Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'noden' von Niederländisch nach Deutsch
NOUN   de nood | de noden
noden {mv}Nöte {pl}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'noden' von Niederländisch nach Deutsch

noden {mv}
Nöte {pl}
Werbung
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • Dit betekent dus dat Navision volledig kan aangepast worden aan de noden van de gebruiker.
 • Op 5 november 1809 werd Ján Scitovský in Jasov voor de noden van het bisdom Rožňava priester gewijd.
 • Tot slot zijn katholieken verplicht te voorzien in de noden van de Kerk.
 • ENGAGEMENT om noden aan te kaarten en kwaliteit van leven te bepleiten.
 • In het Bundesverkehrswegeplan uit 2003 is het 50 kilometer lange deel tussen Dreieck Parthenaue en Torgau in de categorie "Weiteren Bedarf" (Verdere noden) ingedeeld.
 • Om deze noden te peilen doet het lokaal dienstencentrum onder meer beroep op een behoeftenpeiling of tevredenheidsonderzoek.
 • Deze behoeftige mensen konden in aanraking komen met de boodschap van christelijke liefde door aandacht te schenken aan hun noden en door voorzieningen in het leven te roepen om aan die noden daadwerkelijk iets te doen.
 • Het centrale idee is dat gemeenschappen gefinancierd worden op basis van noden.
 • Het gebouw werd meerdere malen aangepast aan nieuwe noden. In 2009 werd aan het Amerikaans Theater een stripmuur van De Kiekeboes geschilderd door Merho ingehuldigd.
 • Open stond voor ieders noden, Samen torste menig leed.
 • Het bleef noodzakelijk de noden van de Iraakse bevolking te lenigen zolang het land niet voldeed aan onder meer de resoluties 687 en 1284.
 • In 1943 construeerde Maslow zijn zogenaamde piramide van menselijke noden (= behoeftenhiërarchie) die het menselijk gedrag in organisaties zou verklaren.
 • Als men kiest te willen leven, dan brengt dat bepaalde noden met zich mee die objectief zijn vast te stellen op basis van het menselijke levensproces.
 • Duurzame ontwikkeling is in 1987 in het Brundtland-rapport gedefinieerd als de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken.
 • Bij de lager klassen behield men de oude indeling, die eerder tegemoetkwam aan de lichamelijke noden van werkende mensen.
 • De soera is vernoemd naar de hulp bij noden die geweigerd wordt in de laatste aya. De soera geeft hier voorbeelden van.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!