Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'NSM' von Norwegisch nach Deutsch
admin.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet {m/f} <NSM>
[norwegische nationale Sicherheitsbehörde]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'NSM' von Norwegisch nach Deutsch

Nasjonal sikkerhetsmyndighet {m/f} <NSM>
[norwegische nationale Sicherheitsbehörde]admin.
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • FSA kan derimot benevnes som en EOS-tjeneste da den er under direkte og målrettet kontroll av Stortingets EOS-utvalg (på lik linje med PST, ETJ og NSM).
 • Det er flere offentlige myndigheter som kan vedta allment fotoforbud i begrensede områder som for eksempel kommunen, politiet og NSM (Norsk Sikkerhets Myndighet).
 • NSM er også utøvende organ i forholdet til andre land og internasjonale organisasjoner. Arbeidet som skjer i virksomhetene og i NSM betegnes samlet som forebyggende sikkerhetstjeneste.
 • Personellforbundet var et norsk fagforbund som ble stiftet i 1960 og som organiserte sivilt og militært tilsatte i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt, Etterretningstjenesten, NSM og Integrated Service Solutions.
 • NSM er plassert i åtte brønner bak overbygningen.
 • Sofie Nystrøm (født 7. januar 1978) er en norsk ingeniør som er direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
 • september 2018 innkalte Justis- og beredskapsdepartementet samtlige departementer til møte, sammen med PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), i forbindelse med utarbeidelsen av nye retningslinjer for mobilbruk.
 • Mange andre offentlige myndigheter har imidlertid et delansvar for å ivareta samfunnets sikkerhet, det gjelder blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) som sorterer under NSM, militære myndigheter og helsemyndighetene.
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varsler og håndterer dataangrep mot nasjonal kritisk infrastruktur. Nasjonal sikkerhetsmyndighets rolle er koordinerende, men også dels utøvende.
 • Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) er et sensornettverk som drives av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
 • Naval Strike Missile (NSM) er et sjømålsmissil og kryssermissil produsert av Kongsberg Defence & Aerospace.
Werbung
© dict.cc Norwegian-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!