Pasa's (Yildirim familie), Körhasan's, Seyid's (Sahin en Özmen) Teyin's, Topalosman's, Hasanell's (Duman familiegroep) en Uzunoglan's. De Pasa's waren volgens de overleveringen de stichters van de huidige plaats Örenyurt. Kuloglu, Hasan Kah en Abdurrahman zijn bekende leden van de Pasa familie.
 • De larve leeft op wilgen soorten ("Salix"), o.a. "S. babylonica" , "S. fragilis" , "S. alba" en "S. matsudana" (krulwilg).
 • We spreken over een (s,S)-voorraadmodel met periodieke herziening, ook wel (T,s,S) genoemd, wanneer de voorraadpositie na vaste tijdsintervallen (bv. elke week) gecontroleerd wordt.
 • Hij werkte mee als danser in de muziekvideo's van onder anderen: Madonna, Mariah Carey's "It's Like That", JoJo's 2004 "Baby It's You", Christina Aguilera's "Candyman", Chris Brown's "Gimme That", Nelly Furtado's "Promiscuous".
 • In de jaren 70 was er sprake van drie verschillende soorten ("S. lentiginosa", "S. plumbea", "S. borneensis") die nu in één soort zijn opgenomen: "S. chinensis".
 • Reynolds is te zien in Tony Hawk's Pro Skater, Tony Hawk's Pro Skater 2, Tony Hawk's Pro Skater 3, Tony Hawk's Pro Skater 4, Tony Hawk's Underground Tony Hawk's American Wasteland Tony Hawk's Project 8 en Tony Hawk's Proving Ground.
 • De bevolking van het Incarijk bestond uit de etnische groepen: Chimu's, Uru's, Quechua's en Aymara's, met ieder een verschillende taal.
 • Er werden 750 YP’s gebouwd: (429 PWI’s (waarvan 29 omgebouwd tot PWRDR en 55 tot PWAT); 179 PWCO’s; 28 PWGWT’s; 86 PWMR’s en 28 PWV’s.
 • Bij windkracht 11 valt het koor stil; het enige dat nog gezongen wordt is [...] met de bijbehorende letters (s-s-s-oo-oo-oo-s-s-s). Daarna is de compositie afgelopen.
 • S&S Power / S&S Worldwide bouwt ook achtbanen. Tot deze behoort onder andere ring°racer (Duitsland), bij de bouw Europa's snelste achtbaan (slechts zeer kort geopend). Ook Mumbo Jumbo (Engeland) is gebouwd door S&S Power.
 • Ș (hoofdletter: Ș, kleine letter: ș) (s-komma, s-virgule) is een letter uit het Roemeense alfabet, die de stemloze postalveolaire fricatief [...] (sj) weergeeft.
 • De bedrijfsnaam is: S.p.A. Giuseppe Bianchi, later Betamotor S.a.S., Betamotor S.a.S. Ing. Giuseppe Bianchi & Co. en S.I.M Beta S.p.A. Società Italiana Motocicli, Firenze (1948-).
 • Sissen is een kenmerkend geluid dat wordt geproduceerd door verschillende diersoorten, het klinkt als een verlengde 'S'; s-s-s-s. Veel zoogdieren en reptielen en zelfs sommige geleedpotigen (spinnen en kakkerlakken) maken sissende geluiden ter verdediging.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!