Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'katholicisme' von Niederländisch nach Deutsch
relig.
katholicisme {het}
Katholizismus {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'katholicisme' von Niederländisch nach Deutsch

katholicisme {het}
Katholizismus {m}relig.
Werbung
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • In 1617 werd middels het l’Édit de Fontainebleau dat ingesteld werd door Louis de 13e het Katholicisme verplicht gesteld.
 • Op Wallis en Futuna is het rooms-katholicisme de officiële religie.
 • Félicité Lamennais was een leidend katholiek denker en de eerste voorstander van een liberaal katholicisme.
 • Liberaal anglo-katholicisme (Engels: "Liberal Anglo-Catholicism") is een sub-stroming binnen het anglo-katholicisme, een stroming binnen het anglicanisme.
 • Anglo-katholicisme (Engels: "Anglo-Catholicism") is een stroming binnen de Anglicaanse gemeenschap (in het bijzonder binnen de Kerk van Engeland) die het anglicanisme in continuïteit ziet met het katholicisme, d.w.z.
 • Het Edict van Fontainebleau uit 1685 beperkte de rechten van de hugenoten en discrimineerde elke andere religie dan het katholicisme, waardoor Franse burgers gedwongen werden zich tot het katholicisme te bekeren.
 • "Villette" behandelt ook het thema's van cultuurconflicten, onder andere in Lucy's pogingen om zich de Franse taal eigen te maken en in de verschillen tussen het Engelse protestantisme en het Belgische katholicisme.
 • In 1863 bekeerde zijn moeder zich tot het katholicisme.
 • Daarna bekeerde hij zich op 15 juli 1590 in het cisterciënzersklooster Tennenbach officieel tot het katholicisme.
 • Een meerderheid van de protestantse zendelingen had een zeer negatief oordeel over het rooms-katholicisme.
 • Rooms-katholicisme is de overheersende religie.
 • Met de term Rijke Roomse Leven wordt de ritueelrijke uiting van katholicisme in het zuiden van Nederland tussen pakweg 1860 en 1960 aangeduid.
 • Tjepkema toonde al langere tijd veel belangstelling voor het rooms-katholicisme en onderhield (reeds vanaf zijn studietijd) contacten met diverse rooms-katholieke gelovigen, onder meer met in Italië woonachtige katholieken.
 • Het katholicisme was van belang voor de orde en de harmonie van de samenleving.
 • In zijn latere jaren oriënteerde Paul zich op het katholicisme onder invloed van zijn dochter Pauline de Montessuy, haar moeder en een Jezuïetenpater.
 • In 1975 behaalde hij aan dezelfde universiteit een doctoraat in de geschiedenis met de verhandeling "Een Belgisch reactionair katholicisme.
 • Landsteiner bekeerde zich van het jodendom naar het katholicisme in 1890.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!