Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für ' ut fra' von Norwegisch nach Deutsch
å gå ut fraausgehen von
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für ' ut fra' von Norwegisch nach Deutsch

å gå ut fra
ausgehen von
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Utfallet av slaget er ikke kjent, men fordi Kent ble gjenopprettet som et selvstendig kongedømme etter det kan man gå ut fra at jydene vant, eller at Offa vant en så dyrekjøpt seier at han ikke lenger kunne beholde kontrollen i området.
 • Man kan likevel gå ut fra at det ikke forekom utsvevelser som flerrettersmiddager, krydder og håndvask i parfymert vann i enklere hjem.
 • Han ville ikke gå ut fra en bestemt ideologi, men han ville handle etter hva som var best i situasjonen.
 • Siden munkene ikke overtok abbediet etter nonnene før under grev Dirk II, kan man gå ut fra at informasjonen i munkenes dokumenter (som nå er tapt) stammer fra en muntlig overlevering.
 • En må altså kunne gå ut fra at Olavskirken hadde en kirkegård.
 • "Tre frem" er en kommando som brukes for å få én eller flere til å gå ut fra avdelingen frem til avdelingsleder.
 • Man kan i praksis lage et svart legeme ved å gå ut fra et vanlig legeme med en viss temperatur, men med et hulrom i seg.
 • Språket ble laga ved å gå ut fra grammatikken til Volapük og endre den skritt for skritt gjennom vedtak i akademiet.
 • Fra 800-tallet, da bisperingen er belagt også i det frankiske episkopat, kan man trygt gå ut fra at ringen var et biskoppelig ornament som ble overdratt ved bispevigslingsriten i de fleste deler av den katolske verden, og at den teologiske utlegning, nemlig at bisperingen er et tegn på at biskopen er blitt trolovet med kirken, var fast etablert.
 • Det er så varmt at vi må gå ut fra at Jostedalsbreen hadde smeltet bort i sin helhet.
 • Ettersom mange av de andre kongene var betraktelig rikere og mektigere må man gå ut fra at deres skatter var enorme i omfang, men det meste har forsvunnet.
 • Men ved å gå ut fra gjenstandene, deres antall og kvalitet, og de ressursene som har gått med til å anskaffe dem, kan man komme videre.
 • Man kan derfor gå ut fra at hynose ble tilfeldig oppdaget, og har utgangspunkt i meditative og kultiske handlinger med et religiøst utgangspunkt.
 • En kan gå ut fra at sagnet er spunnet sammen av forskjellige historiske hendelser fra forskjellig tid.
 • Man må gå ut fra, at det er den kileformede kroppen pingviner har som er opphavet.
 • Håndtaket har ofte sirkelrundt tverrsnitt med diameter på fra 3 til 4 cm, men dette gir ikke noe godt grep; man blir gjerne trett i hånden av at fingrene må gå ut fra håndflaten i en vinkel; leddene ved fingerknokene bør være rette.
 • "Berlingske" kan betraktes som en fortsettelse av de "Extraordinaire Relationer," som boktrykkeren Joachim Wielandt ga ut fra begynnelsen av 1721. Ved hans død gikk privilegiet over til hans enke, som imidlertid ikke var i besittelse av samme forretningsdyktighet som sin avdøde mann. Hun solgte derfor privilegiet til den innvandrede mecklenburgeren, boktrykkeren Ernst Henrich Berling, i 1748.
Werbung
© dict.cc Norwegian-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!