Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Ala' von Norwegisch nach Deutsch
biokjemi
alanin {n} <Ala, A>
Alanin {n} <Ala, A>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Ala' von Norwegisch nach Deutsch

alanin {n} <Ala, A>
Alanin {n} <Ala, A>biokjemi
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Tregami har en leksikalsk likhet på rundt 76-80 % med språket kalasha-ala, som snakkes i den nærliggende Waygaldalen i vest og i Ghaziabad-distriktet i øst.
 • Den hadde mer enn 6000 faste abonnenter, ble solgt på gater og torg og distribuert i svenske Pressbyrån (ala norske Narvesen).
 • Yonglingmausolet ("Yongling", 永陵) og den game by Hetu-ala ("Hetu Ala gucheng", 赫图阿拉故城) er blitt oppført på Folkerepublikken Kinas liste over kulturminner.
 • Selv om historikere har prøvd å finne opphavet til navnet "Patiala" i Rigvedalitteraturen, ble dagens Patiala grunnlagt i året 1757 og fikk sitt navn etter dens grunnlegger Ala Singh ("Patti Ala" betyr «Alas land»).
 • Nicole Scherzinger ble født på Hawaii med en hawaiisk/ukrainsk mor og en filippinsk far, men er oppvokst i Louisville, Kentucky med sin stefar Gary, mor Rosemary, samt søsteren Ke'ala.
 • Utstillingene i det tidligere internatbygget dekker Landbruksskolens historikk på Gjermundnes med bla tilbakeførte elevrom til standard ala 1960 og 1918.
 • Det finnes en del andre Simpsons-tegneserier, der noen av figurene har sin egen ala «Bart Simpson Comics», «Lisa Comics», «Itchy and Scratchy Somics», «Krusty Comics» og ikke minst «Radioactive Man».
 • Etter å ha sluttet denne freden og trygget rikets grenser, abdiserte Murad, blant annet som følge av sorg over sin favorittsønns Ala ud-Dins bortgang, til fordel for Ala ud-Dins tolvårige bror Mehmet.
 • Just Qvigstad mente første leddet var det finske "ala-", som i alamaa («lavland»).
 • En utfordring med å måle responstiden fra grå-til-grå er at det ikke er definert noen entydig standard for hvordan dette skal gjøres, og det er dermed vanlig at skjermprodusentene angir en vag spesifikasjon ala "typisk grå-til-grå tid" som ikke nødvendigvis er helt representativ.
 • desember 1997 ble han utnevnt til Nazir A'ala og Amir Muqami frem til han ble valgt som kalif.
 • Navnet har sammenheng med norrønt "ala", næring eller føde, og kan sikte til rikdom på fisk.
 • Marty blir litt hyper og begynner å spille skikkelig hard rock ala Eddie Van Halen, noe som gjør at publikum bare stirrer.
 • Subhanahu wa Ta’ala (سبحانه و تعالى) er et islamsk arabisk uttrykk i meningen "lovpriset er Han" eller "lovpriset være Han".
 • På 1960-tallet var han i egen kvintett, og utviklet etterhvert en spesiell bass-stemming, benevnt "fifth-tuned" (kvint-stemt) ala det man finner på fiolin og cello; en teknikk som avstedkom flere nyvinninger i faget og ble adoptert av flere samtidige utøvere.
 • Abu l-Abbas Ahmad al-Mu'tamid ala llah (arabisk:أبو العباس أحمد المعتمد على الله "Abū ’l-ʿAbbās Aḥmad al-Muʿtamid ʿalā ’llāh"; født ca. ...
 • Det opprinnelige navnet er kalasha-alâ eller bare kalasha.
 • Noen få substantiv har uregelrett flertallsbøying, slik som "alà" «barn (entall)», "alàralar" «barn (flertall)».
 • Barnala (punjabi: [...]) er en by i distriktet med samme navn i den nordvestindiske delstaten Punjab.
Werbung
© dict.cc Norwegian-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!