Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'kation' von Niederländisch nach Deutsch
NOUN   het kation | de kationen
chem.
kation {het}
Kation {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'kation' von Niederländisch nach Deutsch

kation {het}
Kation {n}chem.
Werbung
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • In deze berekening is geen rekening gehouden met de afstoting tussen de kernen van kation en anion. Als we deze repulsie erbij zouden nemen, levert dit een roosterenergie van −780kJ.mol−1.
 • In deze test wordt ABTS omgezet in zijn radicale kation.
 • Is het ion positief geladen, dan spreekt men van een kation, is het negatief geladen, van een anion.
 • Echter, naar analogie met cycloheptatrieen, is het overeenkomstig kation wel stabiel.
 • Het draaien van het BO6-achtvlak vermindert het coördinatiegetal van een te klein A-kation van twaalf naar acht.
 • Een voorbeeld hiervan met 2 elektronen is het cyclopropenyl-kation.
 • Calciumcarbonaat bijvoorbeeld bestaat uit het monoatomisch kation Ca2+ plus het polyatomisch anion CO32−.
 • Daarnaast treedt het Jahn-Teller-effect ook op bij het kation van benzeen.
 • Hierbij wordt een kation gevormd: het tropylium-kation (C7H7+).
 • Kryptondifluoride kan verder worden aangewend om moeilijk te bereiden verbindingen te maken, waaronder het BrF6+-kation. Het reageert ook met antimoon(V)fluoride om het zout KrF+SbF6− te vormen.
 • Het aluminiumchloride reageert met het NOCl en vormt hierbij het tetrachloroaluminaat anion en het nitrosyl kation.
 • Het norbornyl-kation (C7H11+) is wetenschappelijk interessant vanwege het niet-klassieke carbokation dat gevormd wordt.
 • Hierbij staat "Cs" voor de concentratie kation of anion in de stationaire fase en "Cm" voor de concentratie kation of anion in de mobiele fase.
 • Op dit moment worden er vijf typen SMase onderscheiden. Ze zijn ingedeeld op grond van hun kation-afhankelijkheid en pH-optima.
 • Het reagens is een organisch zout van een "N","N"-dimethylmethylideen-kation en een jodide-anion, maar wordt ook vaak gebruikt in combinatie met andere anionen, zoals chloride- en nitraat-ionen.
 • Een grotere stabilisatie ontstaat als een positief geladen kation ontstaat: alleen de laagste orbitaal is bezet.
 • Een quaternair ammoniumzout is een zout waarvan het kation voorkomt als het ion NR4+. De R staat voor alky- of arylgroepen. Deze groepen kunnen, maar hoeven niet gelijk te zijn.
 • Dit zout bestaat uit het kation [...]+ en het anion (BF4−).
 • Goud is niet het enige element dat op die manier bindingen vormt en reacties aangaat, een aantal met het waterstofion isolabale ionen van diverse metalen (kation; lege s-orbitaal) vertonen hetzelfde gedrag.
 • In een zure oplossing van natriumnitriet ontstaat het nitrosylkation, dat als elektrofiel wordt aangevallen door een vrij elektronenpaar van een aminogroep.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!