Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Ureter' von Niederländisch nach Deutsch
NOUN   de ureter | de ureters
anat.
ureter {de}
Ureter {m}
anat.
ureter {de}
Harnleiter {m}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Ureter' von Niederländisch nach Deutsch

ureter {de}
Ureter {m}anat.

Harnleiter {m}anat.
Werbung
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • De eierstok zit vast aan enkele bandjes (ligamenten), namelijk: "ligamentum suspensorium ovarii" (met bloedvaten voor de eierstok: "arteria" en "vena ovarica"), "ligamentum ovarii proprium", en "ligamentum latum uteri" (met bloedvaten vanuit baarmoeder naar eierstok, en de urineleider ("ureter")).
 • De urineleider of ureter (mv: ureters) is de buis die loopt tussen het nierbekken en de urineblaas.
 • Peristaltiek is de knijpende beweging van een buisvormig orgaan die ervoor zorgt dat het voedsel vooruitkomt in het maag-darmstelsel of urine in de ureter tussen nierbekken en blaas.
 • De urine komt achtereenvolgens in de calix minor, de calix major en de ureter terecht, en vervolgens in de urineblaas.
 • De afvalstoffen die de nieren uitscheiden worden via de urineleider ("ureter") direct naar de cloaca geleid.
 • ... Vooral bij kinderen en mannelijke patiënten met weerkerende urineweginfectie is het aangewezen verder te onderzoeken om anatomische afwijkingen aan te tonen, zoals een vesico-ureterale reflux waarbij urine terugvloeit van de blaas naar de urineleider ureter).
 • Een ureterstenose is een vernauwing (stenose) van de urineleider (ureter).
 • Vanaf het pyelum loopt de urineleider (ureter in Latijn) naar de blaas.
 • Ook anatomische afwijkingen of de aanwezigheid van nierstenen in de ureter of blaas kunnen leiden tot infecties.
 • Tot de organen van het urogenitale stelsel behoren de gepaard aangelegde nieren (Grieks: nephros), de gepaarde urineleiders ("ureter"), de urineblaas en de urinebuis ("urethra").
 • Als de steen eenmaal in de blaas is, is het leed geleden; het uitplassen via de plasbuis gaat vaak ongemerkt omdat de diameter van de plasbuis groter is dan van de ureter.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!