Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'kastensysteem' von Niederländisch nach Deutsch
NOUN   het kastensysteem | de kastensystemen
kastensysteem {het}Kastensystem {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'kastensysteem' von Niederländisch nach Deutsch

kastensysteem {het}
Kastensystem {n}
Werbung
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • Religie en het kastensysteem spelen ook een belangrijke rol ter onderscheiding en bepalen vaak iemands positie in de maatschappij.
 • De "paria's", onaanraakbaren of "dalits", behoren niet tot het kastensysteem en mogen de "Veda's" niet bestuderen.
 • Een hedendaags voorbeeld van het kastensysteem, is India.
 • Volgens Panwar is het Sanskriet de taal van het kastensysteem en van vrouwenonderdrukking.
 • Een ander belangrijk verschil is dat de boeddhisten het hindoeïstische kastensysteem verwierpen.
 • Veel soorten in de onderfamilie Halictinae zijn gedeeltelijk eusociaal, met een tamelijk goed gedefinieerde koningin en werknemerskasten (maar niet zo goed als het kastensysteem bij de honingbij).
 • Deze zijn gerelateerd aan het Balinese kastensysteem, dat in grote mate afwijkt van dat in India.
 • De meeste Magar, Pahari, Khas en Newah zijn hindoe en beschouwen zichzelf als chhestris, de kaste van krijgers en heersers in het Nepalese kastensysteem, vergelijkbaar met de Indiase kshattriya.
 • In de zijdalen wonen herders die zichzelf tot de Gurjars rekenen, een soort overblijfsel van het hindoeïstische kastensysteem.
 • Vroeger was het sociale systeem gebaseerd op een kastensysteem waarbij de hoogste kaste alles te zeggen had.
 • In het vroegere kastensysteem van India werd de naam vooral in de hogere kasten gehanteerd bij onder andere de Kshatriyas en Brahmanen.
 • De expositie toonde enkel het kastensysteem ’Vision’ en geen ander Pastoe-meubilair.
 • Er wordt ook vaak de draak gestoken met typische dingen uit hun land van oorsprong: het veelgodendom, het kastensysteem, ...
 • Tijdens de regering van Lakshman Sen (1179-1206) werd het kastensysteem opnieuw ingevoerd in Bengalen, nadat het door het boeddhisme in onbruik was geraakt.
 • De nairs komen prominent voor in de geschiedenis van Kerala en waren lange tijd feodale heren en krijgers voordat de namboothiri-brahmanen kwamen, die de varna's en het kastensysteem invoerden.
 • De slavernij en het kastensysteem werden afgeschaft en vrouwen kregen gelijke rechten.
 • Dit huwelijk was een publieke demonstratie dat de kerk het kastensysteem afwees.
 • Een "peninsular" was in het Spaanse koloniale kastensysteem iemand die etnisch Spaans was, en geboren in Spanje.
 • Ludwig von Mises argumenteert dat in de doctrine van de klassenstrijd de leden van een kapitalistische maatschappij geclassificeerd worden naar de sociale verdeling van arbeid en kapitaal, maar vervolgens worden deze klassen gecorreleerd met de kasten van een statusmaatschappij en worden eigenschappen van dit kastensysteem getransponeerd naar het klassensysteem; dit is een logische fout ("non sequitur").
 • Van het kastensysteem zijn de scherpe kantjes afgehaald door 'onaanraakbaarheid' bij wet te verbieden en het betrokken volksdeel te voorzien van 'scheduled casts', maar dat wil niet zeggen dat die nu volledig geaccepteerd worden; de overige kasten zijn nog springlevend in het maatschappelijk verkeer, vooral op het platteland.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!